Vượt qua khó khăn trong 4 đợt giản cách xã hội theo Chỉ thị 16, Cuộc thi Sáng tạo Thanh, Thiếu niên Nhi đồng tỉnh Bến Tre năm 2021 đã thành công tốt đẹp

Kết thúc cuộc thi, toàn tỉnh đã có 2.456 sản phẩm dự thi, so với năm 2020 giảm 1,52% (2.456/ 2.494) gồm: huyện Mỏ Cày Nam có 671 sản phẩm dự thi; huyện Bình đại 390; huyện Châu Thành 321; huyện Mỏ Cày Bắc 289; thành phố Bến Tre 232; huyện  Giồng Trôm 204; huyện Ba Tri 144; huyện Thạnh Phú 128; huyện Chợ lách 77 sản phẩm dự thi. Hầu hết các cấp học đều có sản phẩm  dự thi. Trong đó:

 

THPT có 85 sản phẩm chiếm tỷ lệ 3,46 % tổng sản phẩm dự thi, so với năm 2020  tăng 18,06% (85/72);

 

Trung tâm GDNN-GDTX 03 Sản phẩm chiếm tỷ lệ 0,12% tổng sản phẩm dự thi so với năm 2020 giảm 82,35%. (03/17);

 

THCS có 838/943 sản phẩm chiếm tỷ lệ 34,12% tổng sản phẩm dự thi so với năm 2020 giảm 11,51% (/838/943);

 

TH có 1.530 Sản phẩm chiếm tỷ lệ 62,30% tổng sản phẩm dự thi so với năm 2020 tăng 4,94% (1.5310/1.458).

 

Lĩnh vực dự thi:

Phần mềm tin học có  90 sản phẩm chiếm tỷ lệ 3,66% tổng sản phẩm dự thi so với năm 2020 tăng 40,63% (90/64);

 

Đồ dùng dành cho học tập có  420 sản phẩm chiếm tỷ lệ 17,10% tổng sản phẩm dự thi so với năm 2020 giảm 14,04% (420/483);

 

Các dụng cụ sinh hoạt Gia đình và Đồ chơi trẻ em có 1.138 Sản phẩm chiếm tỷ lệ 46,34 % tổng sản phẩm dự thi, so với năm 2020 tăng 1,07% (1.138/1.126);

 

Sản phẩm thân thiện với môi trường có 624  sản phẩm chiếm tỷ lệ 25,41% tổng sản phẩm dự thi, so với năm 2020 tăng 1,46% (624/615);

 

Các giải pháp kỷ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế có 184  Sản phẩm chiếm tỷ lệ 7,49% tổng sản phẩm dự thi, so với năm 2020 giảm 10,68% (184/206).

 

Ban tổ chức Cuộc thi  đã thành lập Hội đồng Giám khảo chấm thi vòng sơ khảo tại 8 huyện và thành phố Bến Tre. Kết quả đã chấm vả trao 188 giải gồm: Giải nhất 12, Giải nhì 27, Giải ba 42, Giải khuyến khích 107 và 11 giải phong trào cho các trường tổ chức tốt cuộc thi.

 

Từ kết quả vòng sơ khảo, bộ phận tổ chức Cuộc thi huyện và thành phố đã chọn gửi về dự thi vòng chung khảo tại tỉnh 164 sản phẩm, so với năm 2020. Đồng thời đã tuyển chọn gởi về dự thi vòng tỉnh là 164  sản phẩm  so với năm 2020 giảm  0,61% (164 /165) gồm:

 

Phần mềm tin học có 31 Sản phẩm chiếm tỷ lệ 18,90 % tổng sản phẩm dự thi vòng tỉnh, so với năm 2020 tăng 14,29% (31/24);

 

Đồ dùng dành cho học tập có 24 Sản phẩm chiếm tỷ lệ 14,63 % tổng sản phẩm dự thi vòng tỉnh, so với năm 2020 tăng 14,63% (24/21);

 

Các dụng cụ sinh hoạt Gia đình và Đồ chơi trẻ em có 46  Sản phẩm chiếm tỷ lệ 28,05% tổng sản phẩm dự thi vòng tỉnh, so với năm 2020 giảm 6,12%. (46/49);

 

Sản phẩm thân thiện với môi trường có 38 Sản phẩm chiếm tỷ lệ 23,17% tổng sản phẩm dự thi vòng tỉnh, so với năm 2020 tăng 5,56%. (38/36);

Các giải pháp kỷ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế có 25  Sản phẩm chiếm tỷ lệ 15,24% tổng sản phẩm dự thi vòng tỉnh, so với năm 2020 giảm 28,57%. (25/35).

