Huyện Ba Tri triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Ba Tri làm một trong các huyện đã tổ chức triển khai phổ biển cơ chế, chính sách khoa học và công nghệ năm 2021 trên địa bàn, tại Hội nghị Phổ biến, hướng dẫn tiếp cận chính sách khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện Ba Tri, ông Dương Văn Chương – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri đã yêu cầu các đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

 

Nhiệm vụ thực hiện phát triển khoa học và công nghệ là trách nhiệm của các ngành, các cấp, tất cả các lĩnh vực của kinh tế, văn hóa, xã hội,... Do đó, đề nghị các đơn vị cần quan tâm quán triệt cụ thể tại đơn vị, địa phương mình, đưa nội dung khoa học và công nghệ vào Kế hoạch thực hiện kinh tế - xã hội hằng năm, giai đoạn 2020- 2025 định hướng năm 2030 của đơn vị.

 

Tổ chức nghiên cứu, phổ biến nội dung Đề án số: 04-ĐA/TU ngày 29/01/2021 của Tỉnh ủy Bến Tre về Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2015, định hướng đến năm 2030.

 

Nghiên cứu từng nội dung cụ thể của chính sách khoa học và công nghệ đã được lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ triển khai, có giải pháp thực hiện cho phù với tình hình thực tế, có hiệu quả. Đề xuất nội dung thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ phù hợp với ngành, lĩnh vực, địa phương. Hình thức đề xuất: đề tài, dự án, mô hình ứng dụng, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ...

 

Đề nghị Huyện Đoàn xây dựng Kế hoạch cụ thể hóa tổ chức thực hiện trong lực lượng thanh niên, phối hợp thực hiện tốt chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

 

Các Hợp tác xã, doanh nghiệp nghiên cứu, vận dụng các chính sách khoa học và công nghệ để có giải pháp thực hiện phù hợp thực tiễn sản xuất để góp phần phát triển kinh tế của đơn vị.

 

Với tinh thần khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực phát triển kinh tế - xã hội, chỉ đạo của ông Dương Văn Chương – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri không chỉ sớm hiện thực hóa được nội dung “Đổi mới cơ chế, tạo điều kiện khuyến khích hoạt động ứng dụng chuyển giao công nghệ vào sản xuất đời sống cho người dân, góp phần đưa hoạt động khoa học và công nghệ cơ sở tái phát triển, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân” đã được nêu tại Đề án số: 04-ĐA/TU ngày 29/01/2021 của Tỉnh ủy Bến Tre về Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2015, định hướng đến năm 2030.

 

Cũng như nội dung: “Đẩy mạnh việc triển khai hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện, đặc biệt là đối với việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước trên lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ, các hoạt động thanh tra, kiểm tra, thông tin phổ biến pháp luật về khoa học và công nghệ, ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo trên địa bàn huyện. Hàng năm, bố trí trong dự toán ngân sách Nhà nước của cấp huyện có mục chi riêng cho hoạt động khoa học và công nghệ” được nêu tại Kế hoạch số 2894/KH-UBND ngày 27/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Đồng thời sẽ thực hiện đạt mục tiêu 500 ha nuôi tôm biển ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện Ba Tri vào năm 2025 theo Kế hoạch số 3004/KH-UBND ngày 01/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phát triển 4.000 ha nuôi tôm nước lợ ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bến Tre đến năm 2025; các nội dung của Nghị Quyết số 07-NQ/TU ngày 29/01/2021 của Tỉnh ủy về xây dựng vùng sản xuất tập trung, gắn phát triển chuỗi giá trị nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030; Kế hoạch 3003/KH-UBND ngày 01/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về xây dựng vùng sản xuất tập trung, gắn phát triển chuỗi giá trị nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Ba Tri.

 

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Đa dạng hóa đối tượng nuôi trong vùng ngọt - lợ tỉnh Bến Tre
• Nghiệm thu đề tài “nghiên cứu quy trình chế biến bảo quản tôm chua từ tôm bạc đất và phát triển sản phẩm chà bông từ cá chẽm và tôm sú”
• Giồng Trôm: Công bố và trao giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu bánh tráng Mỹ Lồng
• Tập huấn kỹ năng viết sáng kiến, đề tài, dự án khoa học và công nghệ
• Bến Tre tổng kết dự án “xây dựng mô hình chăn nuôi lợn ngoại theo hướng an toàn sinh học tại các tỉnh nam bộ” năm 2021”
• Hội thảo góp ý dự thảo phương án quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
• Nghiệm thu kết quả thực hiện dự án xây dựng, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý “Bến Tre” dùng cho sản phẩm cua biển
• Hội thảo đề tài nghiên cứu nguyên nhân sạt lở, giải pháp công nghệ phòng chống và dự báo hành lang an toàn bờ sông trong điều kiện biến đổi khí hậu ở khu vực cồn Phú Đa, cồn Hưng Phong, và rạch Vàm Rỗng
• Hội thảo thống nhất hệ thống nhận diện và đánh giá chất lượng cảm quan sản phẩm xoài tứ quý Bến Tre
• Nghiệm thu kết quả thực hiện dự án xây dựng, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý “Bến Tre” dùng cho sản phẩm tôm càng xanh
• Hội thảo khoa học: đề tài ứng dụng công nghệ 4.0 trong phát triển du lịch thông minh tỉnh Bến Tre
• Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị định số 80/2021/NĐ-CP
• Ban hành chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ quốc gia đến năm 2030
• Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050
• Định hướng chính sách về cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo