Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre chủ động triển khai thực hiện hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA)

Ngày 05/11/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2896/QĐ-UBND Chỉ định các cơ quan đầu mối để triển khai thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu tại tỉnh Bến Tre nhằm hiện thực hóa EVFTA trên địa bàn tỉnh Bến Tre, trong đó phân công Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì thực hiện Chương 5-Hàng rào kỹ thuật đối với thương mại và Chương 12-Sở hữu trí tuệ của Hiệp định.

 

Chủ động thực hiện EVFTA


Chỉ sau hai ngày Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 4325/KH-UBND ngày 25/8/2020 Thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA), Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1108/KH-SKHCN ngày 27/8/2020 Thực hiện Kế hoạch số 4325/KH-UBND ngày 25/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) của tỉnh Bến Tre.

 

Sản phẩm Bưởi Da Xanh Bến Tre đã có chỉ dẫn địa lý và được xuất khẩu sang thị trường EU. Ảnh KT.


 

Người dân tích cực chăm sóc Bưởi Da Xanh theo hướng hữu cơ để đáp ứng nhu cầu thị trường. Ảnh KT.

 

Mục đích, yêu cầu là triển khai thực hiện tốt Kế hoạch 4325; Nâng cao nhận thức và xác định rõ trách nhiệm của các phòng, đơn vị và cơ quan có liên quan. Chủ động, tích cực và khả năng sáng tạo của các phòng, đơn vị, cơ quan và cá nhân có liên quan; xác định cụ thể nội dung công việc, trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ của các bên tham gia.

 

Trong đó các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như: Tổ chức rà soát, kiểm tra, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh về KH&CN nhằm phát hiện những nội dung chưa phù hợp; kịp thời tham mưu, kiến nghị cơ quan có thầm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh và phù hợp với Hiệp định EVFTA.

 

Tăng cường nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ, chủ yếu là nông nghiệp công nghệ cao; đặc biệt khuyến khích các doanh nghiệp tham gia nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ, cơ giới hóa, ứng dụng công  nghệ cao nhằm tạo đột phá về năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi, nâng cao khả năng cạnh tranh, hiệu quả của ngành; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

 

Nâng cao năng lực tham mưu, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ nhằm góp phần nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành sản xuất cho các doanh nghiệp và các ngành sản xuất. Thực hiện tốt công tác cảnh báo sớm về các biện pháp phòng vệ thương mại đồng thời tận dụng tốt các quy định quốc tế về chỉ dẫn địa lý, nguồn gốc xuất xứ, đăng ký bản quyền, thương hiệu để thông tin và hướng dẫn doanh nghiệp và sản phẩm của tỉnh trong thương mại quốc tế. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Điểm Thông báo và Hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (Điểm TBT Bến Tre) nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc cung cấp thông tin về thị trường có liên quan đến hàng rào kỹ thuật trong thương mại, nhất là đối với các mặt hàng nông, thủy sản có thế mạnh của tỉnh.

 

Trên cơ sở những nội dung, nhiệm vụ chủ yếu trong Kế hoạch này, căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, Trưởng Phòng Kinh tế thành phố Bến Tre; Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện; Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở trực tiếp tổ chức thực hiện tại đơn vị, địa phương; cụ thể hóa thành các nhiệm vụ cụ thể của ngành, đơn vị triển khai thực hiện hàng năm. Định kỳ trước ngày 25 tháng 11 hàng năm, các Phòng Kinh tế thành phố Bến Tre; Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện; Các phòng, đơn vị thuộc Sở gửi báo cáo về Sở Khoa học và Công nghệ. Phòng Kế hoạch – Tài chính chịu trách nhiệm theo dõi, đánh giá và định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện cho lãnh đạo Sở chỉ đạo và cho Sở Công thương theo dõi, tổng hợp.

 

Hội nhập EVFTA


Từ ngày 1/8/2020, EVFTA bắt đầu có hiệu lực với lộ trình thực hiện kéo dài một thập kỷ sẽ xóa bỏ gần 99% các dòng thuế và rào cản thương mại giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu.

