Giai đoạn 2021-2025, huyện Thạnh Phú phấn đấu thành lập mới 400 doanh nghiệp

Tại huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre sau 5 năm thực hiện Chương trình số 10 của Tỉnh ủy về Đồng Khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp đã tạo sức lan tỏa sâu rộng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Sau 5 năm, huyện thành lập mới 1.799 hộ kinh doanh cá thể, nâng tổng số toàn huyện có 3.406 hộ kinh doanh cá thể. Thành lập mới 11 hợp tác xã và 113 tổ hợp tác hoạt động theo Nghị định 77/2019 của Chính phủ, nâng tổng số toàn huyện có 16 HTX và 162 THT. Thành lập mới 241 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc, tổng số có 296 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,44%…

 

Tổ hợp tác nuôi tôm càng xanh tại ấp An Hiệp, xã Giao Thạnh hoạt động hiệu quả.

 

Giai đoạn 2021-2025, huyện đề ra các chỉ tiêu: thành lập mới 2.000 hộ kinh doanh cá thể; thành lập mới 400 doanh nghiệp các loại; thành lập mới 06 hợp tác xã, 50 tổ hợp tác; giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 2% vào cuối năm 2025…

 

Để thực hiện đạt các chỉ tiêu đề ra, huyện tập trung công tác tuyên truyền về chương trình “Đồng Khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp”, phát triển các loại hình kinh tế và tạo sinh kế thoát nghèo bền vững cho người dân. Về công tác tuyên truyền, huyện tiếp tục tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu các kế hoạch của Tỉnh ủy, Huyện ủy, các tài liệu tuyên truyền về Chương trình “Đồng Khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp”, đảm bảo công tác tuyên truyền có chủ đích, sâu rộng và đến từng nhóm đối tượng khởi nghiệp cụ thể. Xem việc tuyên truyền là nhiệm vụ chung của tất cả các ngành, địa phương và gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, gắn với nhiệm vụ của từng ngành, địa phương. Tiếp tục tổ chức cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp” cho học sinh các trường trung học phổ thông và đoàn viên, thanh niên. Tổ chức các cuộc đối thoại giữa lãnh đạo huyện với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã; với đoàn viên, thanh niên và các nhóm có khả năng khởi nghiệp để truyền tải thông điệp, chính sách và hoạt động thu hút và hỗ trợ đầu tư, doanh nghiệp cho tổ chức, cá nhân; thực hiện Chương trình “Bàn tròn Chính quyền với doanh nghiệp” hàng quý. Tìm kiếm và hỗ trợ phát triển các ý tưởng khởi nghiệp thành dự án khởi nghiệp cụ thể. Tổ chức tiếp đón, cung cấp thông tin, định hướng cho các tổ chức, cá nhân đầu tư tiềm năng vào địa bàn huyện Thạnh Phú.

 

Về phát triển các loại hình kinh tế, huyện tập trung kêu gọi các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, giao thông, thủy lợi, điện, nước, lao động… nhằm đáp ứng tốt cho các nhu cầu phát triển các thành phần kinh tế. Phối hợp với các ngành tỉnh xin chủ trương và xây dựng khu công nghiệp trên địa bàn huyện. Hỗ trợ cụ thể cho từng nhà đầu tư trong việc tiếp cận thông tin, khảo sát và triển khai thực hiện dự án trên địa bàn huyện. Theo dõi quá trình sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp. Khuyến khích phát triển mạnh các hình thức kinh tế tư nhân; hỗ trợ Hội Doanh nghiệp huyện Thạnh Phú hoạt động có hiệu quả, làm cầu nối giữa đội ngũ doanh nghiệp với chính quyền.

 

Giai đoạn 2021-2025, huyện tiếp tục hỗ trợ triển khai các dự án điện gió.


Giai đoạn này, huyện tăng cường hỗ trợ các nhà đầu tư xây dựng và triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn; tiếp tục hỗ trợ triển khai các dự án điện gió và khảo sát các dự án điện năng lượng mặt trời. Xây dựng kế hoạch sử dụng các thửa đất công có diện tích, vị trí phù hợp trên địa bàn để mời gọi đầu tư. Tìm và hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp của các cá nhân, hộ kinh doanh để thúc đẩy khởi nghiệp; đối với các ý tưởng, dự án khả thi, huyện giúp cá nhân, nhóm, doanh nghiệp tiếp cận các nguồn quỹ đầu tư khởi nghiệp để thực hiện các dự án khởi nghiệp; theo dõi xuyên suốt quá trình triển khai các dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp và có những hỗ trợ cần thiết.

