Ngành khoa học và công nghệ tiếp tục khôi phục kinh tế Bến Tre

Tốc độ tăng trưởng kinh tế - 1,37% (âm); trong đó: tốc độ tăng trưởng của ngành nông, lâm, thủy sản – 5,31%; thương mại, dịch vụ - 2,07% so với cùng kỳ; chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) của tỉnh năm 2019 đều tụt giảm so với năm 2018; lĩnh vực quản trị điện tử nằm ở nhóm có chỉ số ở mức trung bình thấp nhất của cả nước. Đó là nhận định của đồng chí Bí thư tỉnh Tỉnh ủy Bến Tre trong phát biểu bế mạc tại Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá X và để khắc phục hạn chế này, ngành Khoa học và Công nghệ tiếp tục nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ trong 180 ngày tới.

 

Tiếp tục khôi phục kinh tế


Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch số 824/KH-SKHCN ngày 6/7/2020 Thực hiện tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh trong bối cảnh đại dịch Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết 84/NQ-CP  ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19; Thực hiện công văn số 3037/UBND-KT ngày 18/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị phòng, chống hạn mặn và đánh giá tác động của hạn mặn, dịch bệnh covid-19 đến sản xuất và Công văn số 2675/UBND-TCĐT ngày 02/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Với mục đích tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, phấn đấu thực hiện cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 theo Nghị quyết đã đề ra. Giữ vững mục tiêu thực hiện thắng lợi Kế hoạch số 382/KH-UBND ngày 20/01/2020 Thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và Kế hoạch 499/KH-UBND ngày 06/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020.

 

Tập trung thực hiện ngay các nhiệm vụ, giải pháp thuộc chức năng, nhiệm vụ để hỗ trợ, tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp yên tâm đầu tư sản xuất kinh doanh, duy trì việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 339/KH-SKHCN ngày 30/3/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ giảm thiểu tác động của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) gây ra.

 

Đề xuất đặt hàng Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ thực hiện 2 nhiệm vụ: Nghiên cứu phát triển công nghệ xử lý nước nhiễm mặn tích hợp thiết bị sensor-IoT quy mô tập trung để cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt của người dân vùng bị xâm nhập mặn tỉnh Bến Tre và một số tỉnh vùng phụ cận; Nghiên cứu chế tạo đầu dò đo độ mặn bằng vật liệu nano và tích hợp thành hệ thống cảnh báo xâm nhập mặn tự động ứng dụng tại tỉnh Bến Tre và vùng phụ cận.

 

Tổ chức triển khai, thực hiện các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh như tiếp tục nghiên cứu triển khai các mô hình ứng dụng chế phẩm vi sinh vật phục hồi sản xuất cây ăn quả trên đất bị nhiễm mặn tại tỉnh Bến Tre và Nghiên cứu quy trình chăm sóc cây giống bưởi Da Xanh và chôm chôm trong điều kiện hạn hán xâm nhập mặn bằng Rhizoplex 3-3-3 kết hợp với phân hữu cơ ủ bằng hệ thống ASP.

 

Đề xuất triển khai nhiệm vụ Nghiên cứu giải pháp thu gom, dự trữ nước mưa trong lòng đất và đánh giá chất lượng nguồn nước tầng sâu phục vụ phát triển nông nghiệp thích ứng với nguy cơ hạn mặn. Nghiên cứu chuyển giao một số đối tượng mới cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện hạn mặn (Xây dựng mô hình nuôi cá hồng mỹ (Sciaenops ocellatus Linnaeus,1766) thương phẩm bằng thức ăn công nghiệp tại tỉnh Bến Tre).

 

Tiếp tục rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính còn chồng chéo, vướng mắc, không cần thiết trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ theo thẩm quyền của Sở Khoa học và Công nghệ.

 

Về lâu dài


Hoàn thiện thể chế để khơi thông, giải phóng nguồn lực phát triển, nâng cao năng lực quản trị Khoa học và Công nghệ của địa phương; giải quyết các điểm nghẽn, bất cập, tạo điều kiện thông thoáng cho nhà đầu tư, doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ; hoàn thiện khung khổ pháp lý cho các mô hình kinh doanh mới, ứng dụng chuyển đổi số.

 

Đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại nền kinh tế địa phương; Phục hồi và ổn định sản xuất nông nghiệp, phục hồi và phát triển mới chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị; đa dạng hóa, tránh phụ thuộc vào một thị trường cả xuất khẩu và nhập khẩu.

 

Nâng cao năng lực, sức cạnh tranh nhằm đón đầu các thời cơ, lợi thế, cơ hội mới; Phát huy vai trò của các doanh nghiệp dẫn đầu của địa phương trong việc hình thành các chuỗi giá trị, thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế phát huy sức sáng tạo và khả năng thích ứng, tận dụng các cơ hội, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo việc làm cho người lao động.

 

Phát triển chính quyền điện tử, kinh tế số, xã hội số, đổi mới sáng tạo, ứng dụng Khoa học và Công nghệ, khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tập trung nguồn lực để phát triển một số nền tảng công nghệ dùng chung, tích cực triển khai các hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia cốt lõi; bảo đảm hạ tầng kỹ thuật an toàn, an ninh thông tin. Phát triển hệ thống trung tâm đổi mới sáng tạo của địa phương; hỗ trợ, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

 

Phát huy lợi thế của Bến Tre ở Tiểu vùng Duyên hải phía Đông đồng bằng sông Cửu Long. Thúc đẩy liên kết nội vùng, liên vùng và quốc tế, tạo cơ sở phát triển mô hình tổ chức lãnh thổ, tổ chức sản xuất kinh doanh mới; hình thành các cụm ngành, chuỗi giá trị sản xuất và cung ứng liên thông; tạo không gian phát triển mới.

 

Các giải pháp trước mắt và lâu dài đã được ngành Khoa học và Công nghệ vạch ra sẽ góp phần đổi chiều tăng trưởng từ âm sang dương vào những ngày năm 2020.

 

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Công nghệ UPS
• Cơ hội cho Bến Tre khi triển khai dự án chuyển dịch năng lượng bền vững cho đồng bằng sông Cửu Long
• Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ từ đầu năm để bứt phá về đích
• Bến Tre quyết tâm thúc đẩy phát triển hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp sáng tạo
• Đánh giá trình độ công nghệ nhóm ngành sản xuất, chế biến thực phẩm tỉnh Bến Tre năm 2019 và định hướng hỗ trợ đổi mới công nghệ giai đoạn 2020-2025
• Kết quả và nhiệm vụ khoa học và công nghệ hỗ trợ phát triển kinh tế
• Khoa học và công nghệ góp phần phát triển công nghiệp Bến tre
• KH&CN Chợ Lách sẵn sàng bứt phá về đích năm 2020
• Khởi nghiệp từ doanh nghiệp xã hội tại Bến Tre
• Nghiên cứu và tiếp cận kinh tế chưa được quan sát
• Hình thành không gian khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
• Di sản văn hóa Bến Tre được giới học giả quan tâm tại Hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển doanh nghiệp bền vững trong kỷ nguyên kết nối”
• Những công bố về dừa Bến Tre từ hội thảo khoa học quốc tề về tranh dân gian đông hồ
• Những điểm khác biệt của Hội thảo khoa học tại Lễ hội Dừa tỉnh Bến Tre lần V-năm 2019
• Bến Tre tập trung hỗ trợ phát triển thương hiệu sản phẩm đặc sản, chủ lực