Ban hành chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ quốc gia đến năm 2030

Ngày 13/7/2021, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký Quyết định số 1158/QĐ-TTg ban hành Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ quốc gia đến năm 2030.

 

Với mục tiêu đến năm 2025, có giá trị giao dịch hàng hoá khoa học và công nghệ (KH&CN) hàng năm tăng bình quân đạt 25%, trên 30% đối với một số lĩnh vực, ngành hàng xuất khẩu chủ lực. Tỷ trọng giao dịch tài sản trí tuệ đạt trên 15%, tỷ trọng giao dịch các công nghệ nhập khẩu từ các nước phát triển đạt 30%. Tỷ trọng giao dịch công nghệ từ các viện nghiên cứu, Trường đại học Việt Nam đạt trên 35% trong tổng giao dịch công nghệ có nguồn gốc trong nước. Đồng thời, hình thành và phát triển 80 tổ chức trung gian của thị trường KH&CN và 3 mạng lưới các tổ chức trung gian chuyên sâu cho 3 ngành hàng xuất khẩu chủ lực.

 

Đến năm 2030, có giá trị giao dịch hàng hóa KH&CN hàng năm tăng mạnh, bình quân đạt 30%, trên 35% đối với một số lĩnh vực, ngành hàng xuất khẩu chủ lực. Tỷ trọng giao dịch tài sản trí tuệ đạt trên 20%, tỷ trọng giao dịch các công nghệ nhập khẩu từ các nước phát triển đạt 35%. Tỷ trọng giao dịch công nghệ từ các viện nghiên cứu, trường đại học Việt Nam đạt trên 40% trong tổng giao dịch công nghệ có nguồn gốc trong nước. Phát triển trên 240 tổ chức trung gian của thị trường KH&CN và 6 mạng lưới tổ chức trung gian chuyên sâu cho 6 ngành hàng xuất khẩu chủ lực. Số hóa các kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ có tiềm năng thương mại hóa trên thị trường. Hiện đại hóa hệ thống hạ tầng quốc gia của thị trường KH&CN, kết nối hiệu quả với mạng lưới tổ chức trung gian khu vực và toàn cầu.

 

Để đạt được những mục tiêu đề ra, Chương trình đã đưa ra những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như: (1) Tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý hỗ trợ phát triển thị trường KH&CN; (2) Thúc đẩy phát triển nguồn cầu của thị trường KH&CN, nâng cao năng lực hấp thụ, làm chủ và đổi mới công nghệ của doanh nghiệp; (3)Thúc đẩy phát triển nguồn cung của thị trường KH&CN; (4) Phát triển các tổ chức trung gian của thị trường KH&CN; (5) Tăng cường hoạt động xúc tiến thị trường KH&CN; (6) Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, truyền thông và hội nhập quốc tế về thị trường KH&CN và (7) Phát triển hạ tầng quốc gia của thị trường KH&CN.

 

Cụ thể, Chương trình sẽ tập trung nghiên cứu và đề xuất cơ chế, chính sách thu hút và sử dụng có hiệu quả chuyên gia KH&CN là người nước ngoài và chuyên gia là người Việt Nam ở nước ngoài tham gia hoạt động đổi mới sáng tạo và phát triển thị trường KH&CN của Việt Nam; Xây dựng cơ chế, chính sách tạo động lực cạnh tranh để thúc đẩy doanh nghiệp tham gia thị trường KH&CN; cơ chế liên thông thị trường KH&CN với các thị trường hàng hóa, dịch vụ, tài chính và lao động; cơ chế đẩy mạnh hợp tác viện, trường - doanh nghiệp; chính sách thương mại hoá, đưa nhanh kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ vào sản xuất, kinh doanh; Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cho nghiên cứu và phát triển; hỗ trợ doanh nghiệp thành lập tổ chức KH&CN, nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp; Hỗ trợ tổ chức, cá nhân đánh giá, định giá, thẩm định giá công nghệ; tìm kiếm, lựa chọn và tiếp nhận, thử nghiệm công nghệ; khai thác, phát triển tài sản trí tuệ…

 

