Tập huấn “Nâng cao kỹ năng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Mô hình khung trong cơ quan quản lý nhà nước”

Nhằm nâng cao nhận thức cho lãnh đạo, cán bộ trực tiếp tham gia xây dựng và áp dụng HTQLCL theo Mô hình khung vào hoạt động quản lý nhà nước, ngày 11 và 12 tháng 7 năm 2013, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao kỹ năng áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Mô hình khung trong cơ quan quản lý nhà nước”. Tham dự lớp tập huấn có 70 học viên là đại diện lãnh đạo, cán bộ của VP UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các sở, ban ngành của tỉnh.

Tại buổi tập huấn, báo cáo viên đã trình bày các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến HTQLCL, giới thiệu về Mô hình khung, hướng dẫn trình bày quy trình xử lý công việc và giải đáp những vướng mắc trong quá trình soạn thảo quy trình xử lý công việc cho các học viên.

Qua khóa tập huấn này, các học viên đã biết được cách thức chuyển đổi tài liệu sang Mô hình khung. Dựa vào Mô hình khung được công bố, học viên có thể hoàn toàn chủ động nghiên cứu để tự xây dựng HTQLCL thích hợp cho cơ quan mình. Đồng thời, Mô hình khung sẽ giúp cho các cơ quan hành chính nhà nước có thể dễ dàng hơn trong việc tìm hiểu cách thức xây dựng HTQLCL tại cơ quan, qua đó giảm thiểu tối đa chi phí liên quan tới hoạt động xây dựng và áp dụng HTQLCL.

Thanh Tân

Chi cục Tiêu chuẩn-Đo lường-chất lượng

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Hướng dẫn phân biệt khẩu trang vải kháng khuẩn
• Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra nhà nước về đo lường
• Tăng cường công tác kiểm định cân thông dụng trên địa bàn tinh Bến Tre năm 2019
• Quý III năm 2019, sẽ kiểm tra hoạt động duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre
• Thông tin cảnh báo về mũ bảo hiểm Helmet vi phạm về nguồn gốc xuất xứ và chứng nhận hợp quy
• Tổ chức 07 lớp tập huấn về phương pháp duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015
• Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch về đảm bảo trật tự an toàn giao thông
• Bến Tre có 02 doanh nghiệp đăng ký tham gia giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2019
• Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
• Cuối tháng 12/2018, hoàn thành việc triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh Bến Tre
• 05/05 mẫu dầu nhờn động cơ có chất lượng phù hợp tiêu chuẩn công bố
• Kiểm tra đồ chơi trẻ em tết trung thu năm 2018
• Tham dự hội thảo về công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng năm 2018
• Tổ chức 05 lớp tập huấn về hệ thống quản lý chất lượng và cách thức chuyển đổi sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015
• Triển khai hoạt động xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của 57 UBND cấp xã