Giồng Trôm: Sơ kết 01 năm thực hiện nghị quyết số 02 của Huyện ủy về thực hiện chuyển đổi số giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030

Chiều ngày 17/05/2022, Ban chỉ đạo chuyển đổi số huyện Giồng Trôm tổ chức hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 02 của Huyện ủy về thực hiện chuyển đổi số (CĐS) giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Bí thư Huyện ủy-Trưởng Ban chỉ đạo chuyển đổi số huyện Nguyễn Trúc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban chỉ đạo chuyển đổi số huyện Nguyễn Minh Trung- chủ trì hội nghị.

 

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Diệu Hiền.

 

Phó Chủ tịch UBND huyện-Phó Trưởng Ban chỉ đạo chuyển đổi số huyện Nguyễn Minh Trung cho biết: Qua 01 năm triển khai thực hiện về CĐS, bước đầu huyện đã đạt được nhiều kết quả trên cả 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong quản lý nhà nước làm đổi mới diện mạo nền hành chính. Việc chuyển đổi số thực hiện trên nhiều lĩnh vực: giáo dục, y tế, nông nghiệp, du lịch đem lại nhiều hiệu quả thiết thực. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh mức 3 đạt 51%, mức 4 đạt 21%, đã cập nhật 297 thủ tục hành chính mức độ 3 và 4 lên cổng dịch vụ công trực tuyến; tỷ lệ văn bản điện tử gửi nhận qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành cấp huyện và cấp xã đạt 100%; cán bộ, công chức, người lao động sử dụng hộp thư điện tử công vụ trong trao đổi công việc đạt trên 80%; thực hiện chữ ký số văn bản điện tử; đưa vào sử dụng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến huyện và phần mềm họp trực tuyến Google meet, phần mềm họp trực tuyến của Viettel.

 

100% các cơ quan ngành huyện, các xã, thị trấn có mạng nội bộ và kết nối Internet băng thông rộng; Phổ cập dịch vụ mạng di động 4G đạt 80%; xây dựng lộ trình bỏ mạng 2G, các doanh nghiệp viễn thông đảm bảo phủ sóng 4G trên 95% tại mọi điểm; Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử đạt 40%. Ứng dụng truyền thanh thông minh trong tuyên truyền các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các hoạt động của địa phương.

 

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Trúc Hạnh-Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện yêu cầu một số nội dung cần thực hiện trong thời gian tới: Rà soát và bám sát mục tiêu CĐS theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, Huyện ủy, các ngành với một quyết tâm cao trên từng lĩnh vực, từng ngành trên 3 trụ cột chính để triển khai thực hiện; đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, tổ chức các lớp tập huấn để nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, người dân, doanh nghiệp về sự cần thiết của CĐS, làm cho người dân thấy được tiện lợi, lợi ích thiết thực về CĐS trên từng lĩnh vực; các ngành khẩn trương triển khai thực hiện CĐS lĩnh vực mình; hỗ trợ CĐS cho các doanh nghiệp trên địa bàn huyện; phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông đảm bảo hạ tầng viễn thông, các công nghệ tạo nền tảng cơ bản thực hiện CĐS; Tổ chức các Đoàn, các nhóm đi học tập kinh nghiệm các mô hình điểm ngoài huyện, để vận dụng thực hiện CĐS ở cơ quan, đơn vị, địa phương.

 

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Phát triển sản phẩm du lịch địa phương
• Thạnh Phú phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã theo hướng bền vững
• Giồng Trôm: Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 11/12/2020 của Huyện ủy về thực hiện chuyển đổi số năm 2022
• Mekong connect 2022 chủ động nâng chất lượng liên kết, tích hợp để phát triển bền vững
• Hội thảo chia sẻ, giới thiệu về các mô hình năng lượng bền vững tại huyện Giồng Trôm
• Hội thảo “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp bổ cấp nguồn nước ngọt vào nước dưới đất (tầng nông) và đánh giá chất lượng nguồn nước phục vụ phát triển nông nghiệp thích ứng với nguy cơ hạn mặn”
• Hội thảo “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý chuỗi giá trị cây trồng chủ lực trên địa bàn tỉnh Bến Tre”
• Chợ Lách thúc đẩy phát triển kinh tế số
• Chợ Lách: Tổng kết mô hình áp dụng giải pháp canh tác vườn chôm chôm trong điều kiện biến đổi khí hậu theo hướng an toàn, chất lượng
• Bến Tre từng bước xây dựng và phát triển chuỗi giá trị ca cao
• Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất các sản phẩm từ bưởi da xanh”
• Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu tổ chức hội thảo khoa học kĩ thuật lần thứ 18
• Phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới
• Trung tâm Khoa học và Công nghệ tổ chức 14 lớp tập huấn cho nông dân
• Hội thảo “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp kỹ thuật để nâng cao hiệu quả nuôi tôm càng xanh toàn đực tại tỉnh Bến Tre”