Họp Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng chất lượng Quốc gia tại tỉnh Bến Tre năm 2013

Giải thưởng chất lượng Quốc gia (GTCLQG) là hình thức tôn vinh, khen thưởng hàng năm ở cấp Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa, tăng cường năng lực, khả năng cạnh tranh và hội nhập thị trường trong nước và quốc tế nhằm đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế-xã hội của đất nước theo bảy tiêu chí của Giải thưởng Chất lượng Quốc gia được quy định trong Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Các doanh nghiệp tham gia được đánh giá theo 7 tiêu chí của GTCLQG đối với từng loại hình doanh nghiệp và theo phương pháp chuyên gia đánh giá cho điểm. Tổng số điểm tối đa của bảy tiêu chí là 1.000 điểm. Doanh nghiệp được xét tặng GTCLQG phải có số điểm từ 600 điểm trở lên. Doanh nghiệp được xét Giải Vàng Chất lượng Việt Nam phải có số điểm từ 800 điểm trở lên và được đề cử tham dự Giải thưởng chất lượng Quốc tế Châu Á-Thái Bình Dương.

Theo kế hoạch, năm 2013 sẽ có 02 doanh nghiệp tham gia Giải thưởng chất lượng Quốc gia là Công ty Cổ phẩn mía đường Bến Tre và Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bến Tre.

Ngày 02 tháng 8 năm 2013, Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng chất lượng Quốc gia năm 2013 tỉnh Bến Tre được thành lập theo Quyết định số 1478/QĐ-TĐC, ngày 30 tháng 5 năm 2013 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tiến hành họp xem xét, đánh giá đối với 02 doanh nghiệp này.

Sau khi xem xét, đánh giá trên hồ sơ tham dự và báo cáo đánh giá tại chỗ 02 doanh nghiệp của Nhóm chuyên gia theo 7 tiêu chí của giải thưởng. Hội đồng sơ tuyển thống nhất đề nghị Hội đồng Quốc gia xét tặng giải vàng cho Công ty Cổ phần mía đường Bến Tre và giải bạc cho Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bến Tre.

Đồng thời, Hội đồng sơ tuyển giao Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ hoàn thiện hồ sơ gửi về Hội đồng Quốc gia trước ngày 15 tháng 8 năm 2013.

Tuyết Mai

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Hướng dẫn phân biệt khẩu trang vải kháng khuẩn
• Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra nhà nước về đo lường
• Tăng cường công tác kiểm định cân thông dụng trên địa bàn tinh Bến Tre năm 2019
• Quý III năm 2019, sẽ kiểm tra hoạt động duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre
• Thông tin cảnh báo về mũ bảo hiểm Helmet vi phạm về nguồn gốc xuất xứ và chứng nhận hợp quy
• Tổ chức 07 lớp tập huấn về phương pháp duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015
• Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch về đảm bảo trật tự an toàn giao thông
• Bến Tre có 02 doanh nghiệp đăng ký tham gia giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2019
• Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
• Cuối tháng 12/2018, hoàn thành việc triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh Bến Tre
• 05/05 mẫu dầu nhờn động cơ có chất lượng phù hợp tiêu chuẩn công bố
• Kiểm tra đồ chơi trẻ em tết trung thu năm 2018
• Tham dự hội thảo về công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng năm 2018
• Tổ chức 05 lớp tập huấn về hệ thống quản lý chất lượng và cách thức chuyển đổi sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015
• Triển khai hoạt động xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của 57 UBND cấp xã