Huyện Ba Tri triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Ba Tri làm một trong các huyện đã tổ chức triển khai phổ biển cơ chế, chính sách khoa học và công nghệ năm 2021 trên địa bàn, tại Hội nghị Phổ biến, hướng dẫn tiếp cận chính sách khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện Ba Tri, ông Dương Văn Chương – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri đã yêu cầu các đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

 

Nhiệm vụ thực hiện phát triển khoa học và công nghệ là trách nhiệm của các ngành, các cấp, tất cả các lĩnh vực của kinh tế, văn hóa, xã hội,... Do đó, đề nghị các đơn vị cần quan tâm quán triệt cụ thể tại đơn vị, địa phương mình, đưa nội dung khoa học và công nghệ vào Kế hoạch thực hiện kinh tế - xã hội hằng năm, giai đoạn 2020- 2025 định hướng năm 2030 của đơn vị.

 

Tổ chức nghiên cứu, phổ biến nội dung Đề án số: 04-ĐA/TU ngày 29/01/2021 của Tỉnh ủy Bến Tre về Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2015, định hướng đến năm 2030.

 

Nghiên cứu từng nội dung cụ thể của chính sách khoa học và công nghệ đã được lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ triển khai, có giải pháp thực hiện cho phù với tình hình thực tế, có hiệu quả. Đề xuất nội dung thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ phù hợp với ngành, lĩnh vực, địa phương. Hình thức đề xuất: đề tài, dự án, mô hình ứng dụng, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ...

 

Đề nghị Huyện Đoàn xây dựng Kế hoạch cụ thể hóa tổ chức thực hiện trong lực lượng thanh niên, phối hợp thực hiện tốt chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

 

Các Hợp tác xã, doanh nghiệp nghiên cứu, vận dụng các chính sách khoa học và công nghệ để có giải pháp thực hiện phù hợp thực tiễn sản xuất để góp phần phát triển kinh tế của đơn vị.

 

Với tinh thần khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực phát triển kinh tế - xã hội, chỉ đạo của ông Dương Văn Chương – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri không chỉ sớm hiện thực hóa được nội dung “Đổi mới cơ chế, tạo điều kiện khuyến khích hoạt động ứng dụng chuyển giao công nghệ vào sản xuất đời sống cho người dân, góp phần đưa hoạt động khoa học và công nghệ cơ sở tái phát triển, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân” đã được nêu tại Đề án số: 04-ĐA/TU ngày 29/01/2021 của Tỉnh ủy Bến Tre về Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2015, định hướng đến năm 2030.

 

Cũng như nội dung: “Đẩy mạnh việc triển khai hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện, đặc biệt là đối với việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước trên lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ, các hoạt động thanh tra, kiểm tra, thông tin phổ biến pháp luật về khoa học và công nghệ, ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo trên địa bàn huyện. Hàng năm, bố trí trong dự toán ngân sách Nhà nước của cấp huyện có mục chi riêng cho hoạt động khoa học và công nghệ” được nêu tại Kế hoạch số 2894/KH-UBND ngày 27/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Đồng thời sẽ thực hiện đạt mục tiêu 500 ha nuôi tôm biển ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện Ba Tri vào năm 2025 theo Kế hoạch số 3004/KH-UBND ngày 01/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phát triển 4.000 ha nuôi tôm nước lợ ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bến Tre đến năm 2025; các nội dung của Nghị Quyết số 07-NQ/TU ngày 29/01/2021 của Tỉnh ủy về xây dựng vùng sản xuất tập trung, gắn phát triển chuỗi giá trị nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030; Kế hoạch 3003/KH-UBND ngày 01/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về xây dựng vùng sản xuất tập trung, gắn phát triển chuỗi giá trị nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Ba Tri.

 

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Phổ biến các quy trình, quy chế quản lý; hướng dẫn thực hiện khảo sát, thẩm định để cấp quyền sử dụng; hướng dẫn lập hồ sơ xin cấp quyền sử dụng, bộ hồ sơ xin cấp tem logo, tem truy xuất nguồn gốc chỉ dẫn địa lý “Bến Tre” dùng cho sản phẩm chôm chôm
• Hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia, ngày chuyển đổi số tỉnh Bến Tre năm 2022
• Hội thảo đánh giá hiệu quả thực tế của kè mềm sử dụng túi Geotube, kè giảm sóng bảo vệ bờ biển ở xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú
• Trung tâm y tế huyện Giồng Trôm tổ chức Hội thảo Khoa học kỹ thuật lần thứ XVIII năm 2022
• Khơi dậy tiềm năng hợp tác khoa học Bến Tre – Ehime, Nhật Bản từ kết quả làm vệc giữa Trường Đại học Ehime và Trường Cao đẳng Bến Tre
• Muỗi gây bệnh sốt xuất huyết và những hiểu lầm thường gặp
• Nâng cao hơn nữa công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh Bến Tre
• Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi thăm và làm việc tại Bến Tre
• Sở Khoa học và Công nghệ tiếp và làm việc với Đoàn Giám sát 384 của Tỉnh ủy về việc lãnh đạo, triển khai thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU và Chương trình số 08-CTr/TU
• Nguyên nhân sạt lở bờ sông và giải pháp công nghệ chống sạt lở cho khu vực cồn Phú Đa, huyện Chợ Lách
• Hội thảo “Xây dựng quy trình nuôi thử nghiệm cá Hồng Mỹ thương phẩm bằng thức ăn công nghiệp”
• Hiệu ứng của hội thảo khoa học quốc tế “danh nhân Nguyễn Đình Chiểu trong thời đại ngày nay” ở nước ngoài
• Bến Tre cấp bách triển khai bảo tồn loài chim hoang dã và di cư
• Nhìn lại Giải báo chí Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre lần thứ V
• Tập huấn điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2022