Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ từ đầu năm để bứt phá về đích

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 – 2020, cũng là năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp và tổ chức nhiều lễ kỷ niệm, sự kiện quan trọng của cả nước, của tỉnh với chủ đề bứt phá về đích, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức, tiến hành hoạt động xét duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN ngay ngày đầu năm 2020.

 

Phê duyệt danh mục 2020


Thực hiện Quy định quản lý các nhiệm vụ KH&CN, Sở KH&CN đã tổ chức họp Hội đồng KH&CN thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; khoa học xã hội và nhân văn; điều tra cơ bản và bảo vệ môi trường; kỹ thuật công nghệ xác định danh mục nhiệm vụ KH&CN năm 2020 trên cơ sở đề xuất, đặt hàng của các đơn vị trong và ngoài tỉnh. Sở KH&CN đã phối hợp với các đơn vị đề xuất nhiệm vụ hoàn chỉnh các nội dung như tên, mục tiêu và sản phẩm của từng nhiệm vụ KH&CN theo nội dung đóng góp của các thành viên Hội đồng KH&CN.

 

Trên cơ sở đó, ngày 03/02/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 206/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh mục các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh năm 2020 với 24 đề tài, dự án. Đây là danh mục nhiệm vụ KH&CN mở mới được coi là đợt xét duyệt đầu năm và thường niên của ngành KH&CN.

 

Trong 24 nhiệm vụ KH&CN này, theo phân cấp quản lý có 22 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh chiếm 91,66%, trong đó lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn có 06 nhiệm vụ, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp 05, lĩnh vực điều tra cơ bản và bảo vệ môi trường 02, kinh tế - xã hội và y dược 01 nhiệm vụ. Có 02 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở chiếm 8,34% so với tổng số nhiệm vụ KH&CN thuộc danh mục.

 

Tỷ lệ nhiệm vụ KH&CN dưới dạng đề tài 21 nhiệm vụ chiếm 87,5% và dưới dạng dự án là 03 nhiệm vụ chiếm 12,5% so với tổng số nhiệm vụ thuộc danh mục.

 

Có 01 nhiệm vụ KH&CN do cấp trên đặt hàng theo Nghị quyết 07-NQ/TU ngày 06/12/2019 của Tỉnh ủy Bến Tre Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 chiếm 4,16% so với tổng số; 18 nhiệm vụ thực hiện phương thức giao trực tiếp chiếm 75%; 05 nhiệm vụ thực hiện phương thức tuyển chọn chiếm 20,84%, gồm: đề tài Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật để phát triển chăn nuôi bò sữa, bò thịt chất lượng cao theo hướng chuỗi giá trị nông nghiệp ở Bến Tre; đề tài Nghiên cứu xác định tác nhân gây bệnh và xây dựng biện pháp phòng trừ hiệu quả bệnh tiêu chảy trên đàn bò nuôi tại tỉnh Bến Tre; đề tài Nghiên cứu xây dựng mô hình xử lý khí thải than thiêu kết trên địa bàn tỉnh Bến Tre; đề tài Nghiên cứu xây dựng mô hình “Nông dân làm du lịch”; đề tài Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đề xuất dự thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương về an toàn thực phẩm cho sản phẩm thạch dừa Bến Tre.

 

Về thời gian thực hiện nhiệm vụ KH&CN có 15 nhiệm vụ thực hiện trong 24 tháng, 05 nhiệm vụ thực hiện 18 tháng, 02 nhiệm vụ 12 tháng và 01 nhiệm vụ 08 tháng.

