Hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia, ngày chuyển đổi số tỉnh Bến Tre năm 2022

Ngày 16/9/2002, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 5854 Tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia, ngày chuyển đổi số tỉnh Bến Tre năm 2022 và những năm tiếp theo.

 

Theo đó, khoảng thời gian hướng ứng được diễn ra từ ngày 01 - 10 tháng 10 hoặc trong toàn bộ tháng 10 hàng năm; Chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia, Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bến Tre năm 2022 là “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”. Trước đó, UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 1998/QĐ-UBND ngày 07/9/2022 về Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bến Tre chọn Ngày 10 tháng 10 hàng năm là Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bến Tre.

 

Các hoạt động chủ yếu: Tổ chức thông tin, tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số quốc gia, Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bến Tre dưới nhiều hình thức khác nhau nhằm thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng tích cực của người dân, doanh nghiệp. Tổ chức lan tỏa, phổ biến thông điệp Ngày Chuyển đổi số đến toàn bộ các thành viên Tổ chuyển đổi số cộng đồng, các tổ chức, cá nhân trên phạm vi toàn tỉnh nhất là trên các nền tảng số.

 

Tổ chức triển khai, xây dựng các cụm thông tin cổ động trực quan; Tổ chức tuần lễ thúc đẩy mua, bán trực tuyến trên các sàn thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

 

Tổ chức hướng dẫn người dân các kỹ năng sử dụng nền tảng, các kỹ năng liên quan đến thương mại điện tử. Tổ chức hướng dẫn học sinh, gia đình học sinh sử dụng các chương trình học trực tuyến, tiếp cận kho học liệu số; tổ chức các khóa học trực tuyến đại chúng mở (MOOCs) cho người dân.

 

Triển khai các chương trình khuyến mại, khuyến khích người tiêu dùng sử dụng sản phẩm dịch vụ số, sản phẩm dịch vụ ngân hàng số, thực hiện các giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt, mua sắm trực tuyến.

 

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức công bố bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bến Tre, gồm hình ảnh, âm thanh, đồ họa, phim ngắn và các tài liệu tuyên truyền gốc liên quan khác; hướng dẫn thực hiện công tác thông tin tuyên truyền. Phối hợp với Bưu điện tỉnh và Viettel tỉnh triển khai các hoạt động thúc đẩy mua sắm trực tuyến tại 02 sàn thương mại điện tử Vỏ sò và Postmart trong thời gian từ ngày 01 - 10 tháng 10 hàng năm hoặc trong toàn bộ tháng 10 hàng năm. Chỉ đạo và phối hợp các doanh nghiệp thông tin và truyền thông thường xuyên gửi thông tin chi tiết về các chính sách ưu đãi, giảm giá, khuyến khích người dân sử dụng sản phẩm, dịch vụ số để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chuyển đổi số tỉnh Bến Tre cho người dân biết và sử dụng.

 

Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường hướng dẫn học sinh, gia đình học sinh sử dụng các chương trình học trực tuyến, tiếp cận kho học liệu số; thường xuyên tổ chức các khóa học trực tuyến đại chúng mở (MOOCs) cho người dân.

 

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp tổ chức tuần lễ thúc đẩy mua, bán trực tuyến trên các sàn thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt; hướng dẫn người dân, doanh nghiệp các kỹ năng sử dụng nền tảng, các kỹ năng liên quan đến thương mại điện tử.

 

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Bến Tre chủ trì, phối hợp tổ chức thúc đẩy sử dụng dịch vụ ngân hàng số, thực hiện các giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt; khuyến khích người tiêu dùng sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng số; tổ chức phát động các chương trình khuyến mại, khuyến khích người tiêu dùng sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng số; ví dụ như tặng các mã giảm giá khi khách hàng thực hiện thanh toán bằng cách quét mã VNPAY-QR trên ứng dụng ngân hàng số; tích điểm cho khách hàng thân thiết khi có giao dịch thanh toán trên ứng dụng ngân hàng số;...

 

Giao Sở Giao thông vận tải tổ chức phát động, hướng dẫn các doanh nghiệp vận tải triển khai các chương trình khuyến mại, khuyến khích người tiêu dùng sử dụng sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng vận tải số, giảm thêm % trên tổng hóa đơn mua sắm sản phẩm, dịch vụ vận tải khi khách hàng mua sắm trực tuyến và giảm thêm % khi khách hàng thực hiện thanh toán trực tuyến.

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm phát động các hoạt động trong cộng đồng, như buổi hòa nhạc số cộng đồng, phong trào thể thao cộng đồng với tinh thần khỏe trong môi trường thực để khỏe trong môi trường số,... để hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bến Tre; Chủ trì, phát động tổ chức cuộc thi, giới thiệu các sản phẩm nghệ thuật số, hội họa số, âm nhạc số, điện ảnh số, các tác phẩm số khác.

 

Tỉnh Đoàn TNCSHCM Chủ trì tổ chức phát động phong trào ra quân phổ biến, hỗ trợ người dân sử dụng sản phẩm, dịch vụ số trong thời gian hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bến Tre. Phối hợp với chính quyền địa phương tại từng cụm, xã, phường, thị trấn tổ chức các buổi hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Phối hợp với các sàn thương mại điện tử lớn tổ chức hướng dẫn người dân các kỹ năng sử dụng nền tảng, các kỹ năng liên quan đến thương mại điện tử. Phối hợp với các cơ sở đào tạo tại địa phương tổ chức các buổi hướng dẫn học sinh và gia đình học sinh sử dụng các chương trình học trực tuyến; Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thiết kế, in ấn và phát tờ rơi về thông điệp Ngày Chuyển đổi số quốc gia, Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bến Tre.

 

Đài Phát thành và Truyền hình Bến Tre, Báo Đồng Khởi Tổ chức thông tin, tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số quốc gia, Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bến Tre dưới nhiều hình thức khác nhau; đưa tin về các hoạt động hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia, Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bến Tre; Tuyên dương các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp điển hình đã đi đầu trong việc áp dụng các công nghệ và mô hình mới trong chuyển đổi số.

 

Các tổ chức hiệp hội, hội doanh nghiệp chủ động phát động các chương trình, các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bến Tre; Chủ trì phát động các sáng kiến chuyển đổi số trong hoạt động của hội, hiệp hội, thúc đẩy chuyển đổi số trong các ngành, nghề, từ đó đem lại lợi ích thiết thực cho khách hàng và người dân.

 

Các doanh nghiệp thông tin và truyền thông chủ động tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bến Tre trên các trang, cổng thông tin điện tử, nền tảng số do doanh nghiệp mình là chủ quản. Phát động các sáng kiến chuyển đổi số trong hoạt động của doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, hiệu quả sản xuất kinh doanh. Có phương án lan truyền thông điệp, chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bến Tre trên các phương tiện vận chuyển của Tổng công ty, có chương trình khuyến mại cho khách hàng sử dụng các sản phẩm, dịch vụ trong thời gian hưởng ứng.

 

Các sở, ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố Tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị tích cực tham gia các hoạt động Ngày Chuyển đổi số quốc gia, Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bến Tre.

 

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Nghiệm thu đề tài “Đánh giá hiện trạng sử dụng bạt nhựa trong ao nuôi thủy sản và đề xuất giải pháp xử lý nhằm bảo vệ môi trường theo hướng bền vững tại Bến Tre”
• Đón, tiếp và làm việc với Đoàn công tác do Phó Thống đốc tỉnh Ehime, Nhật Bản làm trưởng đoàn
• Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu chế tạo hệ thống quan trắc độ mặn và đóng mở tự động các cống ngăn mặn sử dụng cảm biến nano”
• Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện đa dạng hóa các sản phẩm từ Xoài tứ quý Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre”
• Bến Tre xếp thứ 19/63 tỉnh thành về Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI) năm 2023
• Hội nghị giao ban khoa học và công nghệ vùng Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ XXVII sẽ diễn ra tại tỉnh Bến Tre
• Chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5 và kỷ niệm 45 năm thành lập Ngành Khoa học và Công nghệ Bến Tre
• Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu cải tiến quy trình ương và nuôi cá Bông lau thương phẩm trong ao đất”
• Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu, áp dụng thí điểm công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt phân tán giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho các khu dân cư trên địa bàn Thành phố Bến Tre”
• Hội thảo “Xây dựng mô hình dịch vụ chăm sóc cho người cao tuổi tại tỉnh Bến Tre”
• Hội thảo “Nghiên cứu chế tạo hệ thống quan trắc độ mặn và đóng mở tự động các cống ngăn mặn sử dụng cảm biến nano”
• Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng các giải pháp phát triển sản phẩm tiềm năng để được công nhận sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Bến Tre”
• Nghiệm thu đề tài “Ứng dụng Map4D GIS Platform cho việc số hóa, quản lý nuôi tôm công nghệ cao (4000 ha) tại tỉnh Bến Tre”
• Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng quy trình xử lý nước thải ao nuôi tôm siêu thâm canh tuần hoàn nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre”
• Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu quy trình công nghệ và hệ thống thiết bị sơ chế, xử lý và bảo quản quả bưởi tươi phục vụ nội tiêu và xuất khẩu”