Nghiên cứu hệ thống giải pháp để xây dựng và thực hiện hệ sinh thái khởi nghiệp trong thanh niên tỉnh Bến Tre

Bến Tre hiện có dân số trên 1,2 triệu người, song toàn tỉnh chỉ có hơn 4.200 doanh nghiệp, do đó vấn đề giải quyết việc làm cho thanh niên cũng như phát triển kinh tế địa phương dựa vào các tập đoàn lớn là một thách thức. Thay vì đi tìm việc, các thế hệ thanh niên tự tạo việc làm cho mình bằng những ý tưởng mới, sáng tạo thì khởi nghiệp kinh doanh là một hiệu quả để làm giàu. Bởi vì, khởi nghiệp không chỉ tạo ra các mô hình sản xuất kinh doanh để tạo việc làm, thu nhập cho cá nhân, mà còn hướng tới phục vụ cộng đồng, xã hội,… Ngày 28/4/2016, Tỉnh ủy Bến Tre đã phát động chương trình “Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp” trong cán bộ và nhân dân Bến Tre và được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của Đảng bộ tỉnh Bến Tre, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn mới.

 

image

Sản phẩm nhang sinh học Thiên Phúc đạt giải cuộc thi Khởi nghiệp cấp Quốc gia năm 2017.

 

 

Sau ba năm triển khai chương trình “Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”, hệ sinh thái khởi nghiệp ở Bến Tre bước đầu được hình thành và được nhận dạng qua các trụ cột: cộng đồng khởi nghiệp; các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, chính sách khởi nghiệp; các nguồn lực cho khởi nghiệp. Hiện nay, hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh Bến Tre chưa hình thành đầy đủ và đồng bộ. Cụ thể, chưa có không gian làm việc chung và vườn ươm doanh nghiệp để giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp của thanh niên; công tác huy động nguồn vốn từ các quỹ đầu tư khởi nghiệp còn hạn chế; hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về khởi nghiệp chưa có sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, ban, ngành và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

image
Họp hội đồng KH&CN chuyên ngành tỉnh nghiệm thu đề tài.Nhằm xác định giải pháp, chính sách phù hợp để thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp trong thanh niên tỉnh Bến Tre, Trường Đại học Lao động-Xã hội (cơ sở II) đã thực hiện đề tài “Nghiên cứu hệ thống giải pháp để xây dựng và thực hiện hệ sinh thái khởi nghiệp trong thanh niên tỉnh Bến Tre” do tiến sĩ Đỗ Thị Hoa Liên làm chủ nhiệm.

 

Trong quá trình thực hiện, nhóm nghiên cứu đã khảo sát đánh giá thực trạng khởi nghiệp trong thanh niên Bến Tre, phân tích một số mô hình khởi nghiệp thành công của thanh niên Bến Tre, khảo sát những thanh niên tiềm năng, những thanh niên đã và đang thực hiện hoạt động khởi nghiệp, phỏng vấn trực tiếp các chuyên gia, các cán bộ quản lý các cấp ở Bến Tre,… Từ đó nhóm thực hiện chọn mẫu ngẫu nhiên để điều tra, khảo sát 740 thanh niên trên địa bàn tỉnh, phỏng vấn 100 cán bộ quản lý ở Bến Tre, khảo sát 30 mô hình khởi nghiệp; đề tài tiến hành phân tích thực trạng khởi nghiệp và hệ sinh thái khởi nghiệp của thanh niên Bến Tre giai đoạn 2014-2018, trong đó có giới thiệu một số mô hình khởi nghiệp thành công và chưa thành công tiêu biểu của thanh niên tỉnh.

