Giồng Trôm: Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 11/12/2020 của Huyện ủy về thực hiện chuyển đổi số năm 2022

Ngày 16/02/2023, Ban chỉ đạo (BCĐ) chuyển đổi số huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 11/12/2020 của Huyện ủy về thực hiện chuyển đổi số huyện Giồng Trôm năm 2022. Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện - Trưởng BCĐ chuyển đổi số huyện Nguyễn Trúc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện – Phó Trưởng BCĐ chuyển đổi số huyện Nguyễn Minh Trung chủ trì hội nghị.

 

Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện - Trưởng BCĐ chuyển đổi số huyện Nguyễn Trúc Hạnh phát biểu tại hội nghị. 

 

 

Năm 2022, nhìn chung các ngành, đơn vị, địa phương đã tích cực, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số theo các chương trình, kế hoạch đã được ban hành và đạt một số kết quả bước đầu đáng ghi nhận. Các hệ thống thông tin, phần mềm được triển khai đã phát huy tác dụng, hỗ trợ tích cực, kịp thời cho công tác chỉ đạo, điều hành, từng bước giảm dần giao dịch trực tiếp giữa người dân, doanh nghiệp với cơ quan nhà nước.

 

Về chính quyền số: Tỷ lệ giải quyết hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh mức độ 3, 4 năm 2022 đạt trên 40%; 100% thủ tục hành chính (đủ điều kiện) thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện, cấp xã đã được cung cấp thành dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh và tích hợp vào cổng dịch vụ công quốc gia. Về kinh tế số: Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử đạt trên 45%; 100% các cơ quan ngành huyện, các xã, thị trấn có mạng nội bộ và kết nối internet băng thông rộng. Về xã hội số: 21/21 xã, thị trấn đã đăng ký và thực hiện một số phần mềm chuyển đổi số như camera an ninh, wifi công cộng, trang thông tin điện tử, ứng dụng truyền thanh thông minh trong tuyên truyền các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các hoạt động của địa phương. 100%  xã, thị trấn đã thành lập Tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp xã, có 137/137 ấp, khu phố thành lập tổ chuyển đổi số cộng đồng.

 

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện - Trưởng BCĐ chuyển đổi số huyện Nguyễn Trúc Hạnh đánh giá cao những kết quả đã đạt được và biểu dương tinh thần của các ngành, các cấp trên địa bàn huyện luôn quan tâm, bám sát nội dung chuyển đổi số theo yêu cầu của Tỉnh ủy, Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện. Bên cạnh việc tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, Ban chỉ đạo chuyển đổi số huyện và các xã, thị trấn cần tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để chuyển đổi số thực sự trở thành động lực phát triển kinh tế-xã hội của huyện và địa phương như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tăng cường hành động để thực hiện chuyển đổi số, gắn với đổi mới sáng tạo, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ; tiếp tục thực hiện "6 hóa" trong chuyển đổi số (tiêu chuẩn hóa; đơn giản hóa thủ tục thực chất; tối ưu hóa; tự động hóa, chuyển đổi số mạnh mẽ; cá nhân hóa trách nhiệm”; hợp tác hóa vì mục tiêu chung). Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động thực hiện và ưu tiên xây dựng, sử dụng cơ sở dữ liệu dùng chung; khai thác triệt để thông tin, dữ liệu đã có bảo đảm việc; tiếp tục hỗ trợ, thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp chuyển đổi số toàn diện, hiệu quả, phù hợp với môi trường số, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

 

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Kết nối giao thương sản phẩm OCOP tỉnh Bến Tre
• Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt dự khai giảng tại Trường THCS An Thới (Mỏ Cày Nam)
• Thạnh Phú: Tập huấn kỹ thuật canh tác lúa theo hướng hữu cơ
• Hội thảo khoa học tiềm năng ứng dụng thạch dừa trong sản xuất gạc cầm máu
• Tập huấn hướng dẫn phương pháp tính chỉ số năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) tỉnh Bến Tre
• Các công nghệ ứng dụng trong du lịch thông minh
• TP.HCM phối hợp Bến Tre kết nối Không gian Thương hiệu với thị trường công nghệ
• Ðẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học
• Hội thảo chỉ dẫn địa lý “Bến Tre” cho 02 sản phẩm bò và gà của tỉnh Bến Tre
• Giám sát việc triển khai thực hiện 1.500 ha nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện Thạnh Phú
• Đoàn công tác Cục Sở hữu trí tuệ thăm làm việc tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre
• Thạnh Phú tập trung thực hiện Nghị quyết xây dựng huyện nông thôn mới giai đoạn 2020-2025
• Hội thảo đề tài “Sưu tầm, nghiên cứu và số hóa các tư liệu về hoạt động của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc ở Bến Tre”
• Quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới
• Thạnh Phú tập huấn kiến thức về Chương trình OCOP cho các hợp tác xã