Tập huấn “Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 và mô hình khung trong hành chánh Nhà nước”

Trong hai ngày 27 và 28 tháng 5 năm 2013, Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre đã phối hợp cùng Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3  tổ chức lớp tập huấn “Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) TCVN ISO 9001:2008 và mô hình khung trong hành chánh nhà nước”. Đến dự lớp tập huấn có 68 học viên là lãnh đạo, cán bộ mới tiếp cận hệ thống quản lý chất lượng của VP UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các sở, ban ngành của tỉnh. Tại buổi tấp huấn các học viên đã được nghe báo cáo viên giới thiệu về hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008, các văn bản pháp luật có liên quan và hướng dẫn áp dụng mô hình khung HTQLCL.

Lớp tập huấn đã nâng cao nhận thức về vai trò và trách nhiệm của các cán bộ trong quá trình triển khai áp dụng tiêu chuẩn ISO vào hoạt động của các cơ quan hành chánh nhà nước nhằm đảm bảo minh bạch, công khai, đơn giản hóa các thủ tục hành chính và nâng cao sự thỏa mãn cho các tổ chức, cá nhân. Bên cạnh đó, báo cáo viên cũng đã giải đáp những khó khăn, vướng mắc cho các học viên trong quá trình xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn ISO tại cơ quan.

Trong thời gian tới, Chi cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng sẽ tiếp tục mở các lớp tập huấn nâng cao nhận thức HTQLCL, đánh giá nội bộ. Đồng thời tổ chức thực hiện việc kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO tại các cơ quan hành chánh nhà nước trong tỉnh theo Kế hoạch 3584/KH-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh đã được phê duyệt.

Thanh Tân

Chi cục Tiêu chuẩn-Đo lường-chất lượng

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Hướng dẫn phân biệt khẩu trang vải kháng khuẩn
• Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra nhà nước về đo lường
• Tăng cường công tác kiểm định cân thông dụng trên địa bàn tinh Bến Tre năm 2019
• Quý III năm 2019, sẽ kiểm tra hoạt động duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre
• Thông tin cảnh báo về mũ bảo hiểm Helmet vi phạm về nguồn gốc xuất xứ và chứng nhận hợp quy
• Tổ chức 07 lớp tập huấn về phương pháp duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015
• Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch về đảm bảo trật tự an toàn giao thông
• Bến Tre có 02 doanh nghiệp đăng ký tham gia giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2019
• Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
• Cuối tháng 12/2018, hoàn thành việc triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh Bến Tre
• 05/05 mẫu dầu nhờn động cơ có chất lượng phù hợp tiêu chuẩn công bố
• Kiểm tra đồ chơi trẻ em tết trung thu năm 2018
• Tham dự hội thảo về công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng năm 2018
• Tổ chức 05 lớp tập huấn về hệ thống quản lý chất lượng và cách thức chuyển đổi sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015
• Triển khai hoạt động xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của 57 UBND cấp xã