Khoa học và công nghệ Bến Tre đồng hành quản trị rủi ro cùng doanh nghiệp

Quản trị rủi ro là hoạt động giúp doanh nghiệp kiểm soát và hạn chế thấp nhất thiệt hại khi các rủi ro xảy ra thông qua việc triển khai các giải pháp ứng phó đã được chuẩn bị trước đó. Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Bến Tre đã hướng dẫn các công cụ hỗ trợ doanh nghiệp triển khai hiệu quả hệ thống quản trị rủi ro trên địa bàn tỉnh.

 

Nghiên cứu rủi ro


Với mục đích khác nhau rủi ro có cách hiểu khác nhau, mục đích bảo vệ, rủi ro là tính thiếu chắc chắn và tổn thất; khi đầu tư, rủi ro là sự mất mát so với dự kiến; khi quản lý dự án, rủi ro là yếu tố chưa tiên đoán được có thể ảnh hưởng tới việc hoàn thành mục tiêu; khi đa mục đích, rủi ro là sự phân bố xác suất quanh giá trị trung bình… Như vậy, với cách hiểu thông thường, rủi ro là khả năng xảy ra thiệt hại cho doanh nghiệp do các tình huống có thể xảy ra như dịch bệnh COVID-19 hiện nay.

 

Một vài diễn biến phòng chống dịch COVID-19 và khôi phục kinh tế ở trong nước và địa phương: Ngày 23/01/2020, Việt Nam ghi nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên, kể từ đó đánh dấu cuộc chiến chống COVID-19 chính thức bắt đầu; Ngày 30/01/2020, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 170/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra; Ngày 13/02/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định số 268/QĐ-UBND về việc Phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chuẩn mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh.

 

Ngày 04/3/2020 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19; Ngày 12/3/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Công văn số 1143/UBND -KT Về việc Triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Ngày 21/3/2017, thời điểm chưa xảy ra dịch, Sở KH&CN đã triển khai Quyết định số 580/QĐ-UBND về việc cho phép triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu KH&CN: “Quản trị rủi ro trong chuỗi cung ứng các doanh nghiệp thủy sản tỉnh Bến Tre” do phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thành Hiếu, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân làm chủ nhiệm đề tài với thời gian thực hiện từ tháng 04/2017 đến tháng 09/2019 nhằm chủ động thực hiện việc kiểm soát và hạn chế thiệt hại thấp nhất do các rủi ro có thể xảy ra đối với các doanh nghiệp chế biến thủy sản trên địa bàn tỉnh. Kết quả nghiên cứu chỉ rõ có 5 nhóm loại rủi ro khác nhau tồn tại trong chuỗi cung ứng thủy sản bao gồm: rủi ro từ nguồn cung, rủi ro từ thị trường, rủi ro từ môi trường, rủi ro từ thông tin và rủi ro vận hành tổ chức sản xuất kinh doanh. Trong đó, bốn nhóm đầu có tác động đáng kể, trong khi rủi ro vận hành không thật sự đáng lo ngại đối với các doanh nghiệp nuôi, chế biến và xuất khẩu thủy sản ở tỉnh Bến Tre. Rủi ro cũng được xác định có sự tác động đáng kể đến mối quan hệ liên kết giữa các tổ chức/doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng, từ đó cũng có ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng.

 

Dựa trên các kết quả nghiên cứu trên, nhóm tác giả đã đề xuất được một số giải pháp quản trị rủi ro hiệu quả hơn, nhằm giảm các rủi ro có thể xảy ra trong chuỗi cung ứng thủy sản tại tỉnh Bến Tre. Các giải pháp này được đề xuất đối với cả doanh nghiệp và các cơ quan quản lý Nhà nước của Tỉnh. Cuối cùng, đề tài cũng đưa ra một số kiến nghị đối với Hiệp hội thủy sản và Chính phủ Việt Nam nhằm hỗ trợ nhiều hơn đối với các tổ chức/doanh nghiệp tham gia sản xuất kinh doanh trong chuỗi cung ứng thủy sản tại tỉnh Bến Tre.

 

Sau khi có quyết định số 2513/QĐ-UBND ngày 12/11/2019 về việc ghi nhận kết quả nghiên cứu đề tài nghiên cứu KH&CN, Sở KH&CN đã tiến hành bàn giao kết quả nghiên cứu cho các tổ chức và cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh để tổ chức ứng dụng. Hiện nay, Trung tâm KH&CN tỉnh Bến Tre đang lưu trữ kết quả nghiên cứu của đề tài này, các tổ chức và cá nhân có yêu cầu tìm hiểu, nghiên cứu và ứng dụng cho cơ sở sản xuất, kinh doanh của mình trong bối cảnh dịch bệnh làm đứt gãy các chuỗi cung ứng hàng hóa xin liên hệ với Trung tâm nói trên để được phục vụ theo địa chỉ email: banbientap@dost-bentre.gov.vn, điện thoại: 0275 3827522 hoặc truy cập vào đường dẫn http://dost-bentre.gov.vn/de-tai để tìm kiếm.