 

Hội đồng Giám khảo chấm thi vòng chung khảo.

 

Kết quả, Ban tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh đã chọn trao 02 Giải nhì, 06 giải ba, 36 giải khuyến khích và 10 giải phong trào cho  huyện Mỏ Cày Nam, thành phố Bến Tre, 08 trường có thành tích xuất sắc và 2 sản phẩm gửi dự thi vòng toàn quốc.  

 

Số lượng sản phẩm dự thi và đạt giải vòng chung khảo ở các dịa phương như sau:

 

Thành phố Bến Tre dự thi 31 sản phẩm đạt 05 giải chiếm 16,15% tổng sản phẩm gửi dự thi (5/31) (01 nhì, 01 ba, 03 khuyến khích).

 

Huyện Châu Thành dự thi 28 sản phẩm đạt 10 giải chiếm 35,71% tổng sản phẩm gửi dự thi (10/30) (01 ba, 09 khuyến khích).

 

Huyện Mỏ Cày Nam dự thi 21 sản phẩm đạt 10 giải chiếm 47,61% tổng sản phẩm gửi dự thi (10/21) (01 nhì, 03 ba, 06 khuyến khích).

 

Huyện Thạnh Phú dự thi 20 sản phẩm đạt 05 giải chiếm 25% tổng sản phẩm gửi dự thi (5/20) (05 khuyến khích).

 

Huyện Giồng Trôm dự thi 18 sản phẩm đạt 05 giải chiếm 27,7% tổng sản phẩm gửi dự thi (5/18) (01 ba, 04 khuyến khích).

 

Huyện Chợ Lách dự thi 16 sản phẩm đạt 03 giải chiếm 18,75% tổng sản phẩm gửi dự thi (3/16)  (03 khuyến khích).

 

Huyện Mỏ Cày Bắc dự thi 12 sản phẩm đạt 04 giải chiếm 33,33% tổng sản phẩm gửi dự thi (4/12) (04 khuyến khích).

 

Huyện Bình Đại dự thi 11 sản phẩm đạt 01 giải chiếm 9,09% tổng sản phẩm gửi dự thi (1/11) (01 khuyến khích).

 

Huyện Ba Tri dự thi 07 sản phẩm đạt 01 giải chiếm 14,28 % tổng sản phẩm gửi dự thi (2/35) (01 khuyến khích).

 

Trong đó, Tiểu học: dự thi 59 sản phẩm, chiếm 35,97%, đạt 02 giải ba, 14 khuyến khích;

 

Trung học cơ sở: dự thi 86 sản phẩm, chiếm 52,44%, đạt 03 giải ba, 16 khuyến khích;

 

Trung học phổ thông: dự thi 17 sản phẩm, chiếm 10,37%, đạt 02 giải nhất, 07 khuyến khích;

 

TTGDNN-GDTX: dự thi 02 sản phẩm, chiếm 1,21%, không đạt giải.

 

Nét nổi bật trong Cuộc thi năm nay là, tuy tỉnh ta phải thực hiện nhiều đợt giản cách xã hội, học sinh nghỉ học dài hạn, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố; các đơn vị trong Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh, bộ phận hướng dẩn Cuộc thi huyện, thành phố đã chủ động phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, khắc phục mọi khó khăn trong đại dịch phát huy tốt tinh thần trách nhiệm trong triển khai thực hiện cuộc thi đúng kế hoạch đã đề ra; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỷ thuật tỉnh; phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố làm tốt chức năng thường trực chủ động kết họp với các cơ quan hữu quan  triển khai hướng dẫn Đoàn viên thanh niên, đội viên và học sinh tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi; các địa phương số trường có sản phẩm dự đạt tỷ lệ cao như: Châu Thành có 43/43 trường và Trung tâm, Mỏ Cày Bắc có 32/32, Mỏ Cày Nam 43/43, thành phố Bến Tre 25/25, Chợ Lách 19/19, Ba Tri 54/54, Thạnh Phú 42/42, Bình Đại 40/43.

