Nghiệm thu đề tài “đánh giá tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài (fdi) đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bến Tre”

Ngày 12/12/2020, tại sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre, Hội đồng nghiệm thu đề tài “Đánh giá tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bến Tre” do TS. Nguyễn Thanh Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS), Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, ĐH Quốc gia Tp Hồ Chí Minh làm chủ nhiệm đề tài.

 

Hội đồng nghiệm thu đề tài do TS. Lâm Văn Tân là Chủ tịch gồm 9 thành viên sau khi nghe chủ nhiệm đề tài và nhóm thực hiện báo cáo tóm tắt, giải trình, bổ sung câu hỏi phản biện đã bỏ phiếu kín nhất trí đánh giá đề tài đạt yêu cầu và thống nhất nghiệm thu hoàn thành nhiệm vụ khoa học đầu tiên về doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại tỉnh Bến Tre.

 

Đề tài đã đáp ứng yêu cầu, mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu đã đặt ra, trên cơ sở các số liệu lưu trữ của tỉnh, dữ liệu khảo sát và dữ liệu phỏng vấn phong phú, đa dạng, nhiều chiều và tương đối chính xác, đáng tin cậy do nhóm nghiên cứu thực hiện đã phân tích một cách xác đáng tình hình thực tế để đánh giá tác động của dòng đầu tư FDI đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bến Tre, từ đó khẳng định FDI là một trụ cột quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bến Tre. Tuy nhiên, tác động của đầu tư từ FDI có hai mặt: tích cực và tiêu cực; trong đó, tác động tích cực của đầu tư FDI chưa thể hiện rõ nét bởi còn lệ thuộc năng lực thẩm thấu của doanh nghiệp và các cơ quan chức năng có liên quan của địa phương gồm: năng lực cạnh tranh, chất lượng lao động, chất lượng cơ sở hạ tầng, nhất là lệ thuộc vào năng lực quản trị công của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

 

Đặc biệt, đề tài đã đánh giá khả năng tham gia chuỗi cung ứng với doanh nghiệp FDI của doanh nghiệp địa phương cho thấy: doanh nghiệp địa phương là những doanh nghiệp nhỏ với tiềm lực tài chính khiêm tốn nên không đủ nguồn vốn để mua nguyên vật liệu, máy móc, dây chuyền công nghệ hiện đại để đảm bảo quy mô sản xuất cho các đơn hàng lớn của doanh nghiệp FDI. Vì vậy có thể nói tình trạng thiếu vốn và khó tiếp cận các nguồn vốn tín dụng đang là một thử thách lớn đối với doanh nghiệp nội địa tại Bến Tre, và chỉ đến khi nào có chính sách hỗ trợ tốt và phù hợp cho doanh nghiệp địa phương thì doanh nghiệp địa phương mới có thể phát triển mạnh và có cơ hội hợp tác với khối doanh nghiệp FDI, từ đó thúc đẩy doanh nghiệp FDI cùng phát triển.

 

Đề tài cũng đã xác định được 5 yếu tố cơ bản tác động đến dòng FDI đầu tư vào tỉnh Bến Tre gồm: GRDP của Bến Tre; Đầu tư từ doanh nghiệp tư nhân nội địa; Trình độ phát triển công nghệ của Bến Tre; Chi tiêu công và sự ổn định về chính trị, an ninh, trật tự xã hội. Trong 5 yếu tố này theo ông Nguyễn Văn Quới, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh-Ủy viên phản biện của đề tài, vấn đề Phát triển, nâng cao trình độ kỹ thuật - công nghệ của địa phương: cụ thể là khuyến khích chuyển giao công nghệ, cam kết đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ, liên kết nghiên cứu với các trường, viện trong và ngoài tỉnh có ý nghĩa quan trọng và liên quan đến vai trò điều phối của ngành khoa học và công nghệ.

 

Với quá trình nghiên cứu công phu, dù chịu ảnh hưởng bất lợi do đại dịch COVID-19, nhóm nghiên cứu đã hoàn thành đề tài đáp ứng yêu cầu đề tài đặt ra, bức toàn cảnh doanh nghiệp nước ngoài tại Bến Tre lần đầu tiên được công bố; qua đó khẳng định doanh nghiệp FDI ở Bến Tre có những đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nổi bật nhất là tạo ra nhiều việc làm, người lao động có thu nhập, cải thiện nguồn thu ngân sách nhà nước cũng như là gia tăng tỷ trọng xuất khẩu hàng hóa. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp FDI còn bổ sung cho nguồn vốn đầu tư phát triển của tỉnh. Từ đó giúp gia tăng vị thế của tỉnh trong cộng đồng doanh nghiệp quốc tế cũng như thị trường toàn cầu, góp phần thúc đẩy kết nối Bến Tre với thị trường khu vực, cả nước và thế giới. Đây là một trong những đóng góp vô hình, không thể lượng hoá được của doanh nghiệp FDI tại Bến Tre.

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Ra mắt tổ liên kết du lịch xanh tại Tân Phú
• Kết quả đạt được từ dự án chăn nuôi lợn thịt theo hướng an toàn sinh học
• Thạnh Phú tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng bền vững
• Một số phí, lệ phí khoa học và công nghệ được giảm mức thu
• Tỉnh ủy Bến Tre đánh giá kết quả hoạt động khoa học và công nghệ địa phương năm 2020
• Hội thảo đánh giá mô hình sản xuất thử nghiệm giống lúa lai thơm 6 tại vùng lúa – tôm huyện Thạnh Phú
• Tập huấn kỹ năng hỗ trợ khởi nghiệp “nhận diện và quản trị tài sản trí tuệ trong giai đoạn đổi mới sáng tạo”
• Thạnh Phú chú trọng phát triển sản xuất nông - lâm - thủy sản bền vững
• Bến Tre đã tái đàn heo sau đợt dịch tả lợn Châu Phi từ nguồn vốn của dự án Khuyến nông Trung ương “Xây dựng mô hình chăn nuôi lợn ngoại theo hướng an toàn sinh học tại các tỉnh Nam Bộ” năm 2020
• Tập huấn kỹ thuật ủ phân hữu cơ vi sinh từ phụ phẩm nông nghiệp và xử lý rác thải hữu cơ hộ gia đình
• Trung tâm Khoa học và Công nghệ tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng chế phẩm E.M trong chăn nuôi cho nông dân
• Tập huấn chương trình “mỗi xã một sản phẩm (Ocop)” năm 2020
• Bến Tre – điểm nhấn từ diễn đàn hợp tác và phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long
• Du lịch văn hóa tâm linh ở Bến Tre - hiệu ứng từ một hội thảo khoa học
• Khoa học và công nghệ Bến Tre đồng hành quản trị rủi ro cùng doanh nghiệp