Giồng Trôm: Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 11/12/2020 của Huyện ủy về thực hiện chuyển đổi số năm 2022

Ngày 16/02/2023, Ban chỉ đạo (BCĐ) chuyển đổi số huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 11/12/2020 của Huyện ủy về thực hiện chuyển đổi số huyện Giồng Trôm năm 2022. Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện - Trưởng BCĐ chuyển đổi số huyện Nguyễn Trúc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện – Phó Trưởng BCĐ chuyển đổi số huyện Nguyễn Minh Trung chủ trì hội nghị.

 

Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện - Trưởng BCĐ chuyển đổi số huyện Nguyễn Trúc Hạnh phát biểu tại hội nghị. 

 

 

Năm 2022, nhìn chung các ngành, đơn vị, địa phương đã tích cực, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số theo các chương trình, kế hoạch đã được ban hành và đạt một số kết quả bước đầu đáng ghi nhận. Các hệ thống thông tin, phần mềm được triển khai đã phát huy tác dụng, hỗ trợ tích cực, kịp thời cho công tác chỉ đạo, điều hành, từng bước giảm dần giao dịch trực tiếp giữa người dân, doanh nghiệp với cơ quan nhà nước.

 

Về chính quyền số: Tỷ lệ giải quyết hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh mức độ 3, 4 năm 2022 đạt trên 40%; 100% thủ tục hành chính (đủ điều kiện) thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện, cấp xã đã được cung cấp thành dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh và tích hợp vào cổng dịch vụ công quốc gia. Về kinh tế số: Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử đạt trên 45%; 100% các cơ quan ngành huyện, các xã, thị trấn có mạng nội bộ và kết nối internet băng thông rộng. Về xã hội số: 21/21 xã, thị trấn đã đăng ký và thực hiện một số phần mềm chuyển đổi số như camera an ninh, wifi công cộng, trang thông tin điện tử, ứng dụng truyền thanh thông minh trong tuyên truyền các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các hoạt động của địa phương. 100%  xã, thị trấn đã thành lập Tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp xã, có 137/137 ấp, khu phố thành lập tổ chuyển đổi số cộng đồng.

 

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện - Trưởng BCĐ chuyển đổi số huyện Nguyễn Trúc Hạnh đánh giá cao những kết quả đã đạt được và biểu dương tinh thần của các ngành, các cấp trên địa bàn huyện luôn quan tâm, bám sát nội dung chuyển đổi số theo yêu cầu của Tỉnh ủy, Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện. Bên cạnh việc tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, Ban chỉ đạo chuyển đổi số huyện và các xã, thị trấn cần tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để chuyển đổi số thực sự trở thành động lực phát triển kinh tế-xã hội của huyện và địa phương như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tăng cường hành động để thực hiện chuyển đổi số, gắn với đổi mới sáng tạo, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ; tiếp tục thực hiện "6 hóa" trong chuyển đổi số (tiêu chuẩn hóa; đơn giản hóa thủ tục thực chất; tối ưu hóa; tự động hóa, chuyển đổi số mạnh mẽ; cá nhân hóa trách nhiệm”; hợp tác hóa vì mục tiêu chung). Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động thực hiện và ưu tiên xây dựng, sử dụng cơ sở dữ liệu dùng chung; khai thác triệt để thông tin, dữ liệu đã có bảo đảm việc; tiếp tục hỗ trợ, thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp chuyển đổi số toàn diện, hiệu quả, phù hợp với môi trường số, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

 

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Phát triển sản phẩm du lịch địa phương
• Thạnh Phú phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã theo hướng bền vững
• Mekong connect 2022 chủ động nâng chất lượng liên kết, tích hợp để phát triển bền vững
• Hội thảo chia sẻ, giới thiệu về các mô hình năng lượng bền vững tại huyện Giồng Trôm
• Hội thảo “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp bổ cấp nguồn nước ngọt vào nước dưới đất (tầng nông) và đánh giá chất lượng nguồn nước phục vụ phát triển nông nghiệp thích ứng với nguy cơ hạn mặn”
• Hội thảo “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý chuỗi giá trị cây trồng chủ lực trên địa bàn tỉnh Bến Tre”
• Chợ Lách thúc đẩy phát triển kinh tế số
• Chợ Lách: Tổng kết mô hình áp dụng giải pháp canh tác vườn chôm chôm trong điều kiện biến đổi khí hậu theo hướng an toàn, chất lượng
• Bến Tre từng bước xây dựng và phát triển chuỗi giá trị ca cao
• Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất các sản phẩm từ bưởi da xanh”
• Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu tổ chức hội thảo khoa học kĩ thuật lần thứ 18
• Phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới
• Trung tâm Khoa học và Công nghệ tổ chức 14 lớp tập huấn cho nông dân
• Hội thảo “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp kỹ thuật để nâng cao hiệu quả nuôi tôm càng xanh toàn đực tại tỉnh Bến Tre”
• Đội ngũ trí thức với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh nhà