Trái cây nghiền

Ngày 14 tháng 02 năm 2023, Malawi có thông báo số G/TBT/N/ MWI/90 về DMS 1447:2018, Trái cây nghiền - Quy định kỹ thuật.

 

Dự thảo tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đối với trái cây nghiền dành cho người tiêu dùng trực tiếp dưới dạng đồ uống sẵn sàng để uống sau khi pha loãng với nước uống được.

 

Mục đích của thông báo nhằm thông tin người dung, ghi nhãn, yêu cầu chất lượng.

 

Thời gian góp ý: 15/04/2023.

 

Chi tiết xem tại: https://members.wto.org/crnattachments/2023/TBT/MWI/23_1065_00_e.pdf

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Thông tư 03/2024/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
• Thái Lan sắp ban hành tiêu chuẩn cho sầu riêng xuất khẩu
• EU thông qua luật hạn chế khí thải methane từ dầu mỏ, khí đốt và than đá
• Xuất khẩu tôm sang Hàn Quốc hẹp đường vì cơ chế hạn ngạch
• Thực phẩm
• Phụ gia thức ăn chăn nuôi
• Công nghiệp may mặc
• EU thông qua dự luật mới giảm rác thải bao bì, cấm đồ nhựa dùng một lần
• Chanh leo Việt Nam đang tiến gần hơn đến thị trường Australia
• Thông tin về Giấy Chứng thư khi xuất khẩu thủy sản sang Israel
• Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe hàng
• Dụng cụ, hộp đựng và bao bì thực phẩm
• Công nghệ thực phẩm
• Thức ăn thủy sản
• Các chất khử trùng dùng để làm sạch thực phẩm