 

Từ kết quả nghiên cứu, đề tài đưa ra các giải pháp, chính sách xây dựng và thực hiện hệ sinh thái khởi nghiệp trong thanh niên tỉnh Bến Tre. Cụ thể, phát triển cơ sở hạ tầng khởi nghiệp (Thành lập Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; Nghiên cứu triển khai mô hình vườn ươm doanh nghiệp, khu làm việc chung để hỗ trợ cho khởi nghiệp). Yếu tố quan trọng khác của một hệ sinh thái khởi nghiệp là phát triển nguồn vốn con người, vấn đề tài chính, phát triển kết nối và truyền thông, phát triển công nghệ và tăng cường đổi mới… Bên cạnh đó cũng cần chú ý các chính sách thúc đẩy việc xây dựng và thực hiện hệ sinh thái khởi nghiệp trong thanh niên Bến Tre như chính sách về giáo dục nhận thức và kỹ năng khởi nghiệp cho thanh niên nông thôn; Chính sách công nghệ và đổi mới; Chính sách tài chính,…       

 

Nhóm thực hiện cho biết, kết quả của đề tài có ý nghĩa thực tiễn cho các nhà hoạch định chính sách địa phương về nguyên nhân, cơ chế dẫn đến việc khởi nghiệp kinh doanh của thanh niên và thực trạng hoạt động hệ sinh thái khởi nghiệp trong thanh niên, để có giải pháp, chính sách phù hợp thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, nhằm tạo việc làm, phát triển hệ thống kinh tế tư nhân cho phát triển kinh tế xã hội địa phương.

 

Theo các thành viên Hội đồng nghiệm thu, đề tài đạt mục tiêu, nội dung đề ra. Kết quả đề tài là cơ sở cho những nghiên cứu tiếp theo như mô hình vườn ươm, không gian đổi mới sáng tạo,… Bên cạnh đó, hội đồng cũng đề nghị nhóm thực hiện chỉnh sửa báo cáo ngắn gọn, nhất là sổ tay cần cô đọng hơn và có hình ảnh minh họa, chỉnh sửa số liệu cho thống nhất. Phần nội dung, có đánh giá tỷ lệ thành công, thất bại của các mô hình trong và ngoài tỉnh, từ đó đề xuất mô hình hiệu quả cho Bến Tre. Về giải pháp nên đề xuất cho từng giai đoạn và có giải pháp rõ ràng hơn.

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Chương trình “nhịp cầu nhà nông”
• Hội thảo khoa học giải pháp nâng cao kỹ năng thích ứng với biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp cho nông dân Bến Tre giai đoạn 2019 – 2024 tầm nhìn 2030
• Công bố nhãn hiệu chứng nhận “Xoài Tứ Quý Thạnh Phú”
• Bến Tre triển khai các mô hình sản xuất phát triển sinh kế bền vững cho người dân vùng ven biển Ba Tri
• Sử dụng công nghệ viễn thám phục vụ công tác thống kê, kiểm kê đất đai và quản lý đất rừng trên địa bàn tỉnh Bến Tre
• Hội thảo quản lý chất thải chăn nuôi, các giải pháp chống quá tải hầm khí sinh học và sử dụng khí gas thừa
• Sầu riêng được mùa trong thời điểm hạn, mặn
• Xác định nguyên nhân, dự báo tình hình xâm nhập mặn vào đất và nước tại tỉnh Bến Tre trong điều kiện biến đổi khí hậu-nước biển dâng. Đề xuất giải pháp thích ứng hợp lý
• Giồng Trôm tập huấn chăm sóc cây trồng trong và sau hạn mặn
• Bến Tre có đề tài được tuyển chọn tham gia chương trình hỗ trợ báo chí truyền thông về các vấn đề về thương mại và phát triển bền vững trong EVFTA
• Bệnh viện lao và bệnh phổi sẵn sàng cho công tác phòng dịch
• Nông dân lao đau vì trái cây rớt giá
• Xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý Bến Tre dùng cho sản phầm dừa uống nước xiêm xanh của tỉnh Bến Tre
• Nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu bệnh viêm tử cung trên bò do vi khuẩn gây ra và xây dựng phác đồ điều trị tại tỉnh Bến Tre
• Nghiệm thu đề tài: Xây dựng mô hình thử nghiệm hạn chế rụng lá trên hoa giấy vào mùa mưa