Tập huấn “Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008” cho hơn 60 cán bộ

Thực hiện Kế hoạch số 3584/KH-UBND, ngày 19 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bến Tre, giai đoạn năm 2011-2013. Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Chất lượng 3 tổ chức lớp tập huấn “Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008”.

Tham dự lớp tập huấn có hơn 60 đại biểu là đại diện lãnh đạo, các chuyên viên đã tham gia hoạt động áp dụng HTQLCL của VP UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các sở ban ngành.

Lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức cho cán bộ quản lý ở các đơn vị đã và đang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng nhằm giúp các đơn vị duy trì hệ thống hiệu quả hơn; Qua tập huấn, các học viên sẽ nắm vững lý thuyết và các kỹ năng thực hành đánh giá nội bộ như chuẩn bị đánh giá, tiến hành đánh giá, báo cáo đánh giá, hành động khắc phục và kiểm tra xác nhận hành động khắc phục; Phát triển kỹ năng  quan sát, đặt câu hỏi và xem xét tài liệu hồ sơ; Cách thức thảo luận và phân tích các tình huống đánh giá thực tế. Nội dung chương trình tập huấn bao gồm các yêu cầu của Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008; Quy trình đánh giá nội bộ.

Lớp tập huấn diễn ra trong 3 ngày từ ngày 19 đến 21 tháng 10 năm 2011, cuối buổi sẽ có bài kiểm tra cuối khóa để cấp giấy chứng nhận.

Tin, ảnh: Ngọc Diễm

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Hướng dẫn phân biệt khẩu trang vải kháng khuẩn
• Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra nhà nước về đo lường
• Tăng cường công tác kiểm định cân thông dụng trên địa bàn tinh Bến Tre năm 2019
• Quý III năm 2019, sẽ kiểm tra hoạt động duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre
• Thông tin cảnh báo về mũ bảo hiểm Helmet vi phạm về nguồn gốc xuất xứ và chứng nhận hợp quy
• Tổ chức 07 lớp tập huấn về phương pháp duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015
• Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch về đảm bảo trật tự an toàn giao thông
• Bến Tre có 02 doanh nghiệp đăng ký tham gia giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2019
• Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
• Cuối tháng 12/2018, hoàn thành việc triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh Bến Tre
• 05/05 mẫu dầu nhờn động cơ có chất lượng phù hợp tiêu chuẩn công bố
• Kiểm tra đồ chơi trẻ em tết trung thu năm 2018
• Tham dự hội thảo về công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng năm 2018
• Tổ chức 05 lớp tập huấn về hệ thống quản lý chất lượng và cách thức chuyển đổi sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015
• Triển khai hoạt động xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của 57 UBND cấp xã