Danh mục công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng để chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Ngày 16 tháng 12 năm 2020, Chính phủ đã ký Quyết định số 2117/QĐ-TTg ban hành danh mục công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng để chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, bao gồm các lĩnh vực sau:

 

1. Lĩnh vực công nghệ số (Digital technologies) gồm: Trí tuệ nhân tạo (Artificial intelligence); Internet vạn vật (Internet of Things); Công nghệ phân tích dữ liệu lớn (Big data analytics); Công nghệ chuỗi khối (Blockchain); Điện toán đám mây (Cloud computing), Điện toán lưới (Grid computing), Điện toán biên (Edge computing); Điện toán lượng tử (Quantum computing); Công nghệ mạng thế hệ sau (5G, 6G, NG-PON, SDN/NFV, SD-RAN, SD-WAN Network Slicing, LPWAN, IO-Link Wireless); Thực tại ảo (Virtual reality), Thực tại tăng cường (Augmented reality), Thực tại trộn (Mixed reality); Công nghệ an ninh mạng thông minh, tự khắc phục và thích ứng (Intelligent, Remediating and Adaptive cybersecurity); Bản sao số (Digital twin); Công nghệ mô phỏng nhà máy sản xuất (Plant simulation); Nông nghiệp chính xác (Precision agriculture).

 

Công nghệ chuỗi khối (Blockchain).

 

2. Lĩnh vực vật lý (Physics) gồm: Robot tự hành (Autonomous Robots), Robot cộng tác (Collaborative robotics-Cobot), phương tiện bay không người lái (UAV), phương tiện tự hành dưới nước (AUV); In 3D tiên tiến (Advanced 3D Printing); Công nghệ chế tạo vật liệu nano (Nanomaterials), thiết bị nano (Nanodevices); Công nghệ chế tạo vật liệu chức năng (Functional materials); Công nghệ thiết kế, chế tạo vệ tinh nhỏ và siêu nhỏ (Micro and nano satellites); Công nghệ ánh sáng và quang tử (Photonics and Light technologies).

 

Phương tiện bay không người lái (UAV).


3. Lĩnh vực công nghệ sinh học (Biotechnologies) gồm: Sinh học tổng hợp (Synthetic biology); Công nghệ thần kinh (Neurotechnologies); Tế bào gốc (Stem cells); Công nghệ Enzyme (Enzyme technologies); Tin sinh học (Bioinformatics); Chip sinh học và cảm biến sinh học (Biochips and Biosensors); Y học tái tạo và kỹ thuật tạo mô (Regenerative medicine and tissue engineering); Công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới (Next-generation sequencing technologies).

 

Tế bào gốc (Stem cells).

 

4. Lĩnh vực năng lượng và môi trường (Energy and Environment) gồm: Công nghệ chế tạo pin nhiên liệu (Fuel cells); Công nghệ tổng hợp nhiên liệu sinh học tiên tiến (Advanced Biofuels); Năng lượng Hydrogen (Hydrogen energy); Quang điện (Photovoltaics); Công nghệ lưu trữ năng lượng tiên tiến (Advanced energy storage technologies); Công nghệ tiên tiến trong thăm dò, thu hồi dầu và khí (Advanced oil and gas exploration and recovery); Thu thập và lưu trữ các bon (Carbon capture and storage);  Năng lượng vi mô (Power microgeneration); Công nghệ tua bin gió tiên tiến (Advanced Wind turbine technologies); Công nghệ năng lượng địa nhiệt (Geothermal energy), năng lượng đại dương và năng lượng sóng (Marine and Tidal power technologies); Lưới điện thông minh (Smart grids).

 

Công nghệ tua bin gió tiên tiến (Advanced Wind turbine technologies).

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/12/2020. Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức liên quan căn cứ Quyết định này và các quy định khác của pháp luật liên quan để định hướng, ưu tiên bố trí nguồn lực cho hoạt động nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ.

 

 


Tin tức khác cùng chuyên mục
• Bến Tre tham quan, học tập mô hình du lịch học tập cộng đồng tại Quảng Nam, Đà Nẵng
• Hội nghị chuyên đề chuyển đổi số
• Nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất chế phẩm sinh học phòng trừ ruồi đục trái trên cây chôm chôm tại tỉnh Bến Tre
• Ban hành tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao
• Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030
• Doanh nghiệp khoa học và công nghệ được miễn thuế thu nhập 04 năm
• Hoạt động Khoa học và Công nghệ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bến Tre năm 2020
• Tình hình ngăn ngừa và kiểm soát loài sinh vật ngoại lai xâm hại trên địa bàn tỉnh Bến Tre
• Kết luận của ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Bến Tre
• Tình hình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ Bến Tre quý I/2021
• Hoạt động hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bến Tre
• Ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia
• Đổi mới sáng tạo trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và triển khai thực hiện của ngành khoa học và công nghệ Bến Tre
• Đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bến Tre
• Đề xuất giải pháp sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức cơ sở trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong thời gian tới