 

Huyện tiếp tục nâng chất cải cách thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là ở các cơ quan, đơn vị thường xuyên tiếp xúc, giải quyết thủ tục liên quan hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh và doanh nghiệp; giải quyết 100% hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể được giải quyết trước và đúng thời hạn theo quy định; tiến dần đến việc áp dụng công nghệ trong giải quyết các thủ tục hành chính ở cấp độ 3, 4 theo lộ trình chung của tỉnh; từng xã, thị trấn phải cử cán bộ có trách nhiệm phụ trách hoạt động khởi nghiệp và theo dõi, hỗ trợ trên địa bàn. Củng cố và nâng chất hoạt động cho các hợp tác xã, tổ hợp tác; phối hợp với các sở, ngành tỉnh hỗ trợ Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thới Thạnh nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng đa dịch vụ, làm cơ sở nhân rộng ra các hợp tác xã còn lại. Tập trung xây dựng các hợp tác xã điểm theo từng tiểu vùng gắn với các chuỗi sản phẩm của huyện: dừa, lúa và xoài.

 

Đối với sinh kế thoát nghèo, huyện tập trung thực hiện tốt chỉ tiêu giảm hộ nghèo hàng năm. Triển khai có hiệu quả kế hoạch giảm nghèo hàng năm, nhất là hỗ trợ các xã, hộ nghèo có kế hoạch, đề án, mô hình giảm nghèo chủ động, hiệu quả. Tổ chức đối thoại phù hợp với nhóm hộ nghèo và thanh niên nông thôn mưu sinh lập nghiệp. Ưu tiên tổ chức học nghề cho lao động nông thôn gắn với giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động. Đề cao vai trò các tổ chức đoàn thể, các hội quần chúng trong vận động các nguồn lực hỗ trợ phát triển nông thôn, giảm nghèo, đa dạng sinh kế, cho giáo dục và y tế đối với nhóm hộ nghèo, hội viên khó khăn của các tổ chức đoàn thể, hội.

 

Huyện sẽ lựa chọn những hộ nghèo, cận nghèo có thiện chí, điều kiện để tham gia Đề án phát triển đa dạng sinh kế thoát nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025. Vận động các nguồn hỗ trợ phi Chính phủ, nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức cho chương trình giảm nghèo, đặc biệt là với Dự án AMD trong thực hiện các hoạt động sinh kế giảm nghèo, hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp tại huyện….

 

Thạnh Phú cùng với các huyện, thành phố trong tỉnh đang nỗ lực xây dựng tỉnh Bến Tre thành “địa phương khởi nghiệp” bằng chính nội lực từ phát triển doanh nghiệp để tăng thu nhập, nâng cao đời sống của người dân nhằm giúp cho tỉnh phát triển ngang bằng với các địa phương trong khu vực.

 

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Ba Tri Tổ chức Chương trình tuyên truyền thông điệp và Phát động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2022
• Thạnh Phú phát động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2022
• Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre tăng cường chuyển đổi số cho các sở ngành
• Bến Tre phát triển cây giống và hoa kiểng Chợ Lách mang tầm Quốc gia
• Bến Tre ban hành các nền tảng số quốc gia sử dụng trên địa bàn
• Sầu riêng xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc
• Sản xuất thành công giá thể ươm cây giống
• Ứng dụng phần mềm trí tuệ nhân tạo trong nội soi tiêu hóa
• Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Bến Tre gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số
• Triển vọng từ tổ hợp tác mai vàng xã Hòa Lợi, huyện Thạnh Phú
• Ký kết biên bản ghi nhớ thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn huyện Thạnh Phú
• Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030
• Lợi ích của tiêm vắc xin COVID-19
• Công cụ hỗ trợ doanh nghiệp cần biết-Ipplatform
• Giồng Trôm: Dự án Woba góp phần xây dựng tiêu chí môi trường trong xây dựng xã nông thôn mới