Các quy trình trong ngành thực phẩm

Ngày 22 tháng 02 năm 2023, Đông Phi có thông báo số G/SPS/N/BDI/36, G/SPS/N/KEN/192,G/SPS/N/RWA/29, G/SPS/N/TZA/238, G/SPS/N/UGA/233 về DEAS 151: 2023, Hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn (HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points) - Yêu cầu, Phiên bản thứ hai.

 

Dự thảo này quy định các yêu cầu đối với việc thiết lập, thực hiện và duy trì hệ thống HACCP như một hệ thống phòng ngừa để đảm bảo các biện pháp kiểm soát an toàn thực phẩm ở từng bước trong toàn bộ chuỗi thực phẩm. 

 

 

Mục đích của thông báo nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm.

 

Thời gian góp ý: 23/4/2023. 

 

Chi tiết xem tại: https://members.wto.org/crnattachments/2023/SPS/TZA/23_1270_00_e.pdf

Tin tức khác cùng chuyên mục
• EU hỗ trợ nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu nông sản
• Hướng dẫn mới về C/O mẫu RCEP
• Cập nhật yêu cầu của Úc về Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với hàng hóa nhập khẩu có hiệu lực từ ngày 01/7/2023
• Hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước
• Phụ gia thức ăn chăn nuôi (Axit formic)
• Phân bón hữu cơ
• Sản phẩm thực phẩm
• Thực phẩm Halal
• Mỹ đang xem xét để tái nhập khẩu dừa tươi của Việt Nam
• 70 vùng trồng, 13 cơ sở đóng gói khoai lang đủ điều kiện xuất khẩu sang Trung Quốc
• Từ 1/4, áp dụng C/O mẫu D cần lưu ý gì?
• Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt
• Cá và sản phẩm từ cá
• Dung sai thuốc trừ sâu
• Thực phẩm, phụ gia thực phẩm, dụng cụ ăn uống, hộp đựng hoặc bao bì thực phẩm