Kết quả 2 năm (2016-2017) hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Trong thời gian qua, Sở KH&CN tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai, xây dựng và tổ chức thực hiện một số chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia vào hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh, nhằm tăng năng suất chất lượng, tăng tính cạnh tranh của sản phẩm, tạo ra các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị trường. Trong đó, chú trọng từng bước hoàn thiện các quy định pháp lý để hỗ trợ các doanh nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.

 

- Tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp có năng lực thực hiện các nhiệm vụ KH&CN tiếp cận các Chương trình KH&CN quốc gia; các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, cấp cơ sở do doanh nghiệp chủ trì thực hiện; hỗ trợ đầu tư các mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN phát triển sản xuất, nhằm giải quyết các vấn đề về KH&CN của địa phương và doanh nghiệp theo đặt hàng của đơn vị thông qua các nhiệm vụ KH&CN hằng năm. Trong 02 năm 2016 – 2017, Bến Tre có 07 nhiệm vụ KH&CN cấp nhà nước được phê duyệt với tổng kinh phí là 145,789 tỷ đồng, trong đó, trung ương hỗ trợ 33,13 tỷ đồng, vốn sự nghiệp khoa học địa phương 3,72 tỷ và thu hút vốn đối ứng doanh nghiệp là 108,937 tỷ đồng; tổ chức quản lý triển khai 12 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, 07 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở với tổng kinh phí 9,353 tỷ đồng, trong đó, sự nghiệp KH tỉnh là 8,530 tỷ đồng, còn lại là phần vốn đối ứng của doanh nghiệp và của người dân.

 

Ngoài ra, đã hỗ trợ tư vấn, chuyển giao, xây dựng các mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN vào sản xuất. Hỗ trợ và tổ chức 84 lớp tập huấn tư vấn, chuyển giao KH&CN; ứng dụng và nhân rộng 21 mô hình KH&CN, điển hình như trồng rau màu trong nhà lưới kết hợp tưới phun tự động tại Mỏ Cày Bắc qui mô 1.000 m2, tạo ra sản phẩm sạch, năng suất tăng 1,6 lần so với trồng truyền thống, lợi nhuận 06 triệu đồng/vụ; khắc phục được hiện tượng nứt trái chôm chôm ở Chợ Lách còn dưới 5%; trồng nhãn Idor trên đất lúa chuyển đổi tại xã Long Hòa và Châu Hưng. Nuôi lươn có bùn trong bể lót bạt tại Châu Thành, tỷ lệ sống trên 80% với 80% đạt yêu cầu làm con giống; nuôi cá chim Vây vàng xã Thạnh Trị, trọng lượng đạt 150 gam/con sau 3,5 tháng nuôi; 07 mô hình ủ phân hữu cơ bằng hệ thống thông khí ASP; xây dựng 02 mô hình sử dụng chế phẩm EM xử lý môi trường trong chăn nuôi gia cầm (gà, vịt) tại huyện Mỏ Cày Bắc; mô hình tưới tiết kiệm nước mang lại hiệu quả cao cho một số cây trồng chủ lực của tỉnh: cây bưởi da xanh, cây xoài, cây dưa hấu và lắp đặt 05 máy lọc nước mặn thành nước ngọt công suất 10 L/h cho 05 trường mẫu giáo.

- Quỹ phát triển KH&CN của tỉnh đã hỗ trợ cho vay 07 dự án triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học, các kết quả nghiên cứu có triển vọng thành sản phẩm có tiềm năng thương mại và thúc đẩy ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ, đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ của sản xuất trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Tổng số vốn cho vay 07 dự án là 13 tỷ đồng, thu hút đầu tư của doanh nghiệp cho KH&CN là 128,35 tỷ đồng .

 

- Xây dựng và triển khai các kế hoạch 5 năm, hàng năm thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Tỉnh ủy về Đồng Khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Bến Tre; phối hợp đề xuất hỗ trợ nâng cao năng lực khoa học và công nghệ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh theo các nội dung thuộc Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bến Tre giai đoạn 2013-2020”. Cụ thể như sau:

 

Đã hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh theo Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 05 tháng 8 năm 2016 của Tỉnh ủy như nhãn hiệu chứng nhận “Bò Ba Tri”; “Rượu Phú Lễ”; nhãn hiệu tập thể “Cá khô, Tôm khô An Thủy và Cá khô Bình Thắng”; chỉ dẫn địa lý “Cái Mơn” dùng cho sản phẩm Sầu riêng huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre; nhãn hiệu tập thể ”lúa sạch Thạnh Phú”; “Chổi Mỹ An”; “Rau Phú Nghĩa”; đặc biệt, được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ KH&CN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý Dừa uống nước xiêm xanh và Bưởi da xanh Bến Tre; nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm nhãn theo tiêu chuẩn VietGAP của Tổ hợp tác nhãn xã Long Hòa, huyện Bình Đại; gà nòi “Mỹ Sơn Đông”, huyện Mỏ Cày Bắc; hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu cho tép rang dừa, heo Mỏ Cày Nam, Xoài tứ quý Thạnh Phú; hỗ trợ giải pháp đạt giải hội thi sáng tạo kỹ thuật trong học sinh xác lập quyền giải pháp “Nhang sinh học”.

