Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bến Tre: Nhìn lại chặng đường 4 năm xây dựng và phát triển

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp khoa học trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bến Tre, được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 03 tháng 01 năm 2012 theo quyết định số 2384/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre.

 

Nhiệm vụ chủ yếu của Trung tâm phục vụ công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; cung cấp các dịch vụ như: thử  nghiệm Hoá và Vi sinh; kiểm định, hiệu chỉnh, sửa chữa phương tiện đo; tư vấn xây dựng tiêu chuẩn cơ sở; cung ứng thiết bị đo lường và các dịch vụ khác có liên quan trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng theo chức năng nhiệm vụ đã được phê duyệt.

 

Trong những ngày đầu mới thành lập, Trung tâm gặp không ít khó khăn về kinh phí hoạt động, cơ sở vật chất, trang thiết bị còn thiếu và không đồng bộ, năng lực hoạt động còn hạn chế. Tuy nhiên, Trung tâm đã dần khắc phục được những khó khăn ban đầu, đi vào hoạt động nề nếp, cân đối tài chính của một đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động, giảm tối đa những thủ tục trong quá trình đăng ký sử dụng dịch vụ, nâng cao chất lượng, phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn.

 

Đến cuối năm 2013, Trung tâm đã được UBND tỉnh phê duyệt Dự án tăng cường tiềm lực (giai đoạn 1) với tổng kinh phí là 14,9 tỷ đồng. Dự án đầu tư thêm một số thiết bị chuẩn kiểm định như: máy đo điện tim, điện não, huyết áp kế trong lĩnh vực y tế, đồng hồ đo xăng dầu trong lĩnh vực dung tích, quả cân dùng kiểm định cân ô tô có khối lượng đến 100 tấn, kiểm định đồng hồ đo taxi đến 12 chổ…; các trang thiết bị phân tích, thử nghiệm: Máy quang phổ hấp thu nguyên tử AAS, máy quang phổ hấp thu phân tử UV-VIS, máy khuấy từ có gia nhiệt, máy đo chỉ số octan trong xăng dầu… nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước và đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển của tỉnh. Dự án trong giai đoạn 2 dự kiến sẽ được triển khai trong năm 2016 đến 2020 nhằm xây dựng trụ sở làm việc, đầu tư nâng cấp trang thiết bị, mở rộng năng lực hoạt động, đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu phát triển của xã hội.

 

Trong 04 năm hoạt động, Trung tâm thường xuyên phối hợp với các đơn vị có liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, tuyên truyền nâng cao sự nhận thức của tổ chức cá nhân, góp phần quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Đối với hoạt động dịch vụ có thu, Trung tâm đã thực hiện: kiểm định, hiệu chỉnh, sửa chữa 97.429 phương tiện đo các loại, đạt 153,4% so với kế hoạch đề ra; thử nghiệm thực hiện được 7.623 chỉ tiêu, đạt 104,71% so với kế hoạch đề ra; cung ứng cho khách hàng 1.841 phương tiện đo các loại.

 Biểu đồ 1. Thống kê số phương tiện đo được thực hiện trong công tác kiểm định, hiệu chỉnh, sữa chữa (2012-2015).

 

Biểu đồ2. Thống kê số lượng phương tiện đo được thực hiện trong công tác kiểm định (2012-2015)

 

 Biểu đồ 3. Thống kê số mẫu, chỉ tiêu thực hiện trong công tác thử nghiệm hóa, vi sinh (2012-2015).

 

Trung tâm đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức đánh giá lại và chứng nhận là tổ chức được chỉ định kiểm định, hiệu chỉnh, đo lường; mở rộng thêm 04 lĩnh vực hoạt động (ca đong, bình đong thông dụng; công tơ điện kiểu điện tử: 1 pha và 3 pha; cân phân tích đến 01kg), phòng Thử nghiệm của Trung tâm được tổ chức VILAS đánh giá công nhận sự phù hợp theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 thêm 06 chỉ tiêu thử nghiệm, nâng tổng số chỉ tiêu được VILAS công nhận là 19 chỉ tiêu, xây dựng và đưa vào hoạt động cửa hàng cung ứng thiết bị đo lường. Bên cạnh đó, công tác đào tạo chất lượng nguồn nhân lực luôn được chú trọng. Hàng năm, Trung tâm đều cử cán bộ đi đào tạo nghiệp vụ chuyên môn tại các Trung tâm đào tạo nghiệp vụ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng theo định hướng phát triển của Trung tâm.

