Phê duyệt Đề án Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022 – 2030

Ngày 01/11/2022 Phó thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh ký Quyết định 1314/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022 – 2030, trong đó đặt mục tiêu đến năm 2025, xây dựng, vận hành Mạng lưới tài năng trẻ Việt Nam toàn cầu và Công viên số Tài năng trẻ Quốc gia.

 

Đề án được triển khai trên phạm vi toàn quốc đến năm 2030; áp dụng đối với công dân Việt Nam từ đủ 16 tuổi đến 35 tuổi (tính đến năm được phát hiện, tôn vinh) ở trong và ngoài nước đạt giải thưởng uy tín cấp quốc gia, quốc tế.

 

Sinh viên Phân hiệu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Bến Tre trong giờ nghiên cứu khoa học. Ảnh: Đặng Văn Cử.

 

 

Mục tiêu tổng quát của Đề án là phát hiện, tôn vinh, bồi dưỡng, phát huy tài năng trẻ Việt Nam nhằm góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao; khơi dậy tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến của tài năng trẻ Việt Nam; tạo động lực và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ; hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

 

Về các mục tiêu cụ thể: Hằng năm, tối thiểu 70% thanh niên được cung cấp các thông tin về chủ trương, chính sách, các hoạt động phát hiện, bồi dưỡng, phát huy tài năng trẻ trên các lĩnh vực; 100% các tỉnh, thành Đoàn theo dõi, cập nhật cơ sở dữ liệu tài năng trẻ của địa phương và thực hiện kết nối, phát huy hiệu quả tài năng trẻ.

 

Đến năm 2025, xây dựng, vận hành Mạng lưới tài năng trẻ Việt Nam toàn cầu và Công viên số Tài năng trẻ Quốc gia; Cập nhật, khai thác hiệu quả dữ liệu 10.000 tài năng trẻ Việt Nam trong và ngoài nước; đến năm 2030, cập nhật, khai thác hiệu quả dữ liệu của 30.000 tài năng trẻ trên Hệ thống cơ sở dữ liệu Tài năng trẻ Quốc gia.

 

Đến năm 2030, sau khi được phát hiện tôn vinh, tối thiểu 60% tài năng trẻ được bồi dưỡng, tham gia các hoạt động chia sẻ tri thức, hỗ trợ cộng đồng, tham gia phát triển kinh tế - xã hội do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các bộ, ngành, địa phương tổ chức; tối thiểu 80% cán bộ Đoàn các cấp, trong đó 100% cán bộ Đoàn phụ trách công tác tài năng trẻ được tập huấn trang bị kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ.

 

Để đạt được các mục tiêu trên, Quyết định đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp như: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam; Phát hiện, tôn vinh tài năng trẻ; Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng, hỗ trợ tài năng trẻ; Tăng cường công tác kết nối, phát huy tài năng trẻ...

 

Hàng năm, căn cứ nhiệm vụ tại Đề án, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, các bộ, ngành trung ương và địa phương xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện, tổng hợp chung vào dự toán ngân sách hằng năm của bộ, ngành trung ương và địa phương trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

 

Đề án sẽ khơi nguồn, tiếp sức, thúc đẩy địa phương hoàn thành tốt các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 ban hành Chiến  lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 và số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 về việc Phê duyệt Đề án Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025; đồng thời, sẽ tạo ra sự lan tỏa tích cực cho học sinh, sinh viên và thanh niên tham gia đông đảo các cuộc thi, hội thi do địa phương tổ chức: Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng; Cuộc thi Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp; Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học; Hội thi Sáng tạo Khoa học và Kỹ thuật; Hội thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

 

 

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Tăng cường công tác quản lý tín chỉ carbon
• Chất Đất
• Công nghệ mới ngăn mặn, chống lũ ở đồng bằng sông cửu long
• Công nghệ ứng dụng trong công tác an toàn vệ sinh lao động
• Bến Tre có cơ sở để thực hiện hoạt động lấn biển
• Giao Thạnh đẩy mạnh phát triển Hợp tác xã Nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới
• Nâng cao năng suất nuôi tôm rừng và tôm quảng canh
• Bến Tre nỗ lực thực hiện sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia
• Công nghệ khí hậu-xu hướng công nghệ trong năm 2024
• Thành quả của Trung tâm điều hành thông minh sau một năm vận hành
• Bến Tre tập trung đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong xây dựng nông thôn mới
• Tiêu sợi huyết - phương pháp vàng trong cấp cứu đột quỵ
• Hoa hậu chuyên nuôi tôm công nghệ cao Phan Thị Mỹ Linh
• Hiệu quả từ mô hình phục hồi vườn dừa bị thiệt hại do dịch hại sâu đầu đen
• Quy trình phòng chống hạn mặn trong chăn nuôi