 

Sau hơn 1,5 tháng tức vào 17/9/2020 tại trụ sở Công ty Vina T&T Group (huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức lễ công bố xuất khẩu lô hàng trái cây đầu tiên của Việt Nam sang thị trường EU, thuế suất 0% theo EVFTA, gồm: 20.000 trái dừa xiêm xanh bằng đường tàu biển vào thị trường Anh, 12 tấn bưởi da xanh bằng đường hàng không sang Đức và 3 tấn thanh long bằng đường hàng không qua Hà Lan. Trái cây Bến Tre trở thành tỉnh thứ 3 có sản phẩm xuất khẩu sang thị trường EU theo EVFTA sau sản phẩm tôm nước lợ tại Ninh thuận và cà-phê, chanh leo tại Gia Lai.

 

Đến nay toàn tỉnh đã có 9.098,1 ha cây ăn trái, dừa và tôm biển được công nhận GAP và hữu cơ, trong đó: Dừa 8.691,3 ha, chôm chôm 113,2 ha, bưởi da xanh 278,45 ha, nhãn 10 ha, tôm biển 15,15 ha; đã cấp 11 mã vùng trồng cho cây nhãn và cây chôm chôm: Nhãn 3 mã vùng trồng với diện tích 47,26 ha, chôm chôm 8 mã vùng trồng với 88,2 ha và 31 mã cơ sở đóng gói (trong đó có 01 cơ sở đóng gói quả tươi xuất khẩu đạt tiêu chuẩn HACCP); có sản phẩm đặc thù của địa phương đã được công nhận Chỉ dẫn địa lý, gồm: Chỉ dẫn địa lý Bến Tre cho sản phẩm Bưởi Da Xanh và Dừa uống nước Xiêm Xanh, Chỉ dẫn địa lý Cái Mơn cho sản phẩm Sầu riêng; nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm: rượu Phú Lễ, bò Ba Tri, heo Mỏ Cày Nam, xoài tứ Quý Thạnh Phú và với hơn 20 nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm của địa phương cũng đã được công nhận.

 

Từ năm 2019 đến nay, tỉnh tổ chức đánh giá và công bố kết quả đánh giá, phân loại sản phẩm OCOP theo bộ tiêu chí mới với tổng 37 sản phẩm của 20 chủ đạt 3 sao trở lên, trong đó có 25 sản phẩm đạt 4 sao và 12 sản phẩm đạt 3 sao.

 

Với tinh thần Đồng Khởi mới theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Khoa học và Công nghệ nói riêng và các Sở, ngành, địa phương nói chung đã chủ động, phối hợp thực hiện các cam kết EVFTA để sản phẩm của tỉnh ngày càng hội nhập sâu hơn vào thị trường EU và sớm hiện thực khát vọng về Bến Tre hưng thịnh.

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Khởi nghiệp với mô hình nước giải nhiệt nha đam
• Enzym và ứng dụng của nó có trong phổi dừa Bến Tre
• Bến Tre thu hút nguồn lực xã hội đầu tư cho khoa học và công nghệ tỉnh
• Y tế Bến Tre có nhiều đột phá trong năm 2020
• Bệnh viện Đa khoa Minh Đức ứng dụng nhiều giải pháp mới nâng cao chất lượng điều trị
• Bến Tre phát triển kinh tế tư nhân
• Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu cấp cứu thành công một ca bị nhồi máu cơ tim cấp
• Bến Tre tổ chức phát triển ngành dừa
• Các hình thức tổ chức liên kết đang tồn tại tại Bến Tre
• Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre thúc đẩy chuyển đổi số
• Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ tỉnh Bến Tre
• Techfest Mekong 2020 – kết nối cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo “thích ứng – chuyển đổi – bứt phá”
• Bình Đại phát triển hoạt động khoa học và công nghệ
• Phát triển khoa học và công nghệ-giải pháp mũi nhọn xây dựng thương hiệu Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu
• Bến Tre tháo gỡ khó khăn do tác động của dịch Covid-19