Phụ gia thức ăn chăn nuôi

Ngày 20 tháng 02 năm 2023, Nhật Bản có thông báo số G/TBT/N/JPN/763 về L-Histidine Monohydrochloride Monohydrate làm phụ gia thức ăn chăn nuôi.

 

Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản (MAFF - Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries) sẽ chỉ định L-Histidine Monohydrochloride Monohydrate làm phụ gia thức ăn chăn nuôi và thiết lập các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật của nó theo sắc lệnh cấp bộ.

 

 Mục đích của thông báo nhằm thông tin người tiêu dùng, ghi nhãn, bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

 

Thời gian góp ý: 21/04/2023.

 

Chi tiết xem tại: https://members.wto.org/crnattachments/2023/TBT/JPN/23_1228_00_e.pdf

Tin tức khác cùng chuyên mục
• EU hỗ trợ nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu nông sản
• Hướng dẫn mới về C/O mẫu RCEP
• Cập nhật yêu cầu của Úc về Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với hàng hóa nhập khẩu có hiệu lực từ ngày 01/7/2023
• Hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước
• Phụ gia thức ăn chăn nuôi (Axit formic)
• Phân bón hữu cơ
• Sản phẩm thực phẩm
• Thực phẩm Halal
• Mỹ đang xem xét để tái nhập khẩu dừa tươi của Việt Nam
• 70 vùng trồng, 13 cơ sở đóng gói khoai lang đủ điều kiện xuất khẩu sang Trung Quốc
• Từ 1/4, áp dụng C/O mẫu D cần lưu ý gì?
• Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt
• Cá và sản phẩm từ cá
• Dung sai thuốc trừ sâu
• Thực phẩm, phụ gia thực phẩm, dụng cụ ăn uống, hộp đựng hoặc bao bì thực phẩm