Nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện trong năm 2020 trên địa bàn huyện Giồng Trôm

Huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre là địa bàn được Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh quan tâm lựa chọn đầu tư triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ KH&CN then chốt trong năm 2020. Các nhiệm vụ KH&CN đã góp phần cùng với địa phương hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện nhà và làm mô hình điểm để nhân rộng, tạo hiệu ứng lan tỏa cho việc ứng dụng các tiến bộ KH&CN trên phạm vi toàn tỉnh.

 

Hỗ trợ địa phương nâng cao năng lực điều hành, cạnh tranh


Để hỗ trợ huyện Giồng Trôm nâng cao năng lực điều hành thông qua việc cải thiện Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp địa phương thuộc tỉnh (DDCI); Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của huyện Giồng Trôm năm 2020 và những năm tiếp theo, hoạt động KH&CN đã thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể trên địa bàn.

 

Điển hình, Sở KH&CN đã hỗ trợ xây dựng, mở rộng và chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCT) theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Bến Tre, trong đó mở rộng và chuyển đổi HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm và 21 Ủy ban nhân dân xã, thị trấn thuộc huyện Giồng Trôm.

 

Sở KH&CN đã hỗ trợ, phối hợp với các cơ quan có liên quan của huyện Giồng Trôm tạo lập, đăng ký, công bố, khai thác và phát triển nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm bánh tráng Mỹ Lồng. Sở KH&CN đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý Bến Tre cho sản phẩm dừa uống nước Xiêm Xanh đối với 02 cá nhân là Bà Lý Thị Thanh Mỹ có địa chỉ tại ấp Chợ, xã Mỹ Thạnh và Bà Lê Thị Thủy tại xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm; Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý Bến Tre cho sản phẩm bưởi Da Xanh cho Chi nhánh Công ty TNHH Green Powers địa chỉ ấp 2, xã Sơn Phú, huyện Giồng Trôm.

 

KH&CN giải quyết các vấn đề cấp thiết


Các văn đề cấp thiết phát sinh trong hoạt động quản lý, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội của huyện Giồng Trôm đã được Sở KH&CN chú trọng và phối hợp với các phòng, ban của huyện hỗ trợ giải quyết như vấn đề cần cơ giới hóa hoạt động sản xuất của làng nghề bánh tráng Mỹ Lồng ở xã Mỹ Thạnh, Sở KH&CN đã mời gọi Trường Đại học Cần Thơ thực hiện đề tài cấp tỉnh về Nghiên cứu chế tạo hệ thống thiết bị trong dây chuyền làm bánh phồng phục vụ cho làng nghề Sơn Đốc – Giồng Trôm, Bến Tre. Kết quả nghiên cứu đã được Hội đồng KH&CN nghiệm thu đánh giá đạt và đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt cụ thể: Chế tạo thành công hệ thống thiết bị máy gồm: 01 máy quết bánh năng suất 26-30Kg/mẻ, thời gian 10 phút/mẻ, tương đương 150Kg/giờ; 01 máy tráng bánh năng suất 3.100-3.700 bánh/giờ; 01 máy sấy bánh năng suất 5.000-7.000 bánh/mẻ, thời gian sấy một mẽ là 3-4,5 giờ; đã góp phần cơ giới hóa, đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất bánh phồng cho làng nghề bánh phồng Sơn Đốc-Giồng Trôm, Bến Tre.

 

Sở KH&CN đã tham mưu cấp có thẩm quyền giao trực tiếp Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm thực hiện nhiệm vụ KH&CN đối với dự án Ưng dụng đầu tư xây dựng hệ thống xử lý khói đạt chuẩn trong sản xuất than thiêu kết có quy mô cấp cơ sở và đã được Hội đồng KH&CN nghiệm thu đạt kết quả, đang chờ quyết định công nhận của cơ quan có thẩm quyền nhằm xử lý khói thải từ khí lò than theo kiến nghị của cử tri.

 

Hoạt động KH&CN đã và đang hỗ trợ tích cực hoạt động quản lý, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng sản xuất nông nghiệp an toàn, sạch, theo hướng hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao; tập trung thúc đầy mô hình sản xuất liên kết và hoàn thiện chuỗi giá trị các sản phẩm chủ lực trên địa bàn huyện bằng các công cụ KH&CN. Đặc biệt, trong năm 2020 - 2021, Sở KH&CN trình Bộ KH&CN xem xét hỗ trợ Bến Tre thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước đối với Trung tâm Dừa Đồng Gò. Cùng sự phối hợp đồng bộ giữa các phòng, ban của huyện Giồng Trôm sẽ hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp tới.

 

 

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Bí thư Huyện ủy Lê Văn Khê khảo sát các mô hình ứng dụng công nghệ tại xã Phú Khánh, Thới Thạnh
• Nhiệm vụ khoa học và công nghệ triển khai ở huyện Châu Thành
• Hoạt động khoa học và công nghệ địa phương với công tác thống kê
• Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre khẩn trương cải thiện chỉ số DDCI
• Hoạt động Khoa học-Công nghệ ở Trường Cao đẳng Bến Tre một năm học nhìn lại
• Hội thảo du lịch Châu Thành trên đường trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
• Tân Phú: Tập huấn ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nâng cao năng suất, chất lượng sầu riêng thích ứng biến đổi khí hậu
• Kết quả xây dựng nông thôn mới của ngành khoa học và công nghệ Bến Tre năm 2020
• Chương trình “nhịp cầu nhà nông”
• Hội thảo khoa học giải pháp nâng cao kỹ năng thích ứng với biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp cho nông dân Bến Tre giai đoạn 2019 – 2024 tầm nhìn 2030
• Công bố nhãn hiệu chứng nhận “Xoài Tứ Quý Thạnh Phú”
• Bến Tre triển khai các mô hình sản xuất phát triển sinh kế bền vững cho người dân vùng ven biển Ba Tri
• Sử dụng công nghệ viễn thám phục vụ công tác thống kê, kiểm kê đất đai và quản lý đất rừng trên địa bàn tỉnh Bến Tre
• Hội thảo quản lý chất thải chăn nuôi, các giải pháp chống quá tải hầm khí sinh học và sử dụng khí gas thừa
• Sầu riêng được mùa trong thời điểm hạn, mặn