Nhìn lại Giải báo chí Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre lần thứ V

Giải báo chí lần thứ V được tổ chức 02 năm một lần, do vậy, ngoài việc ban hành thể lệ phát động giải, Thường trực Ban Tổ chức tường xuyên kiểm tra tiến độ tổ chức, tuyên truyền Giải bằng nhiều hình thức: Ra thông báo số 02 và số 03 phổ biến nội dung tiến độ của Giải trên Báo Đồng Khởi, phát trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Đài Truyền thanh các huyện, thành phố; mời các tác giả có tin, bài đã được đăng, phát trên Báo, Đài, Bản tin điện tử được Bộ Thông tin Truyền thông cấp phép và phát trên Đài truyền thanh các huyện, thành phố gửi sản phẩm dự giải.

Đến ngày 28/02/2022 Ban Tổ chức đã nhận được 86 tác phẩm dự thi, so với lần thứ IV tăng 11 tác phẩm (86/75) gồm: Báo in và điện tử: 63 tác phẩm;  Truyền hình: 16 tác phẩm;   Phát thanh: 07 tác phẩm.

 

Trong đó; có 56 tác phẩm của các tác giả chuyên nghiệp, chiếm 65,12% tổng sản phẩm dự thi; tác giả không chuyên 30 tác phẩm chiếm 34,88% tổng sản phẩm dự thi.

 

Ông Nguyễn Quốc Bảo - Chủ tịch Liên hiệp các hội KH&KT trao giải nhất.

 

Báo in và báo điện tử: có 63 tác phẩm, so với lần thứ IV tăng 01 tác phẩm (63/62). Ở loại hình này, có 24 tác phẩm viết về mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN vào sản xuất nông nghiệp chiếm 38.1% tác phẩm dự giải, so với lần thứ IV giảm 14.9% (lần thứ IV chiếm 53%). Các tác phẩm còn lại viết về ứng dụng KH&CN trong các lĩnh vực như: Du lịch, Khởi nghiệp, Đổi mới sáng tạo, Thích ứng với biến đổi khí hậu, Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (4.0), gương hoạt động KH&CN, Tôn vinh nhà khoa học…

 

Báo hình: Có 16 tác phẩm so với lần thứ IV tăng 5 tác phẩm (16/11. Có 9 tác phẩm viết về mô hình ứng dụng KH&CN trong sản xuất nông nghiệp, chiếm 81,81% tác phẩm dự giải so với lần thứ IV tăng 6,81% (lần thứ IV chiếm 75%); Các tác phẩm còn lại viết về gương hoạt động KHCN, khởi nghiệp, du lịch, công nghệ 4.0,…

 

Báo Phát thanh: Có 07 tác phẩm so với lần thứ IV tăng 05 tác phẩm (07/02). Hầu hết các tác phẩm viết về mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN vào sản xuất nông nghiệp (7/7) chiếm tỷ lệ 100%.

 

Kết quả có 28 tác phẩm đạt giải gồm: 02 giải Nhất, 04 giải Nhì, 06 giải Ba, 16 giải Khuyến khích.

 

Giải báo chí về Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre lần thứ V, năm 2020-2022 đã kết thúc thành công. Về số lượng tác phẩm dự thi có tăng so với các năm trước, nhất là ở thể loại Phát thanh đã thu hút được sự quan tâm tham dự của các tác giả công tác tại Đài truyền thanh các huyện trên địa bàn tỉnh.

 

Tuy Giải báo chí lần thứ V được tổ chức 02 năm một lần (phát động vào tháng 4/2021 và kết thúc dự thi vào cuối tháng 2/2022). Thời gian từ ngày phát động đến ngày kết thúc dự thi khá dài, để có thể thường xuyên tuyên truyền, phát động đến các phóng viên báo đài, các tác giả chuyên và không chuyên nắm được nội dung thể lệ và tham dự giải đúng thời gian quy định; Ban Tổ chức đã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, phối hợp chặt chẽ với Hội Nhà báo, Báo Đồng khởi, Đài Phát thanh và Truyền hình theo dõi tiến độ, định kỳ ra thông báo để tuyên truyền rộng rãi trên báo đài, các trang thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh và các sở, ban ngành hoạt động ở lĩnh vực KH&CN.

