Dầu mỡ động vật và thực vật

Ngày 23 tháng 01 năm 2023, Rwanda có thông báo số G/TBT/N/RWA/805 về dự thảo Tiêu chuẩn DRS 370: 2023, Mayonnaise -Quy định kỹ thuật.

 

Dự thảo Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đối với sốt mayonnaise dành cho người tiêu dùng. 

 

 

Mục đích của thông báo nhằm thông tin người tiêu dùng, ghi nhãn, yêu cầu chất lượng, phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng.

 

Thời gian góp ý: 60 ngày kể từ ngày thông báo. 

 

Chi tiết xem tại: https://members.wto.org/crnattachments/2023/TBT/RWA/23_0588_00_e.pdf 

Tin tức khác cùng chuyên mục
• EU hỗ trợ nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu nông sản
• Hướng dẫn mới về C/O mẫu RCEP
• Cập nhật yêu cầu của Úc về Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với hàng hóa nhập khẩu có hiệu lực từ ngày 01/7/2023
• Hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước
• Phụ gia thức ăn chăn nuôi (Axit formic)
• Phân bón hữu cơ
• Sản phẩm thực phẩm
• Thực phẩm Halal
• Mỹ đang xem xét để tái nhập khẩu dừa tươi của Việt Nam
• 70 vùng trồng, 13 cơ sở đóng gói khoai lang đủ điều kiện xuất khẩu sang Trung Quốc
• Từ 1/4, áp dụng C/O mẫu D cần lưu ý gì?
• Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt
• Cá và sản phẩm từ cá
• Dung sai thuốc trừ sâu
• Thực phẩm, phụ gia thực phẩm, dụng cụ ăn uống, hộp đựng hoặc bao bì thực phẩm