 

Với những nổ lực trên, ngay trong năm thứ 2 được thành lập, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre xét công nhận và tặng Bằng khen là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013. Năm 2015 được Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tặng Giấy khen có nhiều đóng góp tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước của cơ quan, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2015.

 

 Đạt được thành tựu như hôm nay nhờ sự quan tâm lãnh chỉ đạo của lãnh đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ cùng với sự nỗ lực, đoàn kết quyết tâm của đội ngũ cán bộ, viên chức, cho đến nay Trung tâm đã có những bước phát triển nâng cao về công tác tổ chức, năng lực và trình độ của viên chức không ngừng được nâng lên, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ công việc ngày càng được đầu tư. Đây là yếu tố then chốt để Trung tâm phát triển lớn mạnh.

 

Trong giai đoạn 2016-2020, Trung tâm chú trọng mở rộng năng lực kiểm định như: đồng hồ đo xăng dầu, taximet, xitec ô tô, thiết bị đo điện tim, điện não thiết bị đo áp suất, áp kế, quả cân cấp chính xác F1, điện trở tiếp đất, cân ô tô đến 100 tấn, thước cuộn, đồng hồ nước lạnh cơ cấu điện tử, nhiệt kế, xác định hàm lượng vàng trang sức, mỹ nghệ; Lĩnh vực thử nghiệm được phát triển mở rộng một số lĩnh vực thiết yếu trong nông nghiệp, thực phẩm, thủy hải sản, môi trường, an toàn thiết bị điện, đồ chơi trẻ em chất lượng vật liệu xây dựng... Kiểm tra thử nghiệm chất lượng hàng hóa, sản phẩm với các nhóm chỉ tiêu chính: Hàm lượng kim loại nặng, chất bảo quản, phụ gia thực phẩm, dư lượng thuốc trừ sâu, vi sinh vật...; Mở rộng dịch vụ tư vấn, đào tạo về nghiệp vụ, chuyên môn, kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa; tư vấn xây dựng tiêu chuẩn cơ sở; tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, phổ biến và tư vấn xây dựng áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, như: TCVN ISO 9001:2008, TCVN ISO 22000:2007, ISO 14000, GMP, HACPP, KAIZEN, 5S...

 

Nhìn chung, với các trang thiết bị, máy móc được quan tâm đầu tư, chất lượng nguồn nhân lực ngày một nâng cao, năng lực phục vụ không ngừng được cải thiện, Trung tâm hứa hẹn sẽ đóng góp nhiều thành quả tích cực trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng của tỉnh nhà trong thời gian tới.

Đỗ Công Trứ   -  Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Hướng dẫn phân biệt khẩu trang vải kháng khuẩn
• Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra nhà nước về đo lường
• Tăng cường công tác kiểm định cân thông dụng trên địa bàn tinh Bến Tre năm 2019
• Quý III năm 2019, sẽ kiểm tra hoạt động duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre
• Thông tin cảnh báo về mũ bảo hiểm Helmet vi phạm về nguồn gốc xuất xứ và chứng nhận hợp quy
• Tổ chức 07 lớp tập huấn về phương pháp duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015
• Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch về đảm bảo trật tự an toàn giao thông
• Bến Tre có 02 doanh nghiệp đăng ký tham gia giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2019
• Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
• Cuối tháng 12/2018, hoàn thành việc triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh Bến Tre
• 05/05 mẫu dầu nhờn động cơ có chất lượng phù hợp tiêu chuẩn công bố
• Kiểm tra đồ chơi trẻ em tết trung thu năm 2018
• Tham dự hội thảo về công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng năm 2018
• Tổ chức 05 lớp tập huấn về hệ thống quản lý chất lượng và cách thức chuyển đổi sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015
• Triển khai hoạt động xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của 57 UBND cấp xã