Thành phố Bến Tre quan tâm xây dựng hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2022

Thời gian quan, hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn thành phố Bến Tre: nhiều sáng kiến, mô hình ứng dụng công nghệ cao được thực hiện, các ứng dụng khoa học tiên tiến được chuyển giao góp phần nâng cao trình độ sản xuất của nông dân. Từ đó, nâng cao sản lượng trên đơn vị diện tích cũng như chất lượng nông sản làm ra, cạnh tranh được thị trường trong và ngoài nước, hướng đến nền sản xuất nông nghiệp an toàn, bền vững. Bên cạnh đó, việc hỗ trợ và khuyến khích doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đổi mới thiết bị tiên tiến, ứng dụng các công nghệ sản xuất sạch, thân thiện với môi trường đã được thực hiện góp phần tạo ra sản phẩm công nghiệp an toàn, tiết kiệm chi phí sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

 

Bưởi Da Xanh.

 

Thành phố Bến Tre xác định việc ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố gắn liền với việc thực hiện kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển sản xuất nông nghiệp an toàn, bền vững, phù hợp xu hướng phát triển đô thị. Ngày 05/4/2022, Ủy ban nhân dân đã ban hành kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2022 trên địa bàn với các nhiệm vụ chủ yếu: Tâp trung tuyên truyền nội dung Đề án số 04-ĐA/TU ngày 29/01/2022 của Tỉnh ủy Phát triển KH&CN tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030, Kế hoạch số 184/KH-SKHCN ngày 21 tháng 02 năm 2022 của Sở KH&CN kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2022 và các văn bản liên quan.

 

Huy động mọi nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ KH&CN để thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp đô thị gắn với du lịch sinh thái, xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp, trong canh tác và phòng trừ sâu bệnh hại đối với các loại cây trồng chủ lực trên địa bàn thành phố; nhân rộng các mô hình trồng bưởi VietGAP, dừa hữu cơ; nghiên cứu và ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh để nâng cao chất lượng sản phẩm chủ lực; hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu, phát triển thương hiệu sản phẩm, truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của thành phố.

 

Thực hiện hỗ trợ trong việc ứng dụng các thành tựu KH&CN, đổi mới công nghệ trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp thế mạnh và sản xuất tiểu thủ công nghiệp, các ngành nghề truyền thống của địa phương. Ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo vào sản xuất và đời sống; sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng, thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng.

 

Nghiên cứu phát triển các sản phẩm, mô hình du lịch của thành phố; triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số trong phát triển hạ tầng số, cơ sở dữ liệu số, xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số; chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ số trong đời sống, sản xuất, thương mại và thực thi công vụ và phòng chống dịch bệnh. Kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp công nghệ số đầu tư phát triển tại thành phố, ưu tiên các lĩnh vực như nông nghiệp, du lịch, y tế, giáo dục, thương mại điện tử, giao thông, xây dựng, tài nguyên và môi trường.

 

Phát triển công nghệ môi trường trong xử lý nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại, khí thải; ứng dụng công nghệ sạch, công nghệ tiên tiến trong môi trường sản xuất, kinh doanh; chú trọng công nghệ xử lý chất thải trong hoạt động sản xuất các sản phẩm từ dừa.

 

Ưu tiên nhân rộng các mô hình hoạt động KH&CN trên địa bàn như: hỗ trợ kinh phí kiểm định cân cho các hộ tiểu thương chợ Phú Hưng và Sơn Đông góp phần thực hiện tiêu chí số 5 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn. Hỗ trợ kinh phí (cây giống, phân bón, hệ thống tưới phun, nhà lưới) cho tổ nghề nghiệp trồng lan. Hỗ trợ tem truy xuất nguồn gốc (cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở đăng ký sản phẩm OCOP).  Xây dựng mô hình phát triển Du lịch sinh thái gắn liền với phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

 

Các công tác khác, tổ chức xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở năm 2022; khảo sát nhu cầu hỗ trợ đổi mới thiết bị, công nghệ, nhãn hiệu hàng hóa, sở hữu trí tuệ; Phối hợp với các ngành có liên quan vận động tham gia và tổ chức các hội thi về KH&CN trên địa bàn.

 

UBND Thành phố Bến Tre đã bố trí và phê duyệt kinh phí hoạt động KH&CN trên địa bàn và phân công trách nhiệm cụ thể cho các phòng ban chuyên ban thực hiện kế hoạch KH&CN năm 2022.

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Bến Tre tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam
• Xây dựng đội ngũ trí thức ngành khoa học và công nghệ
• Nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ đảm bảo an ninh nguồn nước
• Cục Trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển Công nghệ thăm và làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre
• Bến Tre triển khai chính sách phát triển vùng nuôi tôm công nghệ cao
• 10 năm Ba Tri phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
• Thạnh Phú quan tâm phát triển khoa học và công nghệ
• Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hà Nội thăm và làm việc tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre
• Trường Cao đẳng Bến Tre triển khai thành công chương trình nghiên cứu khoa học sinh viên từ nguồn kinh phí xã hội hóa
• Vai trò của khoa học và công nghệ trong chương trình đồng khởi khởi nghiệp
• Đoàn thiết kế IFAD về dự án CM - FIM làm việc tại Thạnh Phú
• Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt thăm và trao tặng kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa tại Bến Tre
• Đoàn công tác Bộ Khoa học và Công nghệ thăm khu lưu niệm Nữ tướng Nguyễn Thị Định
• Nông dân tỉnh Đồng Tháp đến tham quan mô hình sản xuất rau hữu cơ tại tỉnh Bến Tre
• Những kết quả đạt được trong năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