 

Các tác phẩm tham dự giải báo chí lần thứ V đáp ứng được tính thời sự, khoa học của báo chí; nội dung, chủ đề khá đa dạng và phong phú, thu hút được nhiều bạn đọc. Các tác phẩm dự giải xoay quanh các nội dung: phát hiện và giới thiệu những chính sách, những thành tựu hoạt động về KH&CN, biểu dương những gương điển hình tiên tiến trong hoạt động KH&CN, những tiến bộ trong ứng dụng chuyển giao KH&CN vào sản xuất và đời sống nhân dân, phục vụ phát triển nông nghiệp, công nghiệp, ứng dụng KH&CN để phát triển trong các lĩnh vực: du lịch, khởi nghiệp, ứng phó biến đổi khí hậu, xây dựng Nông thôn mới, công nghệ 4.0,…

 

Kết quả giải báo chí cho thấy sự nổ lực đáng trân trọng của nhiều tác giả chuyên nghiệp trong quá trình tiếp cận vấn đề, sự kiện, nhất là đối với các tác giả chuyên ngành KH&CN. Bắt đầu có sự cạnh tranh trong săn, bắt đề tài, bài vở giữa nhiều tác giả, lực lượng viết. Giải báo chí cũng đã thu hút được nhiều bài viết của các tác giả không chuyên, phần lớn đang công tác tại các sở ban ngành, các trung tâm, tổ chức hoạt động ở lĩnh vực KH&CN, đã nổ lực thi đua cùng lực lượng viết chuyên nghiệp (các phóng viên, nhà báo) trong tỉnh tại cuộc thi này. Sự phong phú của người viết đã góp phần rất lớn cùng các nhà khoa học “đưa” KH&CN lan tỏa trong cuộc sống.

 

Giải có phóng viên của báo Trung ương gửi sản phẩm dự thi cho thấy: Giải báo chí về KH&CN của tỉnh từng bước có sức lan tỏa rộng ra ngoài phạm vi của tỉnh, có nhiều nội dung phong phú hơn được bạn đọc quan tâm, làm cho chất lượng của Giải được nâng lên. Giải một trong những kênh truyền thông rất quan trọng góp phần, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí  của Khoa học và Công nghệ trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn hiện nay; cùng với các nguồn lực về lao động, vốn, tài nguyên thiên nhiên…, khoa học và công nghệ được coi là nguồn lực quan trọng, có tác động lớn đối với phát triển kinh tế.- xã hội và trở thành yếu tố đầu vào quan trọng nhất của lực lượng sản xuất hiện đại; Giải còn là hình một trong những kênh rất quan trọng góp phần quảng bá sâu rộng thông tin lĩnh vực khoa học công nghệ đến với người đọc để nghiên cứu ứng dụng vào sản xuất và đời sống. Từ ý nghĩa của Giải, đã thu hút được nhiều tác giả quan tâm, tìm kiếm đề tài và nâng cao chất lượng bài viết, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về KH&CN của tỉnh nhà.

 

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực như đã nêu trên, các tác phẩm tham gia Giải báo chí về KH&CN tỉnh Bến Tre lần thứ V vẫn còn những hạn chế:

 

Một số bài viết chưa đúng tiêu chí của Giải; có bài viết ở dạng báo cáo tổng kết một mô hình ứng dụng KH&CN có hiệu quả trong sản xuất; hay báo cáo điển hình của một nông dân sản xuất giỏi, nói nhiều về việc canh tác như thế nào… mà chưa đề cập sâu và có những điểm nhấn cần thiết, có so sánh chứng minh về tính mới, tính hiệu quả ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, làm tăng năng suất lao động, tăng giá trị gia tăng của một sản phẩm…

 

Nhiều bài viết thiếu phần đặt vấn đề, giải quyết vấn đề và kết luận vấn đề một cách có hệ thống, logic mang tính thuyết phục cao. Một số tác phẩm tác giả viết chỉ nêu thực trạng, mà chưa đưa ra giải pháp ứng dụng KH&CN để giải quyết thực trạng đó có hiệu quả; có tác phẩm chưa thể hiện đúng chủ đề của Giải viết về KH&CN. Vẫn còn ít bài viết đề cập đến lĩnh vực thích ứng với biến đổi khí hậu, năng suất lao động, công nghiệp 4.0… nói chung cách tiếp cận chưa đa dạng lĩnh vực mà thời sự đang rất phong phú và nóng bỏng.

 

Tác phẩm đạt giải báo chí năm nay phần lớn là của tác giả chuyên nghiệp công tác tại các cơ quan báo đài, thiếu tác phẩm đạt giải của các tác giả không chuyên. Để nâng cao chất lượng Giải báo chí nói riêng, và chất lượng tuyên truyền thông tin phổ biến kiến thức về KH&CN trên địa bàn tỉnh, Ban Tổ chức cần có những lớp tập huấn chuyên môn về phương pháp viết một bài báo KH&CN dành cho các tác giả chuyên nghiệp và cả các tác giả không chuyên đang hoạt động ở lĩnh vực KH&CN trên địa bàn tỉnh, có như vậy mới có thể nâng cao chất lượng tuyên truyền thông tin, góp phần giúp người dân sớm tiếp cận với những tiến bộ KH&CN phục vụ sản xuất và đời sống, phát triển kinh tế xã hội.

 

Để tiếp tục phát huy và nâng cao chất lượng Giải báo chí lần thứ VI, Ban Tổ chức Giải rất mong được sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, Ban, ngành, đoàn thể các cấp trong tỉnh; các hội thành viên; các Trung tâm hoạt động KH&CN của tỉnh, nhất là Hội nhà Báo, Báo Đồng Khởi; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Đài Truyền thanh huyện, thành phố; Bản tin của các Sở, ngành. Hội thành viên, website của Sở Khoa học và Công nghệ… tăng cường tuyên truyền phát động hội viên, cộng tác viên; các tác giả chuyên và không chuyên đang sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Bến Tre tích cực viết tin, bài tham dự Giải.

 

Trong đó, cần tập trung giới thiệu những vấn đề, những lĩnh vực như: Ứng dụng KH&CN trong ứng phó với biến đổi khí hậu nhất là hạn mặn; tái cơ cấu nông nghiệp theo NQ của Chính phủ; Xây dựng vùng sản xuất tập trung, gắn với phát triển chuổi giá trị nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh;  Kinh tế tri thức; Kinh tế tuần hoàn; Nông nghiệp thông minh; Kinh tế số; Thương mại điện tử; Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0)…

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Mekong connect 2022 chủ động nâng chất lượng liên kết, tích hợp để phát triển bền vững
• Hội thảo chia sẻ, giới thiệu về các mô hình năng lượng bền vững tại huyện Giồng Trôm
• Hội thảo “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp bổ cấp nguồn nước ngọt vào nước dưới đất (tầng nông) và đánh giá chất lượng nguồn nước phục vụ phát triển nông nghiệp thích ứng với nguy cơ hạn mặn”
• Hội thảo “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý chuỗi giá trị cây trồng chủ lực trên địa bàn tỉnh Bến Tre”
• Chợ Lách thúc đẩy phát triển kinh tế số
• Chợ Lách: Tổng kết mô hình áp dụng giải pháp canh tác vườn chôm chôm trong điều kiện biến đổi khí hậu theo hướng an toàn, chất lượng
• Bến Tre từng bước xây dựng và phát triển chuỗi giá trị ca cao
• Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất các sản phẩm từ bưởi da xanh”
• Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu tổ chức hội thảo khoa học kĩ thuật lần thứ 18
• Phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới
• Trung tâm Khoa học và Công nghệ tổ chức 14 lớp tập huấn cho nông dân
• Hội thảo “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp kỹ thuật để nâng cao hiệu quả nuôi tôm càng xanh toàn đực tại tỉnh Bến Tre”
• Đội ngũ trí thức với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh nhà
• Câu lạc bộ Nông dân tỷ phú huyện Thạnh Phú: Tiếp tục mở rộng quy mô, nhân rộng mô hình nuôi tôm công nghệ cao hiệu quả
• Chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