 

Hệ thống đồng hành cùng doanh nghiệp


Hiện nay, các quy định pháp lý về quản lý rủi ro đối với các doanh nghiệp, trừ lĩnh vực tín dụng, ngân hàng, bảo hiểm, hàng hải, hải quan mới dừng lại ở yêu cầu quản lý, giám sát một số rủi ro thuộc nhóm rủi ro tài chính (bảo toàn vốn, thanh khoản, đầu tư, thông quan…) và nhóm rủi ro tuân thủ hoặc quy định chức năng giám sát, kiểm tra của của Ban Kiểm soát, mà chưa có quy định/hướng dẫn cụ thể cho doanh nghiệp cách thức để phòng ngừa rủi ro. Do đó, ngoài việc nghiên cứu quản trị rủi ro trong chuỗi cung ứng các doanh nghiệp thủy sản tỉnh Bến Tre, Sở KH&CN đã tiến hành phổ biến Hệ thống quản lý rủi ro theo tiêu chuẩn ISO 31000:2018 được xem là yếu tố quan trọng, đồng hành cùng doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh, trước tình hình dịch COVID-19 hiện nay. Áp dụng ISO 31000:2018 giúp doanh nghiệp hạn chế được rủi ro và tránh lãng phí, từ đó nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

 

ISO 31000:2018 là một tiêu chuẩn quốc tế cung cấp các nguyên tắc, khung và quy trình quản lí rủi ro, được áp dụng cho mọi doanh nghiệp, tổ chức, bất kể quy mô hoặc lĩnh vực hoạt động; Áp dụng trong suốt quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp, bao gồm các chiến lược và quyết định, hoạt động, quy trình, chức năng, dự án, sản phẩm, dịch vụ và tài sản.

 

Hiệu quả ISO 31000:2018 mang lại sẽ giúp doanh nghiệp tăng khả năng đạt được các mục tiêu, cải thiện việc xác định các cơ hội, các mối đe dọa và phân bổ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để quản lý, xử lý rủi ro; 95% các mối nguy về rủi ro thuộc phạm vi áp dụng được xác định và kiểm soát chặt chẽ, tỷ lệ hàng hóa bị hư hỏng trong quá trình sản xuất đã giảm khoảng 5%, 100% các điểm tới hạn được kiểm soát chặt chẽ.

 

Sở KH&CN xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý rủi ro theo tiêu chuẩn ISO 31000:2018, bao gồm mô hình khung quản trị rủi ro doanh nghiệp, nguyên tắc “3 vòng bảo vệ” trong quản trị rủi ro; cấu trúc quản trị rủi ro; quy trình quản lý rủi ro với các bước như thiếp lập bối cảnh, nhận diện, đánh giá, ứng phó, kiểm soát, giám sát và báo cáo rủi ro.

 

Quản trị rủi ro doanh nghiệp không chỉ dừng ở việc giảm thiểu rủi ro, mà là quản lý các rủi ro một cách hiệu quả, toàn diện, làm cơ sở cho việc bảo toàn và phát triển các giá trị của doanh nghiệp đó. Nói cách khác, quản trị rủi ro doanh nghiệp giúp cấp quản lý đưa ra các quyết định chính xác, hiệu quả; giảm thiểu thiệt hại trong quá trình vận hành doanh nghiệp. Với ý nghĩa đó và tình hình đặc biệt về dịch bệnh hiện nay, Sở KH&CN tỉnh Bến Tre sẵn sàng đồng hành cùng với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn xây dựng hệ thống quản trị rủi ro doanh nghiệp hiệu quả là rất cần thiết và cấp bách đối với các doanh nghiệp hiện nay để có thể phát triển bền vững trong môi trường kinh doanh ngày càng nhiều biến động. 

 

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Tập huấn kỹ thuật ủ phân hữu cơ vi sinh từ phụ phẩm nông nghiệp và xử lý rác thải hữu cơ hộ gia đình
• Trung tâm Khoa học và Công nghệ tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng chế phẩm E.M trong chăn nuôi cho nông dân
• Tập huấn chương trình “mỗi xã một sản phẩm (Ocop)” năm 2020
• Bến Tre – điểm nhấn từ diễn đàn hợp tác và phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long
• Du lịch văn hóa tâm linh ở Bến Tre - hiệu ứng từ một hội thảo khoa học
• Bí thư Huyện ủy Lê Văn Khê khảo sát các mô hình ứng dụng công nghệ tại xã Phú Khánh, Thới Thạnh
• Nhiệm vụ khoa học và công nghệ triển khai ở huyện Châu Thành
• Nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện trong năm 2020 trên địa bàn huyện Giồng Trôm
• Hoạt động khoa học và công nghệ địa phương với công tác thống kê
• Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre khẩn trương cải thiện chỉ số DDCI
• Hoạt động Khoa học-Công nghệ ở Trường Cao đẳng Bến Tre một năm học nhìn lại
• Hội thảo du lịch Châu Thành trên đường trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
• Tân Phú: Tập huấn ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nâng cao năng suất, chất lượng sầu riêng thích ứng biến đổi khí hậu
• Kết quả xây dựng nông thôn mới của ngành khoa học và công nghệ Bến Tre năm 2020
• Chương trình “nhịp cầu nhà nông”