Bình Thành xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

Xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre được công nhận xã nông thôn mới vào năm 2018. Thành công chỉ là bước đầu, con đường xây dựng nông thôn mới phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, thử thách, đòi hỏi toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã phải đồng lòng quyết tâm vượt qua, xã đang phấn đấu đến năm 2021 đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, hướng đến xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

 

Qua rà soát các tiêu chí nông thôn mới theo Bộ tiêu chí nâng cao, xã Bình Thành hiện đạt 11/15 tiêu chí gồm: Quy hoạch, giao thông, điện, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin và truyền thông, nhà ở, hộ nghèo, lao động có việc làm, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, quốc phòng và an ninh.

 


Trường học đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh.

 

Hiện nay, các đường trục ấp, liên ấp của xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đảm bảo cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa dễ dàng. Xã có 04 tuyến đường chính với tổng chiều dài 11,4 km đã xây dựng hoàn thành 8,8km đạt 77%. Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn đạt 100%, tỷ lệ điện đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 85%. Trên địa bàn xã không quy hoạch chợ. Tuy nhiên, xã đã tổ chức, sắp xếp 2 điểm trao đổi hàng hóa tại 02 khu vực chợ Trũng Sình, chợ Bình Tiên hoạt động ngăn nắp, đảm bảo vệ sinh môi trường và an ninh trật tự.

 

Chất lượng hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, học tập cộng đồng thu hút nhiều người dân, nhiều đối tượng tham gia. Hệ thống thông tin và truyền thông đáp ứng phục vụ nhu cầu của người dân, nhất là hệ thống một cửa điện tử VNPT-iGate với tỷ lệ hồ sơ các thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến đạt 68,2%.

 

Xã có tỷ lệ hộ có nhà ở đạt chuẩn theo quy định đạt 90,22%. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều, hiện nay xã còn 2,6%. Tỷ lệ lao động trong độ tuổi lao động thường trú ở địa phương có khả năng tham gia lao động được tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học, công nghệ, rủi ro, thiên tai, cơ chế, chính sách của Nhà nước và được cung cấp thông tin được phát triển sản xuất, kinh doanh hoặc chuyển đổi cách thức làm ăn phù hợp đạt 100%. Thông qua các mô hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn và tổ chức lại sản xuất đã giải quyết việc làm cho lao động ở nông thôn và tổ chức lại sản xuất đã giải quyết việc làm cho lao động ở nông thôn như: các mô hình may gia công tại nhà, nuôi gà đẻ trứng nhốt lồng, trồng màu mang lại hiệu quả kinh tế cao cho hộ gia đình trên cùng một đơn vị diện tích. Xã đang nhân rộng các mô hình làm ăn có hiệu quả tại địa phương, phân vùng sản xuất các mặt hàng có ưu thế trên địa bàn xã.

 

Hệ thống giao thông thông thoáng tạo điều kiện cho việc đi lại vận chuyển hàng hóa dễ dàng.

 

 

Các tổ chức trong hệ thống chính trị đều đạt danh hiệu tiên tiến trở lên. Thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tạo sự hài lòng của nhân dân trong giải quyết các thủ tục hành chính. Thực hiện tốt các quy định của pháp luật và quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới,… đã tạo động lực to lớn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.

 

Để xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, Bình Thành hiện đang tập trung vào sản xuất nông nghiệp với sản phẩm hàng hóa cạnh tranh; vận động nhân dân sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, an toàn thực phẩm, gắn với xây dựng thương hiệu…. Tiếp tục vận động nhân dân tham gia các mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã; đào tạo ngành nghề để tạo ra nguồn lao động kỹ thuật cao mang lại hiệu quả kinh tế. Các đoàn thể xã cũng xây dựng nhiều mô hình dân vận khéo để góp phần thực hiện nông thôn mới nâng cao như: Hội Cựu chiến binh có mô hình sáng xanh sạch đẹp, từ điểm Hồ Sen nhân rộng ra 6 ấp, hiện nay cũng đang duy trì hoạt động tốt; Mặt trận Tổ quốc có mô hình thu gom rác chuyển đổi mô hình từ thu gom tập trung vận chuyển sang mô hình doanh nghiệp ký hợp đồng với hộ dân thông qua lấy rác tại nhà xóa các điểm rác tập trung hai bên đường, mô hình này đang mang lại ghiệu quả thiết thực rộng khắp 4 ấp trên địa bàn xã.

