Bến Tre tham gia xây dựng khung kế hoạch tầm nhìn quốc gia thích ứng biến đổi khí hậu 2021-2030, tầm nhìn 2050

Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Bến Tre Lê Văn Phúc và ông Châu Hữu Trị, Giám đốc Trung tâm khuyến nông tỉnh vừa tham dự hội thảo: Lấy ý kiến dự thảo khung kế hoạch quốc gia thích ứng biến đổi khí hậu 2021 – 2030, tầm nhìn 2050 diễn ra tại Hà Nội ngày 2/7/2019. Đây là Hội thảo lần đầu tiên do Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Mạng lưới các tổ chức xã hội Việt Nam và Biến đổi khí hậu tổ chức để thu thập ý kiến các tổ chức xã hội cùng cơ quan nhà nước xây dựng các chiến lược lớn về Biến đổi khí hậu của đất nước mà Bến Tre có đại diện tham gia.

Ông Nguyễn Tuấn Quang, Phó Cục trưởng Cục

BĐKH khai mạc Hội thảo (Ảnh TL).


Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Nguyễn Tuấn Quang, Phó Cục Trưởng Cục Biến đổi khí hậu (BĐKH), Bộ TN&MT cho biết: Thực hiện nhiệm vụ được giao, Cục Biến đổi khí hậu đã khẩn trương triển khai xây dựng Kế hoạch quốc gia về thích ứng biến đổi khí hậu (gọi tắt tiếng Anh NAP) giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2050; đến nay nhóm soạn thảo của Cục đã dự thảo khái quát khung Kế hoạch bao gồm: xác định các ngành, lĩnh vực chính chịu ảnh hưởng của BĐKH; xác định các tác động, mục tiêu thích ứng và các nhóm giải pháp ưu tiên, cấp bách cần triền khai đối với từng ngành và lĩnh vực; Hội thảo xin ý kiến xây dựng khung kế hoạch quốc gia thích ứng biến đổi khí hậu 2021 – 2030, tầm nhìn 2050 với sự tham gia của đại biểu đến từ các tỉnh, thành trong cả nước là hoạt động quan trọng của quá trình xây dựng Kế hoạch để đệ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 11/2019 với mục tiêu xây dựng và thực hiện NAP bao gồm: Giảm thiểu tính dễ bị tổn thương do tác động của BĐKH thông qua việc nâng cao năng lực thích ứng và khả năng phục hồi; Tạo điều kiện thuận lợi cho việc lồng ghép BĐKH vào các chiến lược, kế hoạch, quy hoạch một cách chặt chẽ trong các lĩnh vực liên quan và ở các cấp độ khác nhau (Theo cam kết của Thỏa thuận Paris mà Việt Nam đã ký).

Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận và đi đến khẳng định sự cần thiết phải xây dựng Kế hoạch quốc gia về thích ứng với BĐK, cùng nhau góp ý xây dựng Khung kế hoạch quốc gia thích ứng biến đổi khí hậu 2021 – 2030, tầm nhìn 2050. Tầm nhìn kế hoạch quốc gia thích ứng với BĐKH 2012 -2030, tầm nhìn 2050 được xây dựng nhằm tăng cường khả năng thích ứng BĐKH cho các ngành và địa phương ở Việt Nam, các giải pháp chủ yếu đến năm 2030, đề ra những phương hướng thích ứng cho các giai đoạn sau dựa vào xu hướng BĐKH và tình hình phát triển kinh tế- xã hội của đất nước.

 

 Đại biểu Bến Tre (thứ 4,6 hàng sau từ trái qua) tại Hội thảo - Ảnh (TL).


BĐKH là một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân loại trong thế kỷ 21. Việt Nam được đánh giá là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề do BĐKH. Thực tế những năm qua cho thấy, BĐKH không chỉ là nguy cơ mà đã, đang là hiện thực diễn ra một cách nghiêm trọng, nhanh hơn dự báo, tác động một cách toàn diện, rộng khắp các vùng, miền. Nếu không có một kế hoạch ứng phó với BĐKH một cách cụ thể, hiệu quả chúng ta sẽ phải đối mặt với những nguy cơ hiện hữu gây thiệt hại to lớn, ảnh hưởng đến sự an toàn và ổn định cuộc sống của người dân, đe dọa sự phát triển bền vững của đất nước. Theo ông Vũ Đức Đăng Quang – Phòng Thích ứng BĐKH, Cục BĐKH: Ngày 28/10/2016 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2053/QĐ-TTg về việc ban hành kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về BĐKH và Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao xây dựng và thực hiện Kế hoạch thích ứng quốc gia về BĐKH, đây là nhiệm vụ bắt buộc để thực hiện Thỏa thuận Paris. Chính phủ Việt Nam đã thể hiện cam kết mạnh mẽ trong cuộc chiến với BĐKH, thông qua việc ký Công ước Khung của LHQ về BĐKH năm 1992, ký Nghị định thư Kyoto vào năm 1998 và phê duyệt vào năm 2002, phê duyệt Thỏa thuận Paris vào năm 2015, cùng với đó chúng ta đã chủ động tổ chức thực hiện những cam kết này trong thực tế phát triển của đất nước đã đệ trình như: Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) đầu tiên tới Công ước khí hậu (UNFCCC) vào ngày 03/11/2016 sau khi Việt Nam phê duyệt Thỏa thuận Paris.