 

Các đơn vị thực hiện nhiệm vụ KH&CN được giao trực tiếp đợt này có 07 Trường Đại học ngoài tỉnh: Trà Vinh, Bạc Liêu, Cần Thơ, Nguyễn Tất Thành, Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Y Dược Cần Thơ, Lao động – xã hội (cơ sở II); 04 viện, trung tâm ngoài tỉnh: Kỹ thuật biển, Nghiên cứu và Phát triển Vùng thuộc Bộ KH&CN; Trung tâm Quốc gia Giống Thủy sản Nước ngọt Nam Bộ - Viện Nghiện cứu Nuôi trồng Thủy sản II; 04 cơ quan, đơn vị Nhà nước tại địa phương: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh, Công an tỉnh Bến Tre, Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên Môi trường và Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chợ Lách; 03 doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh: Chi nhánh Công Ty TNHH Green Powers, Công ty Cổ Phần Đầu tư Dừa Bến Tre và Cty CP ANFOODS. Đơn vị có nhiệm vụ KH&CN được giao trực tiếp nhiều nhất là Trường đại học Y dược Cần Thơ với 03 nhiệm vụ.

 

Nội dung nghiên cứu đã tập trung vào giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc hiện nay trên địa bàn tỉnh như mô hình xử lý khí thải than thiêu kết, phòng chống sạt lở bờ sông, các cồn Phú Đa, cồn Hưng Phong trong điều kiện biến đổi khí hậu; đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao giá trị gia tăng các sản phẩm chủ lực của tỉnh như tôm càng xanh, bười gia xanh, dừa,… phát triển du lịch, KH&CN; nghiên cứu và xây dựng các liệu pháp phòng, trị bệnh trong bối cảnh mới.

 

Nhu cầu vốn tăng cao


Dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2020 giao cho Sở KH&CN với tổng thu là 4.760 triệu đồng, tổng chi là 31.042 triệu đồng, trong đó: chi quản lý hành chính: 5.559 triệu đồng, chi sự nghiệp đào tạo: 50 triệu đồng và chi sự nghiệp KH&CN 25.433 triệu đồng.

 

Với danh mục nhiệm vụ KH&CN hiện nay, nhu cầu vốn sự nghiệp KH&CN phân bổ cho các nhiệm vụ KH&CN mở mới để giải ngân trong năm 2020 tầm khoảng 3.960 triệu đồng, trong khi đó kinh phí tối thiểu để thực hiện các nhiệm vụ KH&CN năm 2019 chuyển sang vào khoảng 12.500 triệu đồng.

 

Do đo, việc cân đối nguồn sự nghiệp KH&CN năm 2020 nhằm hoàn thành nhiệm vụ KH&CN được giao với tinh thần bứt phá để về đích là bài toán cân não của hoạt động kế hoạch, tài chính vào thời điểm này.

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN gắn với chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Bến Tre, giai đoạn 2016 - 2020
• Bến Tre hướng tới phát triển nông nghiệp thông minh
• Hội viên cựu chiến binh huyện Thạnh Phú tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới
• Ngành khoa học và công nghệ tiếp tục khôi phục kinh tế Bến Tre
• Công nghệ UPS
• Cơ hội cho Bến Tre khi triển khai dự án chuyển dịch năng lượng bền vững cho đồng bằng sông Cửu Long
• Bến Tre quyết tâm thúc đẩy phát triển hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp sáng tạo
• Đánh giá trình độ công nghệ nhóm ngành sản xuất, chế biến thực phẩm tỉnh Bến Tre năm 2019 và định hướng hỗ trợ đổi mới công nghệ giai đoạn 2020-2025
• Kết quả và nhiệm vụ khoa học và công nghệ hỗ trợ phát triển kinh tế
• Khoa học và công nghệ góp phần phát triển công nghiệp Bến tre
• KH&CN Chợ Lách sẵn sàng bứt phá về đích năm 2020
• Khởi nghiệp từ doanh nghiệp xã hội tại Bến Tre
• Nghiên cứu và tiếp cận kinh tế chưa được quan sát
• Hình thành không gian khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
• Di sản văn hóa Bến Tre được giới học giả quan tâm tại Hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển doanh nghiệp bền vững trong kỷ nguyên kết nối”