Thạnh Phú sơ kết xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực và chương trình OCOP

Chiều ngày 06/6/2022, Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp và 6 tháng đầu năm thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đào Công Thương; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mai Văn Hùng; Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lê Văn Tiến chủ trì hội nghị.

 

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Minh Mừng.

 

Từ cuối năm 2020 đến nay, huyện tập trung xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực theo Kế hoạch số 06 ngày 18 tháng 8 năm 2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp của huyện theo hướng phát triển bền vững giai đoạn 2020 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Hiện nay, các chuỗi giá trị của huyện được hình thành và từng bước phát triển ổn định gồm: cây lúa, dừa, xoài; con bò, gia cầm và tôm biển. Trong đó, các chuỗi cây lúa, dừa và tôm biển đang hoàn thiện và phát triển mạnh, đang tập trung phát triển các loại hình sản xuất phù hợp theo từng vùng sinh thái theo hướng sản xuất hàng hoá, nhằm nâng cao giá trị sản xuất, tăng thu nhập. Công tác phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân được quan tâm hàng đầu, xây dựng, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế phù hợp, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

 

Việc xây dựng sản phẩm OCOP cũng được huyện tập trung thực hiện, lựa chọn các các sản phẩm có tiềm năng, hỗ trợ các chủ thể xây dựng bộ hồ sơ sản phẩm OCOP. Kết quả, đến nay huyện có 1 sản phẩm OCOP đạt 3 sao, 3 sản phẩm OCOP đạt 4 sao. 6 tháng đầu năm, qua khảo sát tại các xã có 20 sản phẩm có tiềm năng xây dựng sản phẩm OCOP.

 

Cũng tại hội nghị, Ủy ban nhân dân huyện triển khai kế hoạch xây dựng tuyến đường xã, ấp kiểu mẫu. Kế hoạch đề ra các mục tiêu: năm 2022, mỗi xã chọn và xây dựng một tuyến đường ấp kiểu mẫu; năm 2023, mỗi xã có 50% ấp có tuyến đường ấp kiểu mẫu được huyện công nhận; năm 2024, mỗi xã có 100% ấp có tuyến đường ấp kiểu mẫu, chọn và xây dựng một tuyến đường xã kiểu mẫu; năm 2025, mỗi xã có 100% ấp có tuyến đường ấp kiểu mẫu, có 01 tuyến đường xã kiểu mẫu.

 

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đào Công Thương đề nghị các ngành, địa phương tập trung thực hiện đạt các chỉ tiêu xây dựng sản phẩm OCOP, chuỗi giá trị sản phẩm nông sản chủ lực, tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu theo kế hoạch đề ra. Trong xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực huyện, cần tập trung rà soát lại vùng nguyên liệu của các chuỗi sản phẩm chủ lực để tạo ra sản phẩm hàng hóa lớn. Thạnh Phú có các vùng sản xuất tập trung lớn như nuôi tôm biển, sản xuất cây dừa, nuôi bò… nên cần tập hợp người dân sản xuất lớn thông qua việc liên kết hợp tác. Các ngành, địa phương cần tập trung chấn chỉnh củng cố các hợp tác xã, tổ hợp tác; các hợp tác xã, tổ hợp tác đã thành lập nếu nhân sự chưa ổn cần củng cố ngay. Quan tâm vấn đề liên kết thị trường từ người dân đến các tổ hợp tác, hợp tác xã cho đến các doanh nghiệp để tạo đầu ra ổn định…

 

Về xây dựng sản phẩm OCOP, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu đến cuối năm 2022 mỗi xã, thị trấn quyết tâm phát triển ít nhất 1 sản phẩm OCOP dựa vào các sản phẩm tiềm năng. Các ngành huyện có liên quan hướng dẫn quy trình, hồ sơ đăng ký sản phẩm OCOP. Tập trung tuyên truyền, vận động người dân phát triển sản phẩm theo thị trường hàng hóa, mở rộng sản xuất để đáp ứng yêu cầu thị trường... Cùng với đó, tập trung thực hiện Kế hoạch xây dựng Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu. Sau khi huyện hoàn thiện và ban hành kế hoạch thì từng địa phương cụ thể hóa bằng kế hoạch, triển khai cho cán bộ, đảng viên và vận động nhân dân cùng thực hiện.

 

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Thạnh Phú: Triển khai chương trình thúc đẩy các giải pháp năng lượng bền vững
• Thạnh Phú phát triển sản phẩm OCOP từ các mặt hàng tiềm năng
• Hội thảo “Ứng dụng công nghệ Blockchain phục vụ quản lý và phát triển sản phẩm theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm đặc sản của địa phương”
• Tập huấn “chứng nhận VietGAP cho xoài tứ quý” cho các hộ trồng xoài của xã Thạnh Hải
• Ba Tri qua một năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU của Tỉnh ủy về chuyển đổi số
• Bến Tre triển khai thí điểm tổ chuyển đổi số cộng đồng
• Hội thảo “khai thác phát triển thương hiệu các sản phẩm đặc thù tỉnh Bến Tre”
• Giồng Trôm: Sơ kết 01 năm thực hiện nghị quyết số 02 của Huyện ủy về thực hiện chuyển đổi số giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030
• Bến Tre phê duyệt đề án thành lập khu công nghệ thông tin và chuyển đổi số tỉnh Bến Tre
• Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành thủy sản tỉnh Bến Tre
• Bến Tre tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam
• Xây dựng đội ngũ trí thức ngành khoa học và công nghệ
• Nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ đảm bảo an ninh nguồn nước
• Cục Trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển Công nghệ thăm và làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre
• Bến Tre triển khai chính sách phát triển vùng nuôi tôm công nghệ cao