Quy định về quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu

Ngày 25 tháng 8 năm 2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 15/2015/TT-BKHCN quy định về quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu (sau đây viết tắt là Thông tư 15). Để các doanh nghiệp nắm được những nội dung quy định, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bến Tre đã tổ chức hội nghị triển khai Thông tư 15 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng, dầu.

Theo quy định của Thông tư 15, các thương nhân/doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu (bao gồm các hoạt động: Nhập khẩu; sản xuất, pha chế; phân phối, tổng đại lý; đại lý; thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu; thương nhân kinh doanh dịch vụ vận chuyển xăng dầu) phải xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 hoặc HTQLCL chuyên ngành dầu khí theo tiêu chuẩn ISO/TS 29001; Cửa hàng bán lẻ xăng dầu không phải xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng.

Tuy nhiên, sau hơn một năm kể từ ngày Thông tư 15 có hiệu lực, qua công tác kiểm tra tại các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bến Tre, đa số doanh nghiệp xăng dầu chưa thực hiện đúng theo quy định của Thông tư, cụ thể: Chưa xây dựng, áp dụng một trong hai HTQLCL nêu trên vào hoạt động quản lý của doanh nghiệp.

 

Ngày 25 tháng 5 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định 67/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí, Nghị định có hiệu lực từ ngày 10 tháng 7 năm 2017. Nghị định quy định mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không xây dựng, áp dụng và duy trì có hiệu lực HTQLCL xăng dầu theo quy định (Khoản 1 Điều 29).

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đang tiếp tục tuyên truyền, nhắc nhở các tổng đại lý, đại lý, thương nhân nhận quyền bán lẻ, thương nhân kinh doanh dịch vụ vận chuyển xăng dầu chưa xây dựng, áp dụng HTQLCL nghiêm túc triển khai thực hiện. Thời gian tới, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bến Tre sẽ tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định theo Thông tư 15 và có biện pháp xử lý đối với các trường hợp vi phạm.

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Hướng dẫn phân biệt khẩu trang vải kháng khuẩn
• Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra nhà nước về đo lường
• Tăng cường công tác kiểm định cân thông dụng trên địa bàn tinh Bến Tre năm 2019
• Quý III năm 2019, sẽ kiểm tra hoạt động duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre
• Thông tin cảnh báo về mũ bảo hiểm Helmet vi phạm về nguồn gốc xuất xứ và chứng nhận hợp quy
• Tổ chức 07 lớp tập huấn về phương pháp duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015
• Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch về đảm bảo trật tự an toàn giao thông
• Bến Tre có 02 doanh nghiệp đăng ký tham gia giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2019
• Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
• Cuối tháng 12/2018, hoàn thành việc triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh Bến Tre
• 05/05 mẫu dầu nhờn động cơ có chất lượng phù hợp tiêu chuẩn công bố
• Kiểm tra đồ chơi trẻ em tết trung thu năm 2018
• Tham dự hội thảo về công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng năm 2018
• Tổ chức 05 lớp tập huấn về hệ thống quản lý chất lượng và cách thức chuyển đổi sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015
• Triển khai hoạt động xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của 57 UBND cấp xã