Sản phẩm thực phẩm

Ngày 05 tháng 01 năm 2023, Hàn Quốc có thông báo số G/SPS/N/KOR/769 về đề xuất sửa đổi các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật cho thực phẩm.

 

1. Nêu rõ tiêu chuẩn áp dụng các chất gây ô nhiễm, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y.

 

2. Rà soát, xây dựng mức giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong nông sản.

 

3. Rà soát, xây dựng mức giới hạn tối đa dư lượng thuốc thú y.

 

4. Sửa đổi và thiết lập các phương pháp Kiểm tra chung.

 

Mục đích của thông báo nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm.

 

Thời gian góp ý: 06/3/2023 

 

Chi tiết xem tại: https://members.wto.org/crnattachments/2023/SPS/KOR/23_0190_00_x.pdf 

Tin tức khác cùng chuyên mục
• EU hỗ trợ nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu nông sản
• Hướng dẫn mới về C/O mẫu RCEP
• Cập nhật yêu cầu của Úc về Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với hàng hóa nhập khẩu có hiệu lực từ ngày 01/7/2023
• Hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước
• Phụ gia thức ăn chăn nuôi (Axit formic)
• Phân bón hữu cơ
• Sản phẩm thực phẩm
• Thực phẩm Halal
• Mỹ đang xem xét để tái nhập khẩu dừa tươi của Việt Nam
• 70 vùng trồng, 13 cơ sở đóng gói khoai lang đủ điều kiện xuất khẩu sang Trung Quốc
• Từ 1/4, áp dụng C/O mẫu D cần lưu ý gì?
• Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt
• Cá và sản phẩm từ cá
• Dung sai thuốc trừ sâu
• Thực phẩm, phụ gia thực phẩm, dụng cụ ăn uống, hộp đựng hoặc bao bì thực phẩm