Tập huấn “Chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008” năm 2015

Ngày 15 tháng 9 năm 2015, Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn quản lý quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật cao tổ chức tập huấn “Chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008”, tham gia tập huấn có hơn 120 cán bộ, công chức đại diện các sở, ban, ngành và các huyện, xã trong toàn tỉnh tham dự.

 

Lớp tập huấn được tổ chức thành 02 khóa, khóa 1 từ ngày 15 đến 16/9/2015, khóa 2 từ ngày 17 đến 18/9/2015, cuối mỗi khóa có bài kiểm tra để đánh giá năng lực của học viên và  cấp giấy chứng nhận sau khi kết thúc khóa học.

 

Nội dung chủ yếu của lớp tập huấn là hướng dẫn các kỹ năng và kinh nghiệm đánh giá, lựa chọn đánh giá viên nội bộ, cách xác định sản phẩm không phù hợp trong quá trình đánh giá, các bài tập tình huống đánh giá nội bộ…

 

Qua đó, các học viên đã nắm bắt được những kiến thức dành cho đánh giá viên nội bộ từ đó sẽ áp dụng thực tế tại đơn vị nhằm duy trì hệ thống một cách hiệu quả hơn, từng bước nâng cao hiệu quả của công tác quản lý và chất lượng công tác tại đơn vị.

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Hướng dẫn phân biệt khẩu trang vải kháng khuẩn
• Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra nhà nước về đo lường
• Tăng cường công tác kiểm định cân thông dụng trên địa bàn tinh Bến Tre năm 2019
• Quý III năm 2019, sẽ kiểm tra hoạt động duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre
• Thông tin cảnh báo về mũ bảo hiểm Helmet vi phạm về nguồn gốc xuất xứ và chứng nhận hợp quy
• Tổ chức 07 lớp tập huấn về phương pháp duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015
• Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch về đảm bảo trật tự an toàn giao thông
• Bến Tre có 02 doanh nghiệp đăng ký tham gia giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2019
• Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
• Cuối tháng 12/2018, hoàn thành việc triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh Bến Tre
• 05/05 mẫu dầu nhờn động cơ có chất lượng phù hợp tiêu chuẩn công bố
• Kiểm tra đồ chơi trẻ em tết trung thu năm 2018
• Tham dự hội thảo về công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng năm 2018
• Tổ chức 05 lớp tập huấn về hệ thống quản lý chất lượng và cách thức chuyển đổi sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015
• Triển khai hoạt động xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của 57 UBND cấp xã