Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre triển khai các giải pháp giảm thiểu tác động của dịch covid-19

Ngay những ngày cao điểm của công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19), Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Bến Tre vừa đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch vừa xây dựng và ban hành Kế hoạch số 339/KH-SKHCN ngày 30/3/2020 giảm thiểu tác động của dịch bệnh Covid-19 gây ra nhằm khôi phục sản xuất.

 

Khôi phục sản xuất kinh doanh các tổ chức kinh tế


Với mục đích hỗ trợ các tổ chức kinh tế khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh và tháo gỡ khó khăn cho nông dân. Giữ vững mục tiêu thực hiện thắng lợi Kế hoạch số 382/KH-UBND ngày 20/01/2020 Thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và Kế hoạch 499/KH-UBND ngày 06/02/2020 tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Xem xét gia hạn thời gian thực hiện các nhiệm vụ KH&CN đang triển khai do chưa bố trí được lịch tổ chức hội thảo, hội nghị, tọa đàm và tập huấn hoặc đề nghị các chủ nhiệm và cơ quan chủ trì nhiệm vụ KH&CN có giải pháp điều chỉnh, bố trí thời gian tổ chức các hoạt động liên quan đến việc hạn chế tụ tập đông người vào thời điểm thích hợp. Chủ động thông báo, đặt hàng các tổ chức KH&CN thực hiện các nhiệm vụ KH&CN liên quan đến nội dung khôi phục sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tỉnh nhà, đặc biệt là nhiệm vụ KH&CN cấp thiết các cấp để Hội đồng KH&CN cấp tỉnh xét duyệt trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Tăng cường các hoạt động nghiên cứu, phát triển, ứng dụng KH&CN, đổi mới sáng tạo phục vụ chế biến, bảo quản nông thủy sản sau thu hoạch; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học trong công nghiệp chế biến, bảo đảm an toàn thực phẩm; nâng cao hiệu quả ứng dụng KH&CN trong công tác quản lý và thực tế sản xuất.

 

Đôn đốc, rút ngắn thời gian thực hiện và khẩn trương tổ chức nghiệm thu đối với các nhiệm vụ KH&CN đã đến hạn hoặc gần tới hạn nghiệm thu để đưa nhanh kết quả nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn hoạt động kinh tế - xã hội. Tổ chức báo cáo tổng kết, đánh giá và đề xuất các nhiệm vụ KH&CN giai đoạn 2015 – 2020 và đề xuất nhiệm vụ KH&CN giai đoạn 2021 – 2025, trong đó chú trọng nội dung khôi phục phát triển kinh tế, phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Tổ chức bàn giao ngay các nhiệm vụ KH&CN đã có kết quả nghiên cứu được cơ quan có thẩm quyền ghi nhận theo quy trình rút gọn để các tổ chức, cá nhân áp dụng vào thực tiễn.

 

Kích hoạt và tái hoạt động Quỹ Phát triển KH&CN tỉnh Bến Tre nhằm đưa nguồn vốn của Quỹ này vào lưu thông và hỗ trợ kịp thời các tổ chức kinh tế.

 

Tổ chức khảo sát, thu thập, tổng hợp nhu cầu đầu tư của các tổ chức kinh tế về hoạt động KH&CN trên địa bàn; Rà soát, đánh giá toàn diện, bám sát thực tiễn các tác động của dịch đối với sản xuất kinh doanh, nhất là các doanh nghiệp KH&CN, tổ chức KH&CN; Thực hiện tốt vai trò kết nối các tổ chức KH&CN với các tổ chức kinh tế trong việc lựa chọn, ứng dụng và phát triển công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, nhất là các đối tượng bị ảnh hưởng.

 

Định vị sản phẩm của địa phương trong chuỗi giá trị toàn cầu, gia cố lại các mắc xích hiện còn lỏng lẻo trong toàn chuỗi bằng các giải pháp, công cụ KH&CN. Tiếp tục số hóa các thủ tục hành chính, ứng dụng và phát triển nhanh công nghệ nền tảng, công nghệ số. Nới lỏng và đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bến Tre” cho sản phẩm bưởi da xanh và dừa uống nước xiêm xanh cho các tổ chức kinh tế. Đẩy nhanh tiến độ tạo lập, đăng ký, khai thác và phát triển các nhãn hiệu cộng đồng của địa phương đang thực hiện.

 

Rà soát, tiến hành xác minh hiện trường, lập các thủ tục cần thiết để xem xét giảm và miễm giảm phí, lệ phí, các khoản thu được hình thành từ kết quả nghiên cứu KH&CN đối với các đối tượng bị ảnh hưởng thuộc lĩnh vực KH&CN quản lý theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và các cơ quan có thẩm quyền của địa phương. Chủ động giảm, giãn, lùi thời điểm, thời gian, đối tượng, tần xuất kiểm tra và thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch định kỳ đã được duyệt trong năm. Tổ chức thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc theo đơn tố cáo hoặc theo chỉ đạo của cấp trên có thẩm quyền.

