Hội thảo “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý chuỗi giá trị cây trồng chủ lực trên địa bàn tỉnh Bến Tre”

Ngày 11 tháng 12 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3222/QĐ-UBND cho phép triển khai thực hiện đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý chuỗi giá trị cây trồng chủ lực trên địa bàn tỉnh Bến Tre”, đề tài do Công ty TNHH IOTLink thực hiện.

 

Ông Nguyễn Văn Vưng - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại hội thảo.

 

Mục tiêu, sản phẩm chính của đề tài là xây dựng hệ thống phân bố địa lý các loại cây trồng chủ lực của tỉnh như sầu riêng, dừa, chôm chôm, xoài tứ quý, bưởi da xanh; Xây dựng bản đồ chuyên đề nông nghiệp trồng trọt tỉnh Bến Tre; Xây dựng phần mềm quản lý vùng và thống kê diện tích trồng; Quản lý thông tin sản lượng theo tiêu chí địa lý và loại cây trồng và xây dựng quản lý truy xuất nguồn gốc cây trồng và thương mại hóa sản phẩm. Đặc biệt là xây dựng giải pháp tiêu thụ sản phẩm ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý chuỗi giá trị cây trồng trên địa bàn tỉnh Bến Tre tại hệ thống siêu thị để hướng đến mỗi sản phẩm ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý chuỗi giá trị cây trồng trên địa bàn tỉnh Bến Tre được tiêu thụ ít nhất tại 01 hệ thống siêu thị.

 

Để sản phẩm đề tài mang tính khoa học cao, sát thực tiễn và được nhân rộng trong thời gian tới, ngày 23 tháng 12 năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ kết hợp với Công ty TNHH IOTLink là đơn vị chủ trì thực hiện buổi hội thảo khoa học với chủ đề: “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý chuỗi giá trị cây trồng chủ lực trên địa bàn tỉnh Bến Tre”. Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, ông Nguyễn Văn Vưng chủ trì hội thảo. Chương trình có sự tham dự của đại diện các sở, ngành, huyện và các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

 

Đại biểu tham gia thảo luận tại Hội thảo.


Quang cảnh hội thảo.

 

 

Tại hội thảo, các đại biểu đã được đại diện đơn vị chủ trì báo cáo kết quả thực hiện, đánh giá những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện đề tài, những nội dung của đề tài về các vấn đề như: Ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý chuỗi giá trị cây trồng chủ lực trên địa bàn tỉnh Bến Tre; Đổi mới sáng tạo trong phát triển chuỗi giá trị lĩnh vực trồng trọt trên địa bàn tỉnh Bến Tre; Nhu cầu về công nghệ bản đồ trong quản lý sản xuất và trồng trọt trên địa bàn tỉnh Bến Tre; Xây dựng mã số vùng trồng bưởi da xanh, truy xuất nguồn gốc sản phẩm đáp ứng thị trường xuất khẩu.

 

Qua đó, các đại biểu tham dự đã trao đổi, thảo luận về những nội dung đã được nhóm thực hiện trình bày, các đại biểu cũng đã chia sẻ thêm các kết quả nghiên cứu, xu hướng phát triển và ứng dụng các công nghệ trong sản xuất nông nghiệp bền vững; hiệu quả của các công nghệ đã và đang được áp dụng trong sản xuất nông nghiệp; giải pháp để phát triển, ứng dụng công nghệ số trong sản xuất nông nghiệp.

 

Kết quả bước đầu của đề tài “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý chuỗi giá trị cây trồng chủ lực trên địa bàn tỉnh Bến Tre”, sẽ là cơ sở để nhân rộng mô hình, từ đó giúp người sản xuất nông nghiệp có thể tiếp cập được các thông tin, giải pháp và phương pháp mới trên nền tảng các công nghệ số để đạt được năng suất cao hơn và tăng trưởng bền vững, đáp ứng mục tiêu nâng cao sinh kế của nông dân.

 

 

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Phát triển sản phẩm du lịch địa phương
• Thạnh Phú phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã theo hướng bền vững
• Giồng Trôm: Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 11/12/2020 của Huyện ủy về thực hiện chuyển đổi số năm 2022
• Mekong connect 2022 chủ động nâng chất lượng liên kết, tích hợp để phát triển bền vững
• Hội thảo chia sẻ, giới thiệu về các mô hình năng lượng bền vững tại huyện Giồng Trôm
• Hội thảo “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp bổ cấp nguồn nước ngọt vào nước dưới đất (tầng nông) và đánh giá chất lượng nguồn nước phục vụ phát triển nông nghiệp thích ứng với nguy cơ hạn mặn”
• Chợ Lách thúc đẩy phát triển kinh tế số
• Chợ Lách: Tổng kết mô hình áp dụng giải pháp canh tác vườn chôm chôm trong điều kiện biến đổi khí hậu theo hướng an toàn, chất lượng
• Bến Tre từng bước xây dựng và phát triển chuỗi giá trị ca cao
• Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất các sản phẩm từ bưởi da xanh”
• Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu tổ chức hội thảo khoa học kĩ thuật lần thứ 18
• Phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới
• Trung tâm Khoa học và Công nghệ tổ chức 14 lớp tập huấn cho nông dân
• Hội thảo “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp kỹ thuật để nâng cao hiệu quả nuôi tôm càng xanh toàn đực tại tỉnh Bến Tre”
• Đội ngũ trí thức với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh nhà