Sản phẩm thực phẩm

Ngày 05 tháng 01 năm 2023, Hàn Quốc có thông báo số G/SPS/N/KOR/769 về đề xuất sửa đổi các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật cho thực phẩm.

 

1. Nêu rõ tiêu chuẩn áp dụng các chất gây ô nhiễm, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y.

 

2. Rà soát, xây dựng mức giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong nông sản.

 

3. Rà soát, xây dựng mức giới hạn tối đa dư lượng thuốc thú y.

 

4. Sửa đổi và thiết lập các phương pháp Kiểm tra chung.

 

Mục đích của thông báo nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm.

 

Thời gian góp ý: 06/3/2023 

 

Chi tiết xem tại: https://members.wto.org/crnattachments/2023/SPS/KOR/23_0190_00_x.pdf 

Tin tức khác cùng chuyên mục
• SPS Việt Nam thông báo các yêu cầu nhập khẩu thực phẩm mới
• Nhiều thay đổi trong kiểm dịch sản phẩm động vật nhập khẩu
• Doanh nghiệp lưu ý quy định dán nhãn năng lượng khi xuất khẩu hàng hóa sang Singapore
• Quả bưởi tươi
• Thiết bị, thùng chứa và bao bì thực phẩm
• Bơ mật ong
• Thông tư 03/2024/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
• Thái Lan sắp ban hành tiêu chuẩn cho sầu riêng xuất khẩu
• EU thông qua luật hạn chế khí thải methane từ dầu mỏ, khí đốt và than đá
• Xuất khẩu tôm sang Hàn Quốc hẹp đường vì cơ chế hạn ngạch
• Thực phẩm
• Phụ gia thức ăn chăn nuôi
• Công nghiệp may mặc
• EU thông qua dự luật mới giảm rác thải bao bì, cấm đồ nhựa dùng một lần
• Chanh leo Việt Nam đang tiến gần hơn đến thị trường Australia