 

Xã Bình Thành còn 4 tiêu chí nông thôn mới nâng cao chưa đạt gồm: Thu nhập, Tổ chức sản xuất, Giáo dục và đào tạo, Môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm. Để thực hiện đạt các tiêu chí này trong thời gian tới, Bí thư Đảng ủy xã Bình Thành, ông Đào Văn Hội cho biết: “Ngay từ đầu nhiệm kỳ, chúng tôi đã tập trung triển khai cụ thể hóa ra từng công việc, từng phần việc giao cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo, các đoàn thể  tham gia vận động người dân thực hiện, như là: tiêu chí về sản xuất chúng tôi vận động nhân dân tham gia xây dựng hợp tác xã nông nghiệp Bình Thành, các tổ hợp tác hướng tới xây dựng thương hiệu sản xuất hàng hóa của địa phương. Còn đối với tiêu chí thu nhập, địa phương cũng tập trung vào sản xuất nông nghiệp nhưng tập trung cao cho lao động qua đào tạo, lao động có thời hạn ở nước ngoài. Chúng tôi tập trung tuyên truyền để đưa lao động tham gia hợp động làm việc có thời hạn ở nước ngoài để tăng thu nhập, mặt khác khuyến khích người lao động làm việc ở các khu công nghiệp, khu chế xuất góp phần tăng thu nhập cho địa phương. Do vậy, ở đây chúng tôi ngoài cái sản xuất nông nghiệp thì chúng tôi cũng tập trung chuyển dịch sang công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp để tạo việc làm cho người dân có công ăn việc làm quanh năm góp phần tăng thu nhập cho địa phương”.


Đối với tiêu chí giáo dục và đào tạo, xã sẽ duy trì mức độ đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; Duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở mức độ 3; Tiếp tục tuyên truyền vận động 1.498 lao động tham gia các lớp đào tạo nghề nâng tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt 65%. Cập nhật thị trường lao động và điều tra, rá soát các lao động có văn bằng chứng chỉ trên địa bàn xã.

 

Song song đó, với tiêu chí môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm: Xã sẽ tập trung công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong nhân dân về công tác bảo vệ môi trường; phát động phong trào xây dựng tuyến đường, cơ quan, trường học xanh – sạch – đẹp. Vận động nhân dân đăng ký thu gom rác với Công ty TNHH Thương mại – Xây dựng Hưng Lộc Tiến; Vận động 71 hộ dân xây dựng hố xí hợp vệ sinh đạt tỷ lệ 100%, xóa triệt để cầu tiêu ao cá; Vận động các hộ dân chỉnh trang nhà tắm kín đáo, sử dụng nước sinh hoạt khử Clomin B đảm bảo hợp vệ sinh.

 

Qua xây dựng nông thôn mới, diện mạo của xã Bình Thành đã có nhiều thay đổi rõ nét. Từ xã có điểm xuất phát thấp, xã văn hóa cuối cùng của huyện, hạ tầng thấp kém, cuộc sống khó khăn, giờ đây cuộc sống người dân xã nông thôn mới Bình Thành đã được cải thiện và nâng cao; đường làng sạch đẹp; trường học đủ các cấp học với cơ sở vật chất khang trang; tất cả nhà văn hóa ấp có khu vui chơi, giải trí đa dạng phục vụ nhân dân; kinh tế xã hội phát triển; an ninh trật tự được đảm bảo; Từ thành công này, Đảng bộ và nhân dân xã Bình Thành tiếp tục đồng lòng, chung sức, phấn đấu đến năm 2021 xây dựng xã Bình Thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

 

 

 

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Bến Tre triển khai thực hiện chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030
• Thu nhập khá nhờ trồng hoa kiểng
• Trương Văn Dương – Gương mặt trẻ thành đạt
• Gạo giống nàng keo góp phần xây dựng thương hiệu gạo Bến Tre
• Đổi mới sáng tạo và các đặc tính của nó
• Bến Tre có 02 mã vùng trồng và 03 cơ sở đóng gói sầu riêng được xuất khẩu sang Trung Quốc
• Tạo lập nhãn hiệu đối với ẩm thực Dừa Bến Tre
• “Vườn ươm thanh niên” của xã Phú Khánh hướng đến xây dựng những tuyến đường nông thôn kiểu mẫu
• Thành công không gian đổi mới sáng tạo mekong
• Thạnh Phú tập trung phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
• Sản phẩm đạt giải ba Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên Nhi đồng toàn quốc năm 2021
• Vượt qua khó khăn trong 4 đợt giản cách xã hội theo Chỉ thị 16, Cuộc thi Sáng tạo Thanh, Thiếu niên Nhi đồng tỉnh Bến Tre năm 2021 đã thành công tốt đẹp
• Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo – thực trạng và giải pháp
• Bến Tre có 05 chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ
• Vượt qua khó khăn dịch bệnh Covid-19 năm 2021 Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Bến Tre có 2.436 sản phẩm dự thi