Điều tra Tiềm lực KH&CN của các tổ chức KH&CN năm 2019

Căn cứ Quyết định số 1335/QĐ-BKHCN ngày 24/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về việc triển khai thực hiện Điều tra Tiềm lực KH&CN của các tổ chức KH&CN năm 2019, Cục Thông tin KH&CN quốc gia sẽ tiến hành cuộc điều tra trên phạm vi toàn quốc từ ngày 01/7/2019 đến ngày 31/7/2019.

Để thực hiện nhiệm vụ nầy, ngày 12/6/2019, tại thành phố Hồ Chí Minh, Cục Thông tin KH&CN quốc gia đã tổ chức lớp tập huấn Điều tra tiềm lực KH&CN của các tổ chức KH&CN năm 2019 cho các đơn vị đầu mối thông tin KH&CN của gần 30 tỉnh, thành khu vực phía Nam và Nam Trung bộ.

 Ông Trần Đắc Hiến-Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN

Quốc gia phát biểu khai mạc


Các đại biểu tham dự tập huấn được nghe phổ biến về phương án điều tra, cách thức điền phiếu điều tra cho từng đối tượng điều tra. Có 3 loại phiếu điều tra áp dụng cho 03 đối tượng cụ thể: Phiếu số 01 thu thập thông tin tiềm lực KH&CN dành cho Viện nghiên cứu (áp dụng cho Viện/Trung tâm nghiên cứu và phát triển công lập, ngoài công lập và có vốn đầu tư nước ngoài). Phiếu số 02 thu thập thông tin tiềm lực KH&CN dành cho cơ sở giáo dục đại học (áp dụng cho đại học, trường đại học, học viện, cao đẳng). Phiếu số 03: Phiếu thu thập thông tin tiềm lực KH&CN dành cho các tổ chức dịch vụ KH&CN (gồm hoạt động KH&CN; phát triển tiềm lực KH&CN; lĩnh vực sở hữu trí tuệ; lĩnh vực tiêu chuẩn-đo lường-chất lượng; lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, kiến thức, nghiệp vụ trong lĩnh vực KH&CN).

 Quang cảnh lớp tập huấn


Mục đích của cuộc điều tra nhằm thu thập thông tin về nguồn nhân lực, tài chính, cơ sở hạ tầng và các tiềm lực KH&CN khác làm cơ sở phục vụ đánh giá, xây dựng chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển KH&CN trên phạm vi cả nước của các Bộ, ngành và địa phương.

Ngoài ra, Cục Thông tin KH&CN quốc gia cũng hướng dẫn các tổ chức đầu mối thông tin KH&CN thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành KH&CN được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2018/TT-BKHCN ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ KH&CN (thay thế Thông tư số 25/2015/TT-BKHCN ngày 26/11/2015 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN và Thông tư số 26/2015/TT-BKHCN ngày 26/11/2015 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về KH&CN áp dụng đối với Sở KH&CN).

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Bến Tre vào vòng chung kết toàn quốc giải thưởng thanh niên kiến tạo năm 2019
• Nghiệm thu đề tài: “Nghiên cứu cải tiến máy se chỉ”
• Methadone – Phương pháp điều trị “tiêu chuẩn vàng” đối với bệnh nhân nghiện chất dạng thuốc phiện
• Nghiệm thu dự án “Đào tạo, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật (Từ dự án cây có múi Jica) nhằm nâng cao năng suất, chất lượng bưởi da xanh tỉnh Bến Tre”
• Hội thảo khoa học với chủ đề: Kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ bọ cánh cứng, bọ vòi voi hại dừa (dừa xiêm xanh)”
• Nghiên cứu quy trình sản xuất phân bón hữu cơ sinh học từ nguồn protein – Phế thải của quá trình chế biến thuỷ sản
• Đánh giá thực trạng nhóm ngành chế biến các sản phẩm từ tinh bột trên địa bàn tỉnh Bến Tre và đề xuất các giải pháp quản lý
• Chiều sâu từ hoạt động nghiên cứu khoa học ở một đề tài khoa học cấp Quốc gia lần đầu tiên triển khai tại Bến Tre
• Xây dựng mô hình sản xuất theo hướng lúa tiêu chuẩn hữu cơ trên vùng canh tác tôm – lúa huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre
• Nghiên cứu điều trị gãy thân xương chày bằng đinh nội tuỷ có chốt đóng kín dưới màn hình tăng sáng tại tỉnh Bến Tre
• Châu Thành ký kết thoả thuận hợp tác với trường Đại học Cần Thơ
• Trái cây Việt Nam dần tiếp cận thị trường khó tính
• Chợ Lách - Hội thảo ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất nông nghiệp
• Hội thảo “Xây dựng và phát triển thương hiệu” tỉnh Bến Tre
• Xét chọn, tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu”