Hội thảo “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp bổ cấp nguồn nước ngọt vào nước dưới đất (tầng nông) và đánh giá chất lượng nguồn nước phục vụ phát triển nông nghiệp thích ứng với nguy cơ hạn mặn”

Ngày 21 tháng 01 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 145/QĐ-UBND cho phép triển khai thực hiện đề tài: “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp bổ cấp nguồn nước ngọt vào nước dưới đất (tầng nông) và đánh giá chất lượng nguồn nước phục vụ phát triển nông nghiệp thích ứng với nguy cơ hạn mặn”, đề tài do Viện Địa lý Tài nguyên Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị chủ trì thực hiện, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Lập làm chủ nhiệm đề tài.

 

Ông Nguyễn Văn Vưng - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại hội thảo.

 

Mục tiêu, sản phẩm chính của đề tài nhằm nghiên cứu các giải pháp bổ cấp nguồn nước ngọt vào nước dưới đất (tầng nông) phục vụ phát triển nông nghiệp thích ứng với nguy cơ hạn mặn.

 

Để sản phẩm đề tài mang tính khoa học cao, sát thực tiễn và được nhân rộng trong thời gian tới, ngày 06 tháng 01 năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ kết hợp với Viện Địa lý Tài nguyên Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị chủ trì thực hiện buổi hội thảo khoa học với chủ đề: “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp bổ cấp nguồn nước ngọt vào nước dưới đất (tầng nông) và đánh giá chất lượng nguồn nước phục vụ phát triển nông nghiệp thích ứng với nguy cơ hạn mặn”. Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, ông Nguyễn Văn Vưng chủ trì hội thảo. Chương trình có sự tham dự của đại diện các sở, ngành, huyện trên địa bàn tỉnh.

 

          Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Lập - Viện Địa lý Tài nguyên Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo tại hội thảo.

 

Tại hội thảo, các đại biểu đã được đại diện đơn vị chủ trì báo cáo kết quả thực hiện, đánh giá những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện đề tài, những nội dung của đề tài về các vấn đề như: Nước dưới đất tầng nông và khả năng khai thác phục vụ phát triển nông nghiệp tỉnh Bến Tre; Đặc điểm trầm tích các tầng nước nông tỉnh Bến Tre; Chất lượng nước dưới đất tầng nông phục vụ phát triển nông nghiệp thích ứng nguy cơ hạn mặn; Bổ cấp nước ngọt, xử lý phèn sắt trong nước dưới đất tầng nông phục vụ phát triển nông nghiệp tại huyện huyện Châu Thành và huyện Chợ Lách.

 

        Quang cảnh hội thảo.

 

Qua đó, các đại biểu tham dự đã trao đổi, thảo luận về những nội dung đã được nhóm thực hiện trình bày, các đại biểu cũng đã chia sẻ thêm về giá thành và các bước để thực hiện mô hình, các kết quả nghiên cứu, phương thức quản lý mô hình, các chủ trương, chương trình kế hoạch của ngành và địa phương và các kinh nghiệm trong quá trình sản xuất nông nghiêp.

 

Kết quả bước đầu của đề tài “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp bổ cấp nguồn nước ngọt vào nước dưới đất (tầng nông) và đánh giá chất lượng nguồn nước phục vụ phát triển nông nghiệp thích ứng với nguy cơ hạn mặn”, sẽ là cơ sở để nhân rộng mô hình, từ đó góp phần quan trọng trong việc bổ sung nguồn nước dưới đất tầng nông thích ứng với nguy cơ hạn mặn phục vụ phát triển nông nghiệp.

 

 

 

 

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Phát triển sản phẩm du lịch địa phương
• Thạnh Phú phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã theo hướng bền vững
• Giồng Trôm: Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 11/12/2020 của Huyện ủy về thực hiện chuyển đổi số năm 2022
• Mekong connect 2022 chủ động nâng chất lượng liên kết, tích hợp để phát triển bền vững
• Hội thảo chia sẻ, giới thiệu về các mô hình năng lượng bền vững tại huyện Giồng Trôm
• Hội thảo “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý chuỗi giá trị cây trồng chủ lực trên địa bàn tỉnh Bến Tre”
• Chợ Lách thúc đẩy phát triển kinh tế số
• Chợ Lách: Tổng kết mô hình áp dụng giải pháp canh tác vườn chôm chôm trong điều kiện biến đổi khí hậu theo hướng an toàn, chất lượng
• Bến Tre từng bước xây dựng và phát triển chuỗi giá trị ca cao
• Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất các sản phẩm từ bưởi da xanh”
• Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu tổ chức hội thảo khoa học kĩ thuật lần thứ 18
• Phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới
• Trung tâm Khoa học và Công nghệ tổ chức 14 lớp tập huấn cho nông dân
• Hội thảo “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp kỹ thuật để nâng cao hiệu quả nuôi tôm càng xanh toàn đực tại tỉnh Bến Tre”
• Đội ngũ trí thức với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh nhà