Tăng cường thanh tra, bảo đảm đo lường và an toàn bức xạ, hạt nhân đối với thiết bị X-quang chẩn đoán y tế

Trong thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Bến Tre đã thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ nói chung, công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa cũng như lĩnh vực an toàn bức xạ (ATBX) nói riêng. Kết quả đạt được từ thanh tra, kiểm tra đã góp phần tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước tại địa phương, đảm bảo ngăn chặn, khắc phục kịp thời trình trạng vi phạm về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và ATBX trên địa bàn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng và xã hội.

 

Năm 2022, thực hiện kế hoạch công tác thanh tra đã được phê duyệt, Sở KH&CN đã chủ trì, phối hợp với Thanh tra Sở Y tế, Phòng An ninh kinh tế-Công an tỉnh tổ chức triển khai cuộc thanh tra về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 và ATBX, hạt nhân đối với các cơ sở sử dụng thiết bị x-quang chẩn đoán y tế.

 

Qua Thanh tra tại 20 cơ sở, bao gồm Bệnh viện, các Trung tâm y tế và Phòng khám tư nhân với 79 phương tiện đo nhóm 2 (50 phương tiện đo điện tim, 29 huyết áp kế) và 50 thiết bị X-quang chẩn đoán y tế. Theo đánh giá, phần lớn các cơ sở y tế chấp hành tốt các quy định về ATBX và quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 trong hoạt động khám, chữa bệnh. Các cơ sở y tế trên địa bàn đã chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử như: Có giấy phép tiến hành công việc bức xạ và còn hiệu lực; thiết bị x-quang có kiểm định và còn hiệu lực; có kiểm xạ định kỳ hàng năm; trang bị liều kế cá nhân cho nhân viên bức xạ (NVBX) và đánh giá liều chiếu xạ cá nhân định kỳ theo quy định; trang bị bảo hộ cá nhân cho NVBX; thực hiện tốt các quy định về đào tạo ATBX, cảnh báo và ứng phó sự cố bức xạ; hàng năm có báo cáo về thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ. Đoàn Thanh tra đã kiểm tra suất liều khu vực đặt thiết bị x-quang và xung quanh đạt yêu cầu.

 

Tuy nhiên, trong năm 2021, tình hình dịch bệnh covid-19 thời gian giãn cách kéo dài, nên còn một số ít cơ sở y tế tiến hành khai báo thiết bị x-quang, sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ chưa kịp thời; hồ sơ khám sức khỏe, hồ sơ liều kế cá nhân NVBX lưu giữ chưa liên tục; .... Phương tiện đo nhóm 2 thực hiện chưa tốt chế độ kiểm định theo quy định.

 

Trong thời gian tới, Thanh tra Sở KH&CN kiến nghị các cơ quan quản lý nhà nước tổ chức tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn, cập nhật các văn bản mới trong lĩnh vực ATBX và đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2, kiến nghị với cơ quan quản lý về y tế để có chỉ đạo thống nhất trong việc thực hiện quy định về ATBX hạt nhân, quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định nêu trên.

 

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Hoạt động thanh tra KH&CN quý 1-2022
• Tham dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ năm 2018
• Công bố công khai việc xử phạt vi phạm hành chính tháng 3 năm 2018
• Công văn số 119/CV-TTra ngày 18 tháng 12 năm 2017 về việc công bố công khai việc xử phạt vi phạm hành chính
• Công bố công khai việc xử phạt đối với các tổ chức vi phạm hành chính
• Chánh Thanh tra Sở ra Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính về đo lường trong kinh doanh xăng dầu
• Công bố công khai việc xử phạt vi phạm hành chính
• Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa
• Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở KH&CN
• Kiểm tra chất lượng và ghi nhãn đồ chơi trẻ em Tết Trung thu năm 2014
• Kết quả thanh tra chuyên đề năm 2013 về chất lượng đồ chơi trẻ em
• Sở KH&CN Bến Tre: Kết quả công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2013
• Hoạt động thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre 6 tháng đầu năm 2011
• Tình hình công tác thanh tra về khoa học và công nghệ năm 2010
• Qua ba năm triển khai Chương trình hành động 168