 

Hỗ trợ 07 lượt doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp chế biến dừa, thủy sản và phân bón tham gia xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến theo tiêu chuẩn: ISO 9001, ISO 14001, HACCP, Halal; chứng nhận 58 sản phẩm phân bón phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Hỗ trợ Công ty TNHH Chế biến Dừa Lương Quới tham gia và được Thủ tướng Chính phủ quyết định tặng giải Vàng – Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2017. Hỗ trợ 56 lượt ghi nhãn hàng hóa theo đúng quy định, xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở cho các sản phẩm nhang sinh học, bột bã mía, kẹo…, đăng ký mã số mã vạch.

 

Hỗ trợ 08 dự án với tổng kinh phí là 2,368 tỷ đồng, thu hút vốn đầu tư doanh nghiệp cho đổi mới công nghệ, thiết bị gần 17 tỷ đồng. Hỗ trợ ươm tạo 11 doanh nghiệp có tiềm năng về hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đến nay đã có 06 doanh nghiệp tiềm năng hoàn thành việc ươm tạo và có sản phẩm thương mại hóa. Kết quả có 03 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN và 01 cơ sở đào tạo (Viện nghiên cứu) được cấp Giấy chứng nhận hoạt động KH&CN.

 

Phối hợp với các sở, ngành liên quan đề xuất nhiệm vụ triển khai Kế hoạch Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 – 2020, trong đó, ngành KH&CN tập trung hỗ trợ phát triển tiềm lực KH&CN trong doanh nghiệp, phát huy vai trò của các tổ chức KH&CN, doanh nghiệp KH&CN xúc tiến các hoạt động kết nối cung - cầu trên thị trường công nghệ. Qua đó, đã cung cấp thông tin và hỗ trợ 30 lượt các doanh nghiệp tham gia Chợ Công nghệ và Thiết bị, kết nối cung – cầu công nghệ. Phát hành 12 bản tin TBT/năm; hàng năm cập nhật 500 tin tức trên trang Web TBT Bến Tre. Phát hành bản tin KH&CN phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn định kỳ 12 số/năm, bản tin KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới định kỳ 04 số/năm. Thực hiện 24 chuyên mục KH&CN/năm trên Báo Đồng Khởi, 12 chuyên mục/năm trên Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre. Cập nhật mới 600 tin, bài trên website Sở KH&CN.

 

Phối hợp Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho hơn 50 cán bộ làm công tác hỗ trợ khởi nghiệp, cung cấp kiến thức về khởi nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. Tổ chức 03 lớp tập huấn triển khai cơ chế, chính sách khoa học và công nghệ và hướng dẫn doanh nghiệp thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ, thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

 

Tham mưu xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 09/01/2018 về Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2018 – 2020 và Kế hoạch số 274/KH-UBND ngày 22/01/2018 về Thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Bến Tre, giai đoạn 2018-2020.

 

Ngoài ra, Sở KH&CN đã triển khai, hỗ trợ ươm tạo, phát triển tổ chức, doanh nghiệp KH&CN; hướng dẫn doanh nghiệp trích lập quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp (theo Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ KH&CN, Bộ Tài chính hướng dẫn chi và quản lý Quỹ Phát triển KH&CN của doanh nghiệp)

 

Kết quả đạt được nêu trên chỉ là bước đầu nhưng là tiền đề quan trọng cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh, thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Bộ KH&CN, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự hợp tác nhiệt tình của các cấp, các ngành, sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Sở KH&CN đã tập trung triển khai, cụ thể hóa các chính sách, chương trình, hoạt động KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp, thúc đẩy sự hình thành một số doanh nghiệp khởi nghiệp gắn với đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ tạo nên phong trào khởi nghiệp khá sôi động.