 

Phối hợp cùng các cơ quan liên quan hướng dẫn các tổ chức kinh tế các tiêu chuẩn, quy cách, đóng gói, bảo quản, bao bì nhãn mác phù hợp với yêu cầu của thị trường đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở KH&CN ngay tại nơi sản xuất để tạo thuận lợi cho việc xuất khẩu. Hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia nhằm giúp doanh nghiệp cải thiện môi trường sản xuất – kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy quá trình quảng bá hình ảnh thương hiệu cho doanh nghiệp. Cập nhật thường xuyên và kịp thời cung cấp các thông tin về hàng rào kỹ thuật trong thương mại, các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn. Hướng dẫn doanh nghiệp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn cơ sở, đăng ký mã số mã vạch.

 

Tăng cường năng lực và các giải pháp, công cụ gia tăng hiệu quả quản lý nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm, đặc biệt là ứng dụng, nhân rộng 6 mô hình truy xuất nguồn gốc điện tử sử dụng mã QR cho các sản phẩm: heo, bò và tôm biển; Đồng thời đề xuất quy chế quản lý và sử dụng chương trình truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm: heo, bò và tôm biển của tỉnh Bến Tre... đảm bảo công tác quản lý nhà nước và tạo niềm tin cho người tiêu dùng.

 

Làm đầu mối nắm bắt, cập nhật thông tin từ các địa phương để kịp thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ.

 

Khôi phục sản xuất cho nông dân


Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư, nghiên cứu, ứng dụng trong lĩnh vực KH&CN, đặc biệt là công nghệ sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm nông sản sau thu hoạch.

 

Hướng dẫn, hỗ trợ nông dân xác lập, bảo hộ và khai thác quyền sở hữu công nghiệp. Nới lỏng và đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bến Tre” cho sản phẩm bưởi da xanh và dừa uống nước xiêm xanh cho các tổ chức kinh tế. Đẩy nhanh tiến độ tạo lập, đăng ký, khai thác và phát triển các nhãn hiệu cộng đồng của địa phương đang thực hiện.

 

Phát triển cơ sở dữ liệu lớn trong nông nghiệp, tiến tới số hóa một số cây trồng, sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh, làm tiền đề xây dựng nông nghiệp số trong thời gian tới. Tập trung đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và ứng dụng thông qua các đề tài, dự án cụ thể để hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ các tổ chức kinh tế hợp tác, hợp tác xã, trang trại, gia trại và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao phục vụ sản xuất hàng hóa với quy mô, chất lượng, hiệu quả ngày càng cao và phát huy thế mạnh về thương hiệu sản phẩm; đẩy nhanh ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất nhằm tạo ra giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng để nâng cao thu nhập trên đơn vị diện tích.

 

Làm đầu mối nắm bắt, cập nhật thông tin từ các địa phương để kịp thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ.

 

Việc triển khai thực hiện các giải pháp trên của Sở KH&CN tỉnh Bến Tre góp phần khôi phục hoạt động kinh tế - xã hội, nhất là các tổ chức kinh tế và nông dân trên địa bàn. 

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Trồng hoa cúc vàng vụ Tết – một số vấn đề cần lưu ý
• Khởi nghiệp với mô hình làm chuối sấy trong nhà kính
• Chị Trần Thị Le tiên phong trồng rau sạch an toàn ở Bình Thạnh
• Phòng trừ nhóm côn trùng hại rau vụ Tết
• Hiệu quả từ mô hình “tôm – lúa thích ứng xâm nhập mặn”
• Canh tác nông nghiệp thích ứng xâm nhập mặn ở Bến Tre
• Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị phòng, chống và ứng phó tác động hạn mặn năm nay
• Quản lý sâu bệnh hại cây mai vàng
• Quản lý nhóm sâu bệnh hại bầu, bí, mướp trong mùa mưa
• Giải pháp chuyển giao khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp
• Nhiều nhóm sinh viên nghiên cứu Trường Cao đẳng Bến Tre được khen thưởng thành tích nghiên cứu khoa học
• Phát triển công nghệ sản xuất bao bì từ nguyên liệu cây dừa Bến Tre
• Đánh giá chất lượng cảm quan một số sản phẩm nổi tiếng của Bến Tre
• Thanh niên khởi nghiệp từ mô hình nuôi chim yến phụng
• Sở Khoa học và Công nghệ tổng kết thực hiện đề án xây dựng cơ sở hạ tầng cung cấp nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt