Công bố công khai việc xử phạt vi phạm hành chính tháng 3 năm 2018

Trong tháng 3 năm 2018, Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 02 doanh nghiệp trên địa bàn như sau:

1. Công ty TNHH một thành viên Thế Anh Bến Tre. Địa chỉ: ấp An Thạnh, xã An Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
- Nội dung vi phạm: Bán hàng hóa có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về xăng, nhiên liệu Điezel và nhiên liệu sinh học.
- Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền. Mức tiền phạt là 20.250.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng).
- Hình thức phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu trong thời hạn 01 tháng, từ ngày 05/3/2018 đến hết ngày 04/4/2018.

2. Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên Hoàng Trung. Địa chỉ: ấp Minh Nghĩa, xã Ngãi Đăng, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.
- Nội dung vi phạm: Bán hàng hóa có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về xăng, nhiên liệu Điezel và nhiên liệu sinh học.
- Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền. Mức tiền phạt là 26.032.500 đồng (Bằng chữ: Hai mươi sáu triệu không trăm ba mươi hai ngàn năm trăm đồng)
- Hình thức phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu trong thời hạn 01 tháng, từ ngày 05/3/2018 đến hết ngày 04/4/2018.

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Tăng cường thanh tra, bảo đảm đo lường và an toàn bức xạ, hạt nhân đối với thiết bị X-quang chẩn đoán y tế
• Hoạt động thanh tra KH&CN quý 1-2022
• Tham dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ năm 2018
• Công văn số 119/CV-TTra ngày 18 tháng 12 năm 2017 về việc công bố công khai việc xử phạt vi phạm hành chính
• Công bố công khai việc xử phạt đối với các tổ chức vi phạm hành chính
• Chánh Thanh tra Sở ra Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính về đo lường trong kinh doanh xăng dầu
• Công bố công khai việc xử phạt vi phạm hành chính
• Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa
• Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở KH&CN
• Kiểm tra chất lượng và ghi nhãn đồ chơi trẻ em Tết Trung thu năm 2014
• Kết quả thanh tra chuyên đề năm 2013 về chất lượng đồ chơi trẻ em
• Sở KH&CN Bến Tre: Kết quả công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2013
• Hoạt động thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre 6 tháng đầu năm 2011
• Tình hình công tác thanh tra về khoa học và công nghệ năm 2010
• Qua ba năm triển khai Chương trình hành động 168