Phát triển doanh nghiệp tư nhân thúc đẩy chương trình khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Thực trạng phát triển doanh nghiệp khu vực tư nhân ở Bến Tre cho thấy về số lượng, quy mô và mức đóng góp của doanh nghiệp còn khá thấp so với các tỉnh, thành trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Chính sách cho phát triển các loại hình doanh nghiệp còn dàn trải và theo chiều rộng, chưa hình thành được những doanh nghiệp lớn, có khả năng dẫn dắt để phát triển. Trong hoạt động khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp, tỉnh vẫn còn gặp không ít khó khăn. Một số địa phương trong tỉnh chưa hiểu và chưa quan tâm đúng mức đến khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp, nhiều nơi chỉ tập trung vào các hoạt động thi khởi nghiệp. Trước bối cảnh đó, việc thực hiện nhiệm vụ khoa học: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển doanh nghiệp tư nhân thúc đẩy chương trình khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Trelà nhiệm vụ cấp thiết.

 

Qua khảo sát các doanh nghiệp và hộ kinh doanh, các nhà quản lý trên địa bàn tỉnh Bến Tre về các điều kiện để phát triển sản xuất kinh doanh cho thấy Bến Tre bên cạnh những khó khăn vẫn có những thuận lợi nhất định để phát triển. Những thuận lợi lớn của tỉnh là còn nguồn nguyên liệu lớn để phát triển, đặc biệt là nguồn nguyên liệu dừa, trái cây, thủy sản; việc kết nối giữa các doanh nghiệp trong tỉnh tạo điều kiện tốt cho các doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm, kết nối sản xuất, hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp; quy trình thực hiện các thủ tục cấp phép thành lập doanh nghiệp thuận lợi, minh bạch và thời gian cấp phép thành lập doanh nghiệp nhanh chóng; công tác cải cách hành chính được thực hiện liên tục, việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp được các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc với việc xác định rõ trách nhiệm của cán bộ đứng đầu để giải quyết các vướng mắc cho doanh nghiệp; các chính sách để vận hành chương trình đồng khởi khởi nghiệp đã lan tỏa tốt trong cộng đồng và bước đầu hình thành được hệ sinh thái khởi nghiệp cho các tầng lớp, góp phần thúc đẩy phát triển khối doanh nghiệp tư nhân phát triển.

 

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, những khó khăn để phát triển doanh nghiệp ở Bến Tre cũng được nhận diện rõ là các doanh nghiệp, hộ kinh doanh khó khăn trong quá trình kết nối với các doanh nghiệp trong các địa phương lân cận và trong cả nước; khả năng liên kết chuỗi giá trị để tạo nguồn cung ứng đầu vào kém; nguồn nhân lực tại địa phương chưa đáp ứng yêu cầu; khó khăn trong kết nối giao thông, điện, nước, bến bãi của tỉnh cũng chưa thể hoàn thiện để thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp hoạt động; các chính sách của tỉnh hỗ trợ tốt cho doanh nghiệp ở giai đoạn đầu thành lập doanh nghiệp, tỉnh thiếu nguồn lực để thực hiện các chính sách trong dài hạn và thiếu cơ chế thực thi cụ thể để doanh nghiệp có thể thuận lợi tiếp cận được các hỗ trợ từ chính sách; các doanh nghiệp khó khăn trong khâu tiếp cận thị trường và đầu ra sản phẩm.

 

Trên cơ sở phân tích các thuận lợi, khó khăn cùng với những bối cảnh phát triển trên thế giới, trong nước và địa bàn tỉnh trong thời gian tới, các chương trình hành động mà tỉnh cần phải tập trung thực hiện trong thời gian tới để phát triển doanh nghiệp tư nhân nhằm thúc đẩy chương trình đồng khởi khỏi nghiệp được xác định theo thứ tự ưu tiên như sau: Một là đẩy mạnh kết nối thị trường và xúc tiến thương mại; Hai là phát triển các doanh nghiệp đầu tàu và liên kết chuỗi giá trị; Ba là cải thiện môi trường đầu tư và cải cách hành chính để thu hút đầu tư; Bốn là nâng chất các hoạt động nhằm phát triển hộ kinh doanh lên doanh nghiệp; Năm là tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp phù hợp thực tế và điều kiện phát triển.

 

Đó là kết quả của đề tài: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển doanh nghiệp tư nhân thúc đẩy chương trình khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre” do trường Đại học Kinh tế-Luật thực hiện, đã được Hội đồng khoa học và công nghệ cấp tỉnh đánh giá, nghiệm thu ngày 18 tháng 11 năm 2020.

 

Kết quả của đề tài là luận cứ khoa học giúp tỉnh ủy, UBND tỉnh hoạch định chiến lược và chương trình hành động, xây dựng các giải pháp, hoàn chỉnh và ban hành các chính sách cụ thể để phát triển doanh nghiệp khu vực tư nhân, thông qua đó thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, góp phần hỗ trợ thực hiện thành công mục tiêu chương trình “Đồng khởi Khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp” tỉnh Bến Tre.

 

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Đề xuất giải pháp sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức cơ sở trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong thời gian tới
• Danh mục công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng để chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
• Bến Tre lần đầu tiên triển khai dự án do quỹ môi trường toàn cầu tài trợ
• Thủ tướng ban hành chương trình đổi mới công nghệ chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo
• Bến Tre tham gia hội thảo – tập huấn nâng cao năng lực mạng lưới các tổ chức khoa học – công nghệ và xã hội về thực thi hiệp định EVFTA
• Hội thảo “phát triển mô hình nuôi tôm 02 giai đoạn” tại huyện Thạnh Phú
• Đề xuất giải pháp phát triển ngành du lịch huyện Thạnh Phú
• Ra mắt tổ liên kết du lịch xanh tại Tân Phú
• Kết quả đạt được từ dự án chăn nuôi lợn thịt theo hướng an toàn sinh học
• Thạnh Phú tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng bền vững
• Nghiệm thu đề tài “đánh giá tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài (fdi) đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bến Tre”
• Một số phí, lệ phí khoa học và công nghệ được giảm mức thu
• Tỉnh ủy Bến Tre đánh giá kết quả hoạt động khoa học và công nghệ địa phương năm 2020
• Hội thảo đánh giá mô hình sản xuất thử nghiệm giống lúa lai thơm 6 tại vùng lúa – tôm huyện Thạnh Phú
• Tập huấn kỹ năng hỗ trợ khởi nghiệp “nhận diện và quản trị tài sản trí tuệ trong giai đoạn đổi mới sáng tạo”