Hoạt động thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre 6 tháng đầu năm 2011

Trong 6 tháng đầu năm 2011, hoạt động thanh tra khoa học và công nghệ thực hiện đạt một số kết quả theo kế hoạch đề ra: Thanh tra đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa tại 112 DNTN xăng dầu và 09 doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc. Phối hợp với Thanh tra Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thanh tra các phương tiện đo của Cty Điện lực tỉnh Bến Tre và Cty TNHH MTV Cấp thoát nước Bến Tre. Phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng kiểm tra phương tiện đo của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bến tre. 

Với công tác thanh tra chuyên ngành, thực hiện theo kế hoạch năm 2011 và phối hợp trong Đoàn kiểm tra liên ngành 127, đạt 120% so với cùng kỳ năm 2010.

Qua kết quả thanh tra, đoàn thanh tra đã kiến nghị, nhắc nhỡ 30 DNTN xăng dầu thực hiện ghi nhãn hàng hóa theo quy định đối với sản phẩm dầu Diezen; phát hiện và xử lý 04 DNTN vi phạm về đo lường xăng dầu số tiền 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng).

Sáu tháng còn lại, thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục tổ chức thanh tra việc thực hiện các quy định về đo lường trong buôn bán lẻ; Việc sử dụng phương tiện đo; Việc sử dụng dấu, tem, giấy chứng nhận kiểm định; Hàng đóng gói sẵn theo định lượng và các sản phẩm sắt, thép, mũ bảo hiểm… Tham gia đoàn liên ngành 127; Thanh tra chuyên đề về điện, điện tử theo chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ. Ngoài ra còn thanh tra 11 cơ sở có sử dụng thiết bị bức xạ và nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh, thanh tra hành chính 01 đơn vị. 

Lê Hoàng Tuấn

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Tăng cường thanh tra, bảo đảm đo lường và an toàn bức xạ, hạt nhân đối với thiết bị X-quang chẩn đoán y tế
• Hoạt động thanh tra KH&CN quý 1-2022
• Tham dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ năm 2018
• Công bố công khai việc xử phạt vi phạm hành chính tháng 3 năm 2018
• Công văn số 119/CV-TTra ngày 18 tháng 12 năm 2017 về việc công bố công khai việc xử phạt vi phạm hành chính
• Công bố công khai việc xử phạt đối với các tổ chức vi phạm hành chính
• Chánh Thanh tra Sở ra Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính về đo lường trong kinh doanh xăng dầu
• Công bố công khai việc xử phạt vi phạm hành chính
• Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa
• Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở KH&CN
• Kiểm tra chất lượng và ghi nhãn đồ chơi trẻ em Tết Trung thu năm 2014
• Kết quả thanh tra chuyên đề năm 2013 về chất lượng đồ chơi trẻ em
• Sở KH&CN Bến Tre: Kết quả công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2013
• Tình hình công tác thanh tra về khoa học và công nghệ năm 2010
• Qua ba năm triển khai Chương trình hành động 168