 

Chất lượng các sản phẩm dự thi được nâng lên. Trong đó, phần mềm tin học tăng cả về số lượng và chất lượng, có nhiều sản phẩm có hàm lượng khoa học khá  như: Hệ thống điểm danh tự động bằng vân tay tích họp máy rửa tay tự động; Phòng chống COVID 19; Ứng dụng phần mềm Macromdia Flash8 “Em học luật giao thông”. Đồ dùng dành cho học tập có: Vận dụng giáo dục Stem để chế tạo mô hình tái hiện phong trào Đồng Khởi Bến Tre…

 

Phát huy kết quả việc tổ chức Cuộc thi  năm 2021 Ban tổ chức  phát động Cuộc thi năm 2022 với những nội dung sau:

 

Tổ chức Đoàn và các trường, tích cực hướng dẫn cho đối tượng dự thi các nội dung, thể lệ cuộc thi trong thời gian diễn ra hội thi. Riêng tổ chức Đoàn, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở cán bộ phụ trách Đoàn-Đội trong hệ thống truyên truyền, vận động cổ vũ, động viên Thanh, Thiếu niên, Nhi đồng trong tỉnh tích cực hưởng ứng phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong tuổi trẻ tỉnh nhà đưa ra nhiều ý tưởng mới tham gia Cuộc thi.

 

Ban tổ chức huyện, thành phố rút kinh nghiệm việc tổ chức phát động Cuộc thi năm 2021, đưa ra nhiều giải pháp thích ứng điều kiện bình thường mới trong phòng chống dịch bệnh; thường xuyên hướng dẫn kiểm tra tổ chức đoàn, các trường trong địa phương mình tình hình, kết quả phát động Cuộc thi cũng như hướng dẩn các em hoàn thiện sản phẩm và tuyển chọn những sản phẩm xuất sắc gởi tham gia dự thi vòng trường vòng huyện và vòng tỉnh.

 

Báo Đồng Khởi, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh; Đài truyền thanh huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn thường xuyên phổ biến kế hoạch và thể lệ dự thi trên Báo, Đài để tuyên truyền, vận động sâu rộng đến các đối tượng dự thi.

 

Ban tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh sớm tham mưu đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành, UBND huyện, thành phố phối họp phát động tổ chức triển khai Cuộc thi năm 2022 đạt kết quả cao hơn.

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Tổng kết hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bến Tre lần thứ IX năm 2022-2023
• Thành phố Bến Tre: Khơi dậy sự sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh
• Chỉ đẫn địa lý – một trong các yêu cầu của nông nghiệp bền vững
• ChatGPT dùng để làm gì và mối đe dọa của nó đến một số ngành nghề
• Chương trình phát triển tài sản trí tuệ - công cụ quan trọng góp phần nâng cao giá trị, vị thế của sản phẩm địa phương
• Bến Tre triển khai thực hiện chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030
• Thu nhập khá nhờ trồng hoa kiểng
• Trương Văn Dương – Gương mặt trẻ thành đạt
• Gạo giống nàng keo góp phần xây dựng thương hiệu gạo Bến Tre
• Đổi mới sáng tạo và các đặc tính của nó
• Bến Tre có 02 mã vùng trồng và 03 cơ sở đóng gói sầu riêng được xuất khẩu sang Trung Quốc
• Tạo lập nhãn hiệu đối với ẩm thực Dừa Bến Tre
• “Vườn ươm thanh niên” của xã Phú Khánh hướng đến xây dựng những tuyến đường nông thôn kiểu mẫu
• Thành công không gian đổi mới sáng tạo mekong
• Thạnh Phú tập trung phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo