Ba Tri qua một năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU của Tỉnh ủy về chuyển đổi số

Qua 01 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 20/10/2020 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và Đề án chuyển đổi số tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 được các cấp, các ngành ở Ba Tri tập trung triển khai thực hiện và đạt được những kết quả bước đầu đáng khích lệ, từng bước tạo nên mô hình huyện thông minh, đem lại nhiều lợi ích cho người dân địa phương.

 

Bộ phận một cửa của huyện tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính bằng phần mềm dịch vụ công trực tuyến.

 

Năm qua, huyện Ba Tri tổ chức triển khai, quán triệt chủ trương của tỉnh về chuyển đổi số cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, Nhân dân và doanh nghiệp (CB, CNVC, NLĐ, ND và DN) trên địa bàn, qua đó nhận thức, tạo sự đồng tình hưởng ứng tích cực thực hiện. Huyện chọn Phú Lễ làm điểm thực hiện chuyển đổi số cấp xã để nhân rộng.

 

Trên lĩnh vực Chính quyền số, huyện đã cập nhật và công khai các thủ tục hành chính mức độ 3, 4 trên cổng dịch vụ công của tỉnh đạt theo đúng kế hoạch của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đề ra: cấp huyện 192 thủ tục mức độ 3, 4; cấp xã có 89 thủ tục mức độ 3,4 được cập nhật và công khai. Bộ phận Một cửa của huyện và các xã, thị trấn đã triển khai thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính thuộc mức độ 3, 4 của tổ chức và người dân bằng phần mềm dịch vụ công trực tuyến (Vnpt-igate) trên cổng dịch vụ công của tỉnh. Có 99% văn bản đi của các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn huyện, được trao đổi trên môi trường mạng trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành của tỉnh. 100% lãnh đạo ban, ngành huyện và lãnh đạo UBND các xã, thị trấn được cấp và sử dụng chữ ký số để xác thực văn bản phát hành trên môi trường mạng. 100% cán bộ, công chức (CB,CC) trong các cơ quan nhà nước huyện được cấp hộp thư công vụ để trao đổi công việc khi thực hiện công vụ. Huyện nâng cấp hệ thống hội nghị trực tuyến từ huyện đến 23/23 xã, thị trấn, tiếp tục phát huy hiệu quả cao trong hoạt động phòng, chống dịch COVID-19.

 

Trong năm qua, được huyện chọn làm xã điểm chuyển đổi số, Phú Lễ đã thành lập trang thông tin điện tử, kịp thời đăng tải những chủ trương, quy định của nhà nước, những hoạt động lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế - văn hóa- xã hội - quốc phòng an ninh địa phương để người dân, doanh nghiệp truy cập với kinh phí thực hiện là 415 triệu đồng. Trong đó, kính phí tỉnh cấp 200 triệu đồng, ngân sách huyện đối ứng 215 triệu đồng.

 

Về Kinh tế số, hầu hết người dân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện được tuyên truyền các chủ trương, chính sách về chuyển đổi số thông qua tổ chức hội nghị triển khai trực tiếp và trực tuyến, qua nhiều kênh tuyên truyền của đoàn thể; tuyên truyền cổ động trực quan tài liệu cẩm nang chuyển đổi số, tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử huyện, các xã thị trấn. Có trên 30% người dân đã có sử dụng ứng dụng, giao dịch, thanh toán không dùng tiền mặt như: thanh toán tiền điện, tiền nước, học phí,... Nhiều hộ kinh doanh, doanh nghiệp, tổ hợp tác tham dự tập huấn kiến thức chuyển đổi số, qua tập huấn các hộ kinh doanh, doanh nghiệp đã được tiếp cận chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số.

 

Về xã hội số, trên lĩnh vực giáo dục, 100% các điểm trường học trên địa bàn huyện được kết nối đường truyền băng thông rộng. Mở rộng và nâng cấp hệ thống Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc,… Công tác tổ chức học online trong suốt thời gian các em chưa được học trực tiếp cũng được thực hiện khá tốt. Ở lĩnh vực y tế, huyện đã triển khai thực hiện hệ thống đăng ký khám chữa bệnh, tư vấn khám bệnh trực tuyến VNCare,… Đối với lĩnh vực du lịch, huyện tổ chức tập huấn cho cơ sở kinh doanh du lịch, các điểm di tích lịch sử trên địa bàn huyện ứng dụng công nghệ 4.0 trong phát triển du lịch thông minh nhằm tuyên truyền, quảng cáo hình ảnh du lịch của địa phương đến với tất cả mọi người dân trong và ngoài huyện,…

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chuyển đổi số của huyện trong năm qua còn những khó khăn như do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên việc triển khai thực hiện các nội dung còn chậm, dẫn đến phải thay đổi một số nội dung trong kế hoạch chuyển đổi số xã điểm Phú Lễ, còn một chỉ tiêu đưa ra thực hiện chưa đạt 100% chỉ tiêu. Công tác hội nghị, tổ chức tập huấn chưa thực hiện được nhiều cuộc trực tiếp, phải tổ chức trực tuyến nên việc cập nhật kiến thức và một số nội dung thao tác nghiệp vụ trong chuyển đổi số còn hạn chế. Một số đầu việc ứng dụng công nghệ cao trên lĩnh vực y tế, môi trường, nông nghiệp chi phí triển khai lớn, huyện chưa thể cân đối để thực hiện.

 

Trong thời gian tới, huyện Ba Tri cụ thể hóa các nhiệm vụ và giải pháp đã được nêu trong Kế hoạch Chuyển đổi số của huyện năm 2022 thành kế hoạch, chương trình, cụ thể, ưu tiên nguồn lực để thực hiện các hoạt động chuyển đổi số, đưa công nghệ số vào mọi ngõ ngách của đời sống. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và Nhân dân về ý nghĩa, mục đích và lợi ích của chuyển đổi số mang lại.

 

Công tác chuyển đổi số ở Ba Tri tiếp tục được CB, CNVC, NLĐ, ND và DN nhận thức, tích cực thực hiện, qua đó từng bước ứng dụng công nghệ số để thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương không ngừng phát triển, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, góp phần xây dựng Ba Tri trở thành trung tâm kinh tế văn hóa biển.

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Phát triển sản phẩm du lịch địa phương
• Thạnh Phú phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã theo hướng bền vững
• Giồng Trôm: Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 11/12/2020 của Huyện ủy về thực hiện chuyển đổi số năm 2022
• Mekong connect 2022 chủ động nâng chất lượng liên kết, tích hợp để phát triển bền vững
• Hội thảo chia sẻ, giới thiệu về các mô hình năng lượng bền vững tại huyện Giồng Trôm
• Hội thảo “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp bổ cấp nguồn nước ngọt vào nước dưới đất (tầng nông) và đánh giá chất lượng nguồn nước phục vụ phát triển nông nghiệp thích ứng với nguy cơ hạn mặn”
• Hội thảo “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý chuỗi giá trị cây trồng chủ lực trên địa bàn tỉnh Bến Tre”
• Chợ Lách thúc đẩy phát triển kinh tế số
• Chợ Lách: Tổng kết mô hình áp dụng giải pháp canh tác vườn chôm chôm trong điều kiện biến đổi khí hậu theo hướng an toàn, chất lượng
• Bến Tre từng bước xây dựng và phát triển chuỗi giá trị ca cao
• Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất các sản phẩm từ bưởi da xanh”
• Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu tổ chức hội thảo khoa học kĩ thuật lần thứ 18
• Phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới
• Trung tâm Khoa học và Công nghệ tổ chức 14 lớp tập huấn cho nông dân
• Hội thảo “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp kỹ thuật để nâng cao hiệu quả nuôi tôm càng xanh toàn đực tại tỉnh Bến Tre”