Lễ ra mắt Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Vừa qua, tại hội trường Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Trung tâm). Trung tâm được thành lập theo Quyết định số 2384/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2011 của UBND tỉnh, trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Quốc Thanh-Giám đốc Trung tâm đã thông qua mục tiêu, phương hướng hoạt động chính của Trung tâm. Theo đó, Trung tâm mới thành lập sẽ có 3 phòng nghiệp vụ chuyên môn gồm: Phòng thử nghiệm, Phòng kỹ thuật và Phòng hành chính có nhiệm vụ phục vụ công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng và các nhiệm vụ tư vấn, dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

Huỳnh Đức

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Hướng dẫn phân biệt khẩu trang vải kháng khuẩn
• Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra nhà nước về đo lường
• Tăng cường công tác kiểm định cân thông dụng trên địa bàn tinh Bến Tre năm 2019
• Quý III năm 2019, sẽ kiểm tra hoạt động duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre
• Thông tin cảnh báo về mũ bảo hiểm Helmet vi phạm về nguồn gốc xuất xứ và chứng nhận hợp quy
• Tổ chức 07 lớp tập huấn về phương pháp duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015
• Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch về đảm bảo trật tự an toàn giao thông
• Bến Tre có 02 doanh nghiệp đăng ký tham gia giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2019
• Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
• Cuối tháng 12/2018, hoàn thành việc triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh Bến Tre
• 05/05 mẫu dầu nhờn động cơ có chất lượng phù hợp tiêu chuẩn công bố
• Kiểm tra đồ chơi trẻ em tết trung thu năm 2018
• Tham dự hội thảo về công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng năm 2018
• Tổ chức 05 lớp tập huấn về hệ thống quản lý chất lượng và cách thức chuyển đổi sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015
• Triển khai hoạt động xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của 57 UBND cấp xã