Hoạt động khoa học và công nghệ địa phương với công tác thống kê

Thực hiện Kế hoạch số 4321/KH-UBND ngày 25/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về kế hoạch tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020, định hướng phát triển giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến 2045, Sở Khoa học và Công nghệ đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch nói trên tại Báo cáo số 1224/BC-SKHCN ngày 15/9/2020.

 

Về công tác triển khai thực hiện, Sở Khoa học và Công nghệ xác định công tác thống kê là nhiệm vụ quan trọng, đảm bảo duy trì hoạt động định kỳ, thường xuyên liên tục nhằm đáp ứng hoạt động chỉ đạo điều hành của ngành Khoa học và Công nghệ nói riêng và của hoạt động kinh tế - xã hội địa phương nói chung; Tập trung chỉ đạo các phòng, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được phân công triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch số 4094/KH-UBND ngày 26/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Sở Khoa học và Công nghệ đã phân công và giao nhiệm vụ Phòng Quản lý Chuyên ngành có chức năng, nhiệm vụ tham mưu quản lý, theo dõi hoạt động thống kê thuộc trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ; Phân công, phân nhiệm Trung tâm Khoa học và Công nghệ tỉnh thuộc Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm xây dựng các phương án điều tra trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện công tác điều tra, báo cáo kết quả của các cuộc điều tra đã được duyệt.

 

Về kết quả thực hiện: Định kỳ hàng năm, Sở Khoa học và Công nghệ đều có tiến hành các cuộc điều tra, thống kê và báo cáo theo quy định Thông tư số 15/2018/TT-BKHCN ban hành ngày 15/11/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về chế độ báo cáo thống kê ngành Khoa học và Công nghệ. Thống kê về Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh gửi Cục Thống kê tỉnh Bến Tre. Năm 2020.

 

Bên cạnh đó, tiến hành khảo sát các cuộc điều tra theo định kỳ như: Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, Điều tra hội nhập quốc tế về KH&CN, điều tra tiềm lực của các tổ chức Khoa học và Công nghệ, điều tra nhận thức công chúng về Khoa học và Công nghệ.

 

Sở đã hoàn thành công tác thống kê tại Công văn số: 117/SKHCN-TTKHCN về việc thực hiện báo cáo thống kê ngành Khoa học và Công nghệ và các biểu mẫu báo cáo năm 2020 với một số kết quả cụ thể như: số tổ chức Khoa học và Công nghệ trên địa bàn là 12 tổ chức; số người trong tổ chức Khoa học và Công nghệ: 490 người, trong đó có 185 nữ; tổng số nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ là 46 nhiệm vụ.

 

Về phương hướng tới, tiếp tục thực hiện Thông tư số 15/2018/TT-BKHCN ban hành ngày 15/11/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về chế độ báo cáo thống kê ngành Khoa học và Công nghệ và các cuộc thống kê theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

 

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Bí thư Huyện ủy Lê Văn Khê khảo sát các mô hình ứng dụng công nghệ tại xã Phú Khánh, Thới Thạnh
• Nhiệm vụ khoa học và công nghệ triển khai ở huyện Châu Thành
• Nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện trong năm 2020 trên địa bàn huyện Giồng Trôm
• Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre khẩn trương cải thiện chỉ số DDCI
• Hoạt động Khoa học-Công nghệ ở Trường Cao đẳng Bến Tre một năm học nhìn lại
• Hội thảo du lịch Châu Thành trên đường trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
• Tân Phú: Tập huấn ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nâng cao năng suất, chất lượng sầu riêng thích ứng biến đổi khí hậu
• Kết quả xây dựng nông thôn mới của ngành khoa học và công nghệ Bến Tre năm 2020
• Chương trình “nhịp cầu nhà nông”
• Hội thảo khoa học giải pháp nâng cao kỹ năng thích ứng với biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp cho nông dân Bến Tre giai đoạn 2019 – 2024 tầm nhìn 2030
• Công bố nhãn hiệu chứng nhận “Xoài Tứ Quý Thạnh Phú”
• Bến Tre triển khai các mô hình sản xuất phát triển sinh kế bền vững cho người dân vùng ven biển Ba Tri
• Sử dụng công nghệ viễn thám phục vụ công tác thống kê, kiểm kê đất đai và quản lý đất rừng trên địa bàn tỉnh Bến Tre
• Hội thảo quản lý chất thải chăn nuôi, các giải pháp chống quá tải hầm khí sinh học và sử dụng khí gas thừa
• Sầu riêng được mùa trong thời điểm hạn, mặn