Khoa học và công nghệ góp phần phát triển công nghiệp Bến tre

Hỗ trợ chuyển đổi công nghệ mới; chất lượng sản phẩm tăng lên, tạo thương hiệu và tăng khả năng cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu các nước nhập khẩu, góp phần gia tăng chuỗi sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh. Đó là nội dung về Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã được đánh giá tại Báo cáo số 539-BC/TU ngày 20/11/2019 của Tỉnh ủy Sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Kết luận số 28-KL/TU về Đề án phát triển công nghiệp tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020 và hướng đến năm 2030.

 

Năng lực cạnh tranh cao

 

Được thành quả đó là kết quả nổ lực làm việc không ngừng của lãnh đạo và tập thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động, sau 03 năm thực hiện, so với Kết luận số 28-KL/TU, có 02/6 chỉ tiêu vượt mục tiêu (phát triển mới doanh nghiệp công nghiệp vượt 15%; tạo việc làm ổn định cho lao động vượt 20%), 02/6 chỉ tiêu đạt trên 80% (giá trị sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp đạt 83,86%; tỷ lệ doanh nghiệp đổi mới công nghệ đạt 90,5%) và 02/6 chỉ tiêu đạt trên 70% (giá trị tăng thêm ngành công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp).

 

Với trọng tâm thực hiện tái cơ cấu các ngành công nghiệp theo hướng đầu tư và tăng dần tỷ trọng giá trị gia tăng chuỗi sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh, hoạt động KH&CN có nhiều chuyển biến; tốc độ đối mới công nghệ đạt 18,1%; giá trị sản phẩm công nghệ cao và ứng dụng công nghệ cao trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp đạt 27%. Hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu dùng chung cho 13 sản phẩm như chỉ dẫn địa lý: sầu riêng Cái Mơn (chưa công nhận), Bưởi Da Xanh Bến Tre, Dừa Xiêm Bến Tre; nhãn hiệu chứng nhận Rượu Phú Lễ, con heo Mỏ Cày Nam và xoài Tứ Quý Thạnh Phú; nhãn hiệu tập thể: chôm chôm Chợ Lách và măng cụt Chợ Lách (đã công nhận), nhãn Long Hòa, Gà nòi Mỹ Sơn Đông Mỏ Cày Bắc, chổi Mỹ An (đã công nhận), rau Phú Nghĩa Ba Tri (đã công nhận) và tép rang dừa Mỹ Hưng Thạnh Phú, nem chay Phú Đức Châu Thành, Tôm sinh thái Thạnh Phước Bình Đại.

 

Hỗ trợ ươm tạo 04 doanh nghiệp khởi nghiệp; 14 lượt cơ sở xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến và đã đề nghị Hội đồng Quốc gia xét tặng giải vàng Chất lượng Quốc gia cho 02 doanh nghiệp.

 

Doanh nghiệp ngày càng chú trọng về ứng dụng kỹ thuật công nghệ vào quản lý, sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm, nhãn hiệu hàng hóa, năng lực cạnh tranh.

 

Nâng cao năng lực hấp thụ và đổi mới công nghệ doanh nghiệp


Tiến hành rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ theo Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017, ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới.

 

Ứng dụng công nghệ GIS quản lý quy hoạch và phát triển hệ thống kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Quản trị rủi ro trong chuỗi cung ứng các doanh nghiệp. Xây dựng thị trường KH&CN đủ đáp ứng cung – cầu cho thị trường; đẩy mạnh hoạt động giới thiệu, tư vấn, chuyển giao, ứng dụng công nghệ, nhất là công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ tích hợp cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

Hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng nguồn tài chính hỗ trợ từ Quỹ phát triển KH&CN tạo động lực cho doanh nghiệp thúc đẩy, phát triển sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ đổi mới công nghệ, nghiên cứu cải tiến công nghệ, sản xuất sản phẩm mới, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, xây dựng thương hiệu.

 

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa lựa chọn công nghệ phù hợp để tập trung phát triển các sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghiệp ưu tiên, sản phẩm chủ lực của tỉnh theo chuỗi giá trị góp phần nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bến Tre giai đoạn 2013-2020.

 

Tập trung triển khai Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 09/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2018-2020. Hỗ trợ xây dựng tổ chức trung gian của thị trường KH&CN, cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN. Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia các hoạt động trình diễn kết nối cung – cầu công nghệ, chợ công nghệ và thiết bị. Triển khai thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiếp cận năng lực cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Phối hợp với các tập đoàn viễn thông xây dựng lộ trình áp dụng việc truy xuất nguồn gốc lần lượt cho 08 sản phẩm chủ lực của tỉnh bằng tem QR.

 

Huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư nâng cao năng lực hệ thống bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế. Tập trung đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng về đàm phán và soạn thảo hợp đồng chuyển giao công nghệ, định giá tài sản trí tuệ, xây dựng chính sách về chuyển giao công nghệ.

 

Trong giai đoạn tới, hoạt động KH&CN sẽ góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu ngành theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa, tạo nguồn thu ngân sách.

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN gắn với chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Bến Tre, giai đoạn 2016 - 2020
• Bến Tre hướng tới phát triển nông nghiệp thông minh
• Hội viên cựu chiến binh huyện Thạnh Phú tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới
• Ngành khoa học và công nghệ tiếp tục khôi phục kinh tế Bến Tre
• Công nghệ UPS
• Cơ hội cho Bến Tre khi triển khai dự án chuyển dịch năng lượng bền vững cho đồng bằng sông Cửu Long
• Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ từ đầu năm để bứt phá về đích
• Bến Tre quyết tâm thúc đẩy phát triển hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp sáng tạo
• Đánh giá trình độ công nghệ nhóm ngành sản xuất, chế biến thực phẩm tỉnh Bến Tre năm 2019 và định hướng hỗ trợ đổi mới công nghệ giai đoạn 2020-2025
• Kết quả và nhiệm vụ khoa học và công nghệ hỗ trợ phát triển kinh tế
• KH&CN Chợ Lách sẵn sàng bứt phá về đích năm 2020
• Khởi nghiệp từ doanh nghiệp xã hội tại Bến Tre
• Nghiên cứu và tiếp cận kinh tế chưa được quan sát
• Hình thành không gian khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
• Di sản văn hóa Bến Tre được giới học giả quan tâm tại Hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển doanh nghiệp bền vững trong kỷ nguyên kết nối”