Bến Tre triển khai thí điểm tổ chuyển đổi số cộng đồng

Ngày 18/5/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 2919/KH-UBND Triển khai thí điểm Tổ chuyển đổi số cộng đồng tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2022 với yêu cầu triển khai có hiệu quả nền tảng số, công nghệ số đến từng ngõ ngách, gắn với cuộc sống của người dân. Các nội dung phải phù hợp với đặc thù của địa phương; người dân được tiếp cận công nghệ theo cách đơn giản, tự nhiên, xuất phát từ nhu cầu và tạo ra giá trị thiết thực. - Mỗi huyện, thành phố chỉ đạo thành lập 01 Tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp huyện. - Mỗi xã, phường, thị trấn thành lập 01 Tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp xã và lựa chọn thí điểm ít nhất 01 khu phố, ấp để thành lập Tổ chuyển đổi số cộng đồng khu phố, ấp.

 

Thời gian thực hiện thí điểm từ tháng 05/2022 đến hết tháng 10/2022. Thời gian đăng ký và ban hành Quyết định thành lập các Tổ chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã và khu phố, ấp trên địa bàn tỉnh phải hoàn thành trước ngày 31/5/2022.

 

Theo đó, Tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp huyện do Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quyết định thành lập, không giới hạn về số lượng; Tổ trưởng là lãnh đạo Phòng Văn hóa thông tin, Tổ phó: Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Bí thư Thành đoàn, Huyện đoàn. Các thành viên: các phòng, ban chuyên môn trực thuộc huyện, thành phố; Mời đại diện Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện/thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện/thành phố, Hội Nông dân huyện/thành phố.

 

Tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp xã có số lượng tối đa không quá 10 thành viên; Bí thư Đoàn thanh niên cấp xã làm Tổ trưởng. Tổ phó: 01 đồng chí đang công tác trên địa bàn cấp xã có khả năng tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số (ví dụ: Công an xã, công chức văn hóa – xã hội, cán bộ, công chức đang công tác tại các đoàn thể trong xã,…). Các thành viên: Là những người hiện đang sinh sống, công tác trên địa bàn cấp xã có lòng nhiệt tình hoạt động cộng đồng, có tư duy muốn chấp nhận và thử nghiệm cái mới, có kỹ năng sử dụng nền tảng số, công nghệ số, có khả năng tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số (ví dụ: Công an xã, cán bộ, giáo viên, y tế, đảng viên đương chức đang công tác tại các đoàn thể trong xã, nhân viên của các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, người dân có khả năng sử dụng các nền tảng số, công nghệ số,…).

 

Tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp khu phố, ấp tối đa không quá 10 thành viên; Thành phần: Bí thư khu phố, ấp làm Tổ trưởng; Tổ phó: Trưởng khu phố, ấp, Bí thư Đoàn thanh niên khu phố, ấp. Các thành viên: Là những người hiện đang sinh sống, công tác trên địa bàn khóm, ấp có lòng nhiệt tình hoạt động cộng đồng, có tư duy muốn chấp nhận và thử nghiệm cái mới, có kỹ năng sử dụng nền tảng số, công nghệ số, có khả năng tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số (ví dụ như: Giáo viên, nhân viên y tế, nhân viên của các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, người dân có khả năng sử dụng các nền tảng số, công nghệ số, Đảng viên Chi bộ khu phố, ấp,...).

 

Nhiệm vụ của Tổ chuyển đổi số cộng đồng là tuyên truyền, hướng dẫn người dân các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về chuyển đổi số đến các hộ gia đình, người dân trong khu phố, ấp; lắng nghe, tổng hợp ý kiến người dân về chuyển đổi số; khảo sát, thống kê thông tin, số liệu trong nhân dân. Báo cáo kết quả triển khai và đánh giá hoạt động của Tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp xã và các khu phố, ấp định kỳ trước ngày 30 hằng tháng qua mạng, sử dụng các nền tảng số Việt Nam (ví dụ qua nhóm Zalo, Mocha hoặc các nền tảng số Việt Nam phổ biến khác). Nội dung báo cáo tập trung về kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ triển khai việc sử dụng nền tảng số, công nghệ số theo 03 trụ cột chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; Đánh giá, rút kinh nghiệm hoạt động của Tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp xã và các khu phố, ấp nhằm kịp thời đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động và phát huy tối đa chức năng, nhiệm vụ của các thành viên của Tổ chuyển đổi số cộng đồng; Nhân rộng mô hình điểm, cách làm hay của Tổ chuyển đổi số cộng đồng.

 

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Thạnh Phú: Triển khai chương trình thúc đẩy các giải pháp năng lượng bền vững
• Thạnh Phú phát triển sản phẩm OCOP từ các mặt hàng tiềm năng
• Hội thảo “Ứng dụng công nghệ Blockchain phục vụ quản lý và phát triển sản phẩm theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm đặc sản của địa phương”
• Tập huấn “chứng nhận VietGAP cho xoài tứ quý” cho các hộ trồng xoài của xã Thạnh Hải
• Thạnh Phú sơ kết xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực và chương trình OCOP
• Ba Tri qua một năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU của Tỉnh ủy về chuyển đổi số
• Hội thảo “khai thác phát triển thương hiệu các sản phẩm đặc thù tỉnh Bến Tre”
• Giồng Trôm: Sơ kết 01 năm thực hiện nghị quyết số 02 của Huyện ủy về thực hiện chuyển đổi số giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030
• Bến Tre phê duyệt đề án thành lập khu công nghệ thông tin và chuyển đổi số tỉnh Bến Tre
• Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành thủy sản tỉnh Bến Tre
• Bến Tre tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam
• Xây dựng đội ngũ trí thức ngành khoa học và công nghệ
• Nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ đảm bảo an ninh nguồn nước
• Cục Trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển Công nghệ thăm và làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre
• Bến Tre triển khai chính sách phát triển vùng nuôi tôm công nghệ cao