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm và đột phá mà Chương trình phát triển thị trường KH&CN quốc gia đến năm 2030 đề ra là phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng quốc gia của thị trường KH&CN; xây dựng cổng thông tin quốc gia, cơ sở dữ liệu và nền tảng kỹ thuật tích hợp dùng chung về thị trường KH&CN. Từng bước liên thông, tích hợp với các nền tảng kỹ thuật về thị trường KH&CN trong nước và quốc tế. Tập trung đầu tư, phát triển sàn giao dịch công nghệ quốc gia tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng; một số sàn giao dịch công nghệ cấp vùng và chuyên ngành có vai trò đầu mối mạng lưới, hỗ trợ hiệu quả cho các tổ chức trung gian khác thực hiện các dịch vụ tư vấn, môi giới về thị trường KH&CN.

 

Đối với Bến Tre, trong thời gian tới tham mưu UBND tỉnh cụ thể hóa, triển khai Chương trình Phát triển thị trường KH&CN quốc gia đến năm 2030 vào điều kiện thực tiễn tỉnh nhà. Theo đó, tập trung đẩy mạnh phát triển thị trường KH&CN, ứng dụng công nghệ cao, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển lực lượng sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế trên địa bàn tỉnh. Gắn thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển thị trường KH&CN với các hoạt động thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, thực thi các văn bản pháp luật liên quan đến phát triển thị trường KH&CN, tuyên truyền về chủ trương thúc đẩy các hoạt động KH&CN, trong đó có thị trường KH&CN. Quan tâm thực hiện cơ chế khuyến khích phát triển hoạt động dịch vụ KH&CN trong các trung tâm, tổ chức KH&CN. Hỗ trợ chuyển giao công nghệ; hoàn thiện, đổi mới công nghệ hoặc ứng dụng công nghệ mới, công nghệ cao; hoàn thiện, đổi mới dây chuyền sản xuất để thực hiện các dự án KH&CN. Kế hoạch triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển thị trường KH&CN về Đổi mới công tác quản lý nhà nước về KH&CN; Hỗ trợ đẩy mạnh ứng dụng chuyển giao, đổi mới công nghệ, nhân rộng và thương mại hóa các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Phát triển tài sản trí tuệ, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gắn với phát triển thị trường và tiềm lực KH&CN.

 

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Đa dạng hóa đối tượng nuôi trong vùng ngọt - lợ tỉnh Bến Tre
• Nghiệm thu đề tài “nghiên cứu quy trình chế biến bảo quản tôm chua từ tôm bạc đất và phát triển sản phẩm chà bông từ cá chẽm và tôm sú”
• Giồng Trôm: Công bố và trao giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu bánh tráng Mỹ Lồng
• Tập huấn kỹ năng viết sáng kiến, đề tài, dự án khoa học và công nghệ
• Bến Tre tổng kết dự án “xây dựng mô hình chăn nuôi lợn ngoại theo hướng an toàn sinh học tại các tỉnh nam bộ” năm 2021”
• Hội thảo góp ý dự thảo phương án quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
• Nghiệm thu kết quả thực hiện dự án xây dựng, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý “Bến Tre” dùng cho sản phẩm cua biển
• Hội thảo đề tài nghiên cứu nguyên nhân sạt lở, giải pháp công nghệ phòng chống và dự báo hành lang an toàn bờ sông trong điều kiện biến đổi khí hậu ở khu vực cồn Phú Đa, cồn Hưng Phong, và rạch Vàm Rỗng
• Hội thảo thống nhất hệ thống nhận diện và đánh giá chất lượng cảm quan sản phẩm xoài tứ quý Bến Tre
• Nghiệm thu kết quả thực hiện dự án xây dựng, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý “Bến Tre” dùng cho sản phẩm tôm càng xanh
• Hội thảo khoa học: đề tài ứng dụng công nghệ 4.0 trong phát triển du lịch thông minh tỉnh Bến Tre
• Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị định số 80/2021/NĐ-CP
• Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050
• Định hướng chính sách về cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo
• Huyện Ba Tri triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