Thạnh Phú tập trung công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể

Năm 2020 vừa qua, công tác quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể tại huyện Thạnh Phú được kiện toàn. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo, phân công nhiệm vụ quản lý nhà nước về kinh tế tập thể ở cấp xã, thị trấn, theo đó thống nhất giao công chức kinh tế - kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về kinh tế tập thể. Tổ chức làm việc, hướng dẫn hoạt động, củng cố đối với 08 HTX gồm: HTX nông nghiệp Quới Điền, HTX xây lắp điện Minh Ngọc, HTX dịch vụ nông nghiệp Bình Thạnh, HTX dịch vụ nông nghiệp Tân Phong, HTX lúa tôm Thạnh Phú, HTX nông nghiệp Giao Thạnh, HTX nông nghiệp Thới Thạnh, HTX dừa Phú Nông.

 

Năm qua, huyện tổ chức rà soát các THT đang hoạt động trên địa bàn, chỉ đạo chấn chỉnh công tác quản lý tài chính của các HTX. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lớp tập huấn cập nhật kiến thức về kinh tế tập thể cho các đoàn thể huyện, xã với gần 100 đại biểu tham dự. Đồng thời, tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng Kế hoạch số 02 ngày 10/8/2020 thực hiện Chương trình hành động số 46 ngày 18 tháng 5 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 70 ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Xây dựng báo cáo định hướng chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030 huyện Thạnh Phú,...

 

Năm 2021 này, huyện Thạnh Phú tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể. Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các ngành, các địa phương trong việc quản lý, phát triển các THT, HTX. Bên cạnh, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo nâng cao vai trò trách nhiệm của UBND các xã, thị trấn và các ngành trong việc lựa chọn phát triển các mô hình kinh tế tập thể phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, từ đó xác định mô hình hoạt động hiệu quả để nhân rộng. Mỗi xã, thị trấn chọn 01-02 mô hình THT để tập trung hỗ trợ đạt hiệu quả...

 

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Sản xuất thành công giá thể ươm cây giống
• Ứng dụng phần mềm trí tuệ nhân tạo trong nội soi tiêu hóa
• Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Bến Tre gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số
• Triển vọng từ tổ hợp tác mai vàng xã Hòa Lợi, huyện Thạnh Phú
• Ký kết biên bản ghi nhớ thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn huyện Thạnh Phú
• Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030
• Giai đoạn 2021-2025, huyện Thạnh Phú phấn đấu thành lập mới 400 doanh nghiệp
• Lợi ích của tiêm vắc xin COVID-19
• Công cụ hỗ trợ doanh nghiệp cần biết-Ipplatform
• Giồng Trôm: Dự án Woba góp phần xây dựng tiêu chí môi trường trong xây dựng xã nông thôn mới
• Đầu tư trực tiếp nước ngoài tác động đến chuyển giao công nghệ tỉnh Bến Tre
• Nâng cao tỷ trọng và vai trò của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) trong tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 – 2025
• Triển vọng Bến Tre gia nhập thị trường tiềm năng các-bon
• Giồng Trôm: Tổ phụ nữ đảm đang xã Hưng Lễ góp phần xây dựng xã nông thôn mới
• Thới Thạnh quyết tâm xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2021