Hỏi về viết sáng kiến

Hỏi:

Kính chào Ban biên tập!

Tôi tên Phước, tôi có vài thắc mắc về việc viết SKKN cấp tỉnh.

- Tôi hoạt động trên địa bàn tỉnh Bến Tre, muốn viết SKKN mà không thông qua cấp cơ sở mình đang làm việc, vậy muốn gửi trực tiếp về tỉnh có được xét không?

- Tôi viết SKKN cùng một tác giả khác tỉnh, không thông qua cấp cơ sở, vậy muốn gửi thẳng về tỉnh để xét có được không? 

Mong ban biên tập giải đáp.

Chân thành cảm ơn! trantrongnghia2899@gmail.com

 

Trả lời:

Bạn Phước Thân mến,

Sau khi nghiên cứu câu hỏi của bạn, có 2 ý bạn muốn giải đáp tôi xin trả lời như sau:

Thứ nhất:

Căn cứ Quyết định Số 31/2014/QĐ-UBND ngày 06  tháng 11  năm 2014, của UBND tỉnh, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều lệ Sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bến Tre, tại Mục a, Khoản 2, Điều 9 quy định thành phần hồ sơ khi đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh gồm:

- Tờ trình của cơ quan, đơn vị đề nghị Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh xét, công nhận cho các cá nhân của đơn vị.

- Bản mô tả sáng kiến.

- Giấy chứng nhận sáng kiến cấp cơ sở của cơ quan, đơn vị đề nghị.

- Biên bản kết luận của Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở, có thể hiện số điểm trung bình cộng mà Hội đồng cấp cơ sở đã chấm cho sáng kiến được đề nghị.

Nếu không đủ thành phần hồ sơ này xem như sáng kiến không được nhận để đưa vào danh sách trình Hội đồng cấp tỉnh. Như vây nếu bạn hoạt động trên địa bàn tỉnh Bến Tre, muốn viết SKKN mà không thông qua cấp cơ sở mình đang làm việc, thì xem như sáng kiến đó sẽ không được công nhận ở cấp tỉnh

Thứ hai: 

Tại khoản 2 Điều 1 Quyết định Số 31/2014/QĐ-UBND đã nêu: Quy định này áp dụng đối với cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bến Tre, sáng kiến bạn phải đảm bảo về tính mới (chưa bộc lộ công khai trong các văn bản, sách báo, tài liệu kỹ thuật đến mức căn cứ vào đó có thể thực hiện ngay; Không trùng với giải pháp của người khác đã được áp dụng…..). Vậy sáng kiến của bạn nếu cùng người khác tỉnh thực hiện nhưng chưa công khai và đã thông qua cấp cơ sở. thì vẫn được trình lên Hội đồng cấp tỉnh (Hồ sơ như đã hướng dẫn) đề nghị công nhận sang kiến cấp tỉnh.

Trên đây là một số ý kiến giải đáp cùng bạn.

Thân chào.

 

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Sở KH&CN Bến Tre có cho đăng ký thực hiện các đề tài khoa học hay không?
• Tình hình ứng dụng công nghệ vi sinh vật để xử lý môi trường nước ở Bến Tre như thế nào
• Cho biết đậu móng chim tên khoa học là gì, hay còn gọi tên gì?
• Cây bưởi có dấu hiệu xuất hiện các đốm vàng trên lá là bệnh gì?
• Mô hình ủ phân vi sinh (từ nguồn phân bò, dê...) theo phương pháp mới
• Dừa bên em lá và đọt bị quẹo ngang nguyên nhân là bị gì ạ
• Tư vấn chọn giống dừa
• Trồng chanh chùm bông tím xen bưởi được không?
• Trả lời bạn đọc về đăng ký bảo hộ độc quyền một nhãn hiệu cho một sản phẩm mới
• Bệnh thối đọt trên dừa
• Trả lời bạn đọc - Bệnh trên bưởi da xanh
• Trả lời bạn đọc về mô hình trồng dừa trên đất cát
• Trả lời bạn đọc về xịt thuốc hoặc đặt thuốc trên dừa
• Kích thích ra bông vạn thọ
• Trả lời bạn đọc về Bưởi da xanh