 

Một số doanh nghiệp đã khai thác tốt nguồn vốn hỗ trợ, việc ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, áp dụng công nghệ mới vào sản xuất, đời sống ngày càng được doanh nghiệp chú trọng. Với vai trò kết nối của nhà nước, doanh nghiệp Bến Tre đã chủ động khai thác tốt các kênh thông tin vả tiếp cận được với các nguồn lực đầu tư của Trung ương, địa phương và các quỹ đầu tư phát triển KH&CN. Các dự án đầu tư đã tận dụng được nguồn nguyên liệu tại địa phương để tạo ra nhiều dòng sản phẩm mới có chất lượng và giá trị gia tăng cao như Tetra-Pak cho sản phẩm nước dừa; sữa dừa đóng lon, mặt nạ dừa, mặt nạ collagen, dầu ủ tóc từ dừa, dầu gội từ dừa, dầu dừa tinh khiết bằng công nghệ không gia nhiệt….

 

Bên cạnh kết quả đạt được, doanh nghiệp khởi nghiệp Bến Tre đang đứng trước những khó khăn, vướng mắc nhất định cần được nhà nước tiếp tục tháo gỡ. Cụ thể như có chính sách thu hút và đa dạng hóa các nguồn vốn vay, các quỹ đầu tư hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; cung cấp thông tin, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn đổi mới công nghệ, thiết bị của ngành KH&CN; hỗ trợ kinh phí cho các nhóm cá nhân khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển và thương mại hóa sản phẩm.

 

Trong thời gian tới, để thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ tập trung đề xuất, tham mưu thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp như sau:

 

Thứ nhất, tiếp tục tập trung triển khai và cụ thể hóa một số chính sách liên quan về hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Tiến hành rà soát, hoàn thiện các chính sách về hỗ trợ khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ theo Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017.

 

Thứ hai, phối hợp với cơ quan liên quan rà soát các ý tưởng, có cơ chế phối hợp đánh giá, lựa chọn và hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp từng bước hoàn thiện dự án để hình thành, phát triển và thương mại hóa sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo.

 

Thứ ba, xem xét, phối hợp đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ KH&CN gắn với các ý tưởng, dự án khởi nghiệp có tính khả thi; hỗ trợ các doanh nghiệp có tiềm năng thực hiện dự án phát triển các sản phẩm mới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

 

Thứ tư, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào tổ chức quản trị, sản xuất, kinh doanh; khuyến khích nghiên cứu, đổi mới sáng tạo. Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo thông qua 07 nhóm nội dung hỗ trợ thuộc Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bến Tre giai đoạn 2013-2020”.

 

Thứ năm, hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vay vốn Quỹ phát triển KH&CN để đầu tư phát triển và thương mại hóa sản phẩm; tăng cường vai trò của ngành KH&CN trong việc hỗ trợ thành lập Quỹ Phát triển KH&CN của doanh nghiệp để huy động, khai thác tốt nguồn lực đầu tư cho đổi mới công nghệ, nghiên cứu khoa học, làm tiền đề khởi nghiệp sáng tạo, nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm.

 

Thứ sáu, triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 09/01/2018 về Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2018 – 2020. Trong đó tập trung hỗ trợ hình thành cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN tiến tới thành lập vườn ươm doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bến Tre. Triển khai Kế hoạch số 274/KH-UBND ngày 22/01/2018 về Thực hiện

Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Bến Tre, giai đoạn 2018-2020 nhằm khai thác, phát huy giá trị thương hiệu các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh, chú trọng khai thác và phát triển chỉ dẫn địa lý “Bến Tre” cho sản phẩm Dừa uống nước xiêm xanh và Bưởi da xanh./.

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Tập huấn kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên khởi nghiệp tại huyện Thạnh Phú
• Khởi nghiệp thành công với mô hình làm mứt mãng cầu xiêm
• Giồng Trôm gương phụ nữ khởi nghiệp với dừa xiêm xanh gọt trọc
• Giao Thạnh đạt nhiều kết quả từ Chương trình “Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”
• Bến Tre triển khai thí điểm Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương
• Nhìn lại chặng đường hỗ trợ phụ nữ Bến Tre khởi nghiệp
• Thạnh Phú tổng kết 6 năm thực hiện Chương trình “Đồng Khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp”
• Bến Tre đặt mục tiêu 30 sản phẩm tiềm năng hoặc đạt 5 sao đến năm 2025
• Hỗ trợ hội viên nông dân huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre khởi nghiệp hiệu quả
• Bến Tre được Mekong Innovation Innitiative – MII hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo
• Công bố báo cáo đổi mới sáng tạo và đầu tư công nghệ Việt Nam lần thứ 2
• Thạnh Phú tập trung 3 trụ cột chính để thực hiện hiệu quả chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”
• Tinh dầu chống muỗi LOMOS từ dầu dừa – một sản phẩm đổi mới sáng tạo
• Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng ĐBSCL năm 2018”
• Dấu ấn Bến Tre tại Festival khởi nghiệp quốc gia 2019