Được biết đến nay trong toàn quốc đã có hàng nhiều sáng kiến và hành động thích ứng BĐKH, giảm nhẹ rủi ro thiên tai ở hầu khắp các lĩnh vực, địa phương khác nhau được các tổ chức xã hội chủ động hỗ trợ triển khai, tạo ra những hiệu quả rõ rệt tăng cường nhận thức và năng lực thích ứng của cộng đồng và các cấp chính quyền địa phương. Trong số này Bến Tre có 2 sáng kiến được bình chọn là 2 mô hình tiêu biểu trong tổng số 11 mô hình tiêu biểu của cả nước là: - Sổ tay bảo về sân chim Vàm Hồ và Ngày Hội phóng sinh vì môi trường do nhóm Sáng tạo Trẻ, trường Cao đẳng Bến Tre thực hiện từ năm 2011- 2012. Hội thảo đã nghe nhiều đại biểu chia sẻ và thống nhất với nhận định: tuy phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng trong hơn 2 thập kỷ qua, các tổ chức xã hội đã không ngừng nỗ lực để đồng hành cùng cộng đồng và chính phủ trong giải quyết các vấn đề xã hội, kinh tế, môi trường nói chung và ứng phó với BĐKH nói riêng.

 

 Bà Vũ Thị Bích Hợp chủ tịch Mạng lưới các tổ chức xã hội và BĐKH phát biểu tại Hội thảo (Ảnh TL).


Bà Vũ Thị Bích Hợp chủ tịch Mạng lưới các tổ chức xã hội và BĐKH cho biết: “một cách tiếp cận phổ biến được các tổ chức xã hội Việt Nam sử dụng để vượt qua những khó khăn, thách thức này là chủ động hợp tác, liên minh với nhau để tập hợp và tăng cường chuyên môn và nguồn lực, các tổ chức xã hội về BĐKH đã thực sự là cánh tay nối dài, giúp các cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng địa phương gắn kết hiệu quả hơn, từ xây dựng thể chế chính sách đến triển khai các hoạt động thực tiễn, góp phần quan trọng trong việc tăng cường nhận thức và năng lực thực hành động thích ứng với BĐKH, gắn với phát triển sinh kế bền vững”. Với cách tiếp cận này, các tổ chức xã hội đã lồng ghép và đánh giá hiệu quả của các chương trình dự án vào trong các chương trình ứng phó BĐKH và phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, tăng cường bằng chứng về các chiến lược mô hình hình thích ứng hiệu quả về chi phí, nguồn lực phù hợp với bối cảnh địa phương, có tiềm năng nhân rộng và cung cấp sự hiểu biết về các chính sách, góp phần tăng cường năng lực của các cán bộ địa phương tham gia dự án về quản lý dự án, đặc biệt là về tài chính và truyền thông, nâng cao nhận thức của các bên liên quan tại địa phương về thích ứng BĐKH.

Được biết trước khí diễn ra Hội thảo này, ngày 27/6/2019 bà Vũ Thị Bích Hợp chủ tịch Trung tâm Phát triển nông thôn bền vững đồng thời là chủ tịch Mạng lưới các tổ chức xã hội và BĐKH đã đến Bến Tre khảo sát và làm việc với Liên hiệp Các hội KHKT Bến Tre về các mô hình sinh kế thích ứng BĐKH để chuẩn bị xây dựng một dự án mới cho 3 tỉnh Bến Tre – Tiền Giang và Đồng Tháp như một phần của hoạt động từ Mạng lưới các tổ chức xã hội và BĐKH hưởng ứng Khung kế hoạch quốc gia thích ứng biến đổi khí hậu 2021 – 2030, tầm nhìn 2050 lần đầu tiên được triển khai ở Bến Tre.

Trung tâm Phát triển nông thôn bền vững làm việc với Liên hiệp Các hội KH&KT Bến Tre (Ảnh TL).

 

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Khoa học và công nghệ Bến Tre đổi mới vì một đại dương bền vững
• Đầu tư đối tác công - tư trong khoa học và công nghệ Bến Tre
• Một số giải pháp canh tác lúa khi ảnh hưởng hạn mặn
• Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre quyết tâm xây dựng hợp tác xã điểm
• Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên thời covid-19
• Công nghệ máy chủ
• Giải pháp phục hồi vườn cây ăn trái sau thời gian hạn, mặn
• Khoa học và công nghệ Bến Tre với kết quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp địa phương
• Nhận diện công nghệ chủ chốt, nền tảng của công nghiệp 4.0
• Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre triển khai các giải pháp giảm thiểu tác động của dịch covid-19
• Những công trình địa phương chí Bến Tre
• Kinh tế tuần hoàn ở Bến Tre
• Hạn mặn – Thực tiễn và trãi nghiệm
• Phòng trừ sâu hại trên cây mướp hương trong mùa nắng hạn
• Nguồn nước tưới và bệnh đốm lá trên cây sầu riêng