Tiềm lực ngành tôm năm 2022

Theo báo cáo của Tổng cục Thủy sản (TCTS) trình bày tại Hội nghị “Phát triển ngành tôm năm 2023” được tổ chức trong tháng 3/2022 ở Sóc Trăng: năm 2022, ngành tôm Bến Tre nói riêng và cả nước nói chung tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn. Tuy nhiên, được sự quan tâm của các cấp, ngành, địa phương, các hội/hiệp hội, sự nỗ lực của cộng đồng ngư dân, kết quả sản xuất nuôi tôm năm 2022, sản lượng nuôi tôm nước lợ các loại đạt 1.080,6 nghìn tấn (tăng 8,5% so với năm 2021).

 

Quang cảnh Hội nghị Phát triển ngành tôm năm 2023.

 

Quản lý sản xuất, cung ứng giống

Quản lý giống thủy sản đã có những thay đổi căn bản, tích cực cả về số lượng và chất lượng, TCTS đã kiểm tra cấp Giấy chứng nhận (GCN) lần đầu cho 17 ương dưỡng giống thuỷ sản bố mẹ và tổ chức kiểm tra duy trì điều kiện 17/17 cơ sở đã tới thời hạn kiểm tra đạt 100%. Các địa phương đã cấp GCN 1.163/2.294 cơ sở sản xuất, ương dưỡng tôm giống (chiếm 50,7%) và tổ chức kiểm tra duy trì điều kiện 100% số cơ sở tới thời hạn kiểm tra.

Bến Tre có 73/73 cơ sở sản xuất giống tôm nước lợ đã được cấp GCN đủ điều kiện với tổng sản lượng 4.548 triệu con.

 

Quản lý thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản

Đến nay đã có 1.555 doanh nghiệp lập tài khoản trên phần mềm “Cơ sở dữ liệu về giống, thức ăn thuỷ sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thuỷ sản”; đã cập nhật thông tin tổng số 31.960 sản phẩm thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, trong đó 29.514 sản phẩm sản xuất trong nước và 2.446 sản phẩm nhập khẩu.

Đến tháng 3/2023, TCTS đã cấp GCN đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản cho 115 cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài. Các địa phương theo thẩm quyền đến nay đã cấp 582 GCN đủ điều kiện sản xuất thức ăn thuỷ sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thuỷ sản, trong đó Bến Tre có 03 cơ sở do TCTS cấp

Cả nước có 34 nhà máy sản xuất thức ăn hỗn hợp cho tôm nước lợ với tổng công suất đạt 1,9 triệu tấn/năm; sản lượng sản xuất năm 2022 đạt khoảng 1,3 triệu tấn.

Bến Tre có 02 nhà máy do TCTS cấp và 14 nhà máy do địa phương cấp theo thẩm quyền.

 

Công tác quan trắc, cảnh báo môi trường

Hiện cả nước có 56/63 tỉnh, thành phố đã được phê duyệt và triển khai thực hiện quan trắc môi trường phục vụ nuôi trồng thủy sản với 955 điểm quan trắc định kỳ, trong đó: vùng nuôi tôm nước lợ có 449 điểm. Triển khai quan trắc và giám sát môi trường định kỳ tại các vùng nuôi thủy sản tập trung trên các đối tượng nuôi chủ lực (nghêu, tôm nước lợ, tôm hùm, cá tra, cá rô phi) tại cả 3 miền Bắc, Trung, Nam.

Duy trì, cập nhập thường xuyên cơ sở dữ liệu về quan trắc môi trường trong nuôi trồng thủy sản vào phần mềm cơ sở dữ liệu: http://csdlquantrac.tongcucthuysan.gov.vn:8.

 

Công tác cấp mã số cơ sở nuôi tôm và chứng nhận thực hành nuôi trồng thủy sản tốt

Cấp 33.584/360.762 GCN cơ sở nuôi tôm sú, tôm thẻ chân trắng, đạt 9,3%, trong đó: địa phương triển khai cấp được GCN đăng ký đối với cơ sở nuôi tôm nước lợ nhiều nhất là tỉnh Kiên Giang đạt 24.306 giấy.

Tính đến 30/12/2022, có 175 GCN VietGAP thủy sản đã được cấp, trong đó có 23 GCN cho cơ sở nuôi tôm sú trên diện tích 730 ha tại 15 huyện trên địa bàn 7 tỉnh, 152 giấy chứng nhận cấp cho cơ sở nuôi tôm chân trắng trên diện tích 1.957 ha tại 62 huyện trên địa bàn 26 tỉnh.

Bến Tre có tổng diện tích nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao (UDCNC) trên địa bàn năm 2022 đạt 2.567/2.500 ha (Ba Tri: 280 ha, Bình Đại: 1.187 ha, Thạnh Phú: 1.100 ha), đạt 102,68% so với kế hoạch và đạt 125% với năm 2021, năng suất bình quân 40-60 tấn/ha, ước sản lượng tôm công nghệ cao đạt 42.000 tấn. Thành lập 01 hợp tác xã nuôi tôm công nghệ cao tại xã Bình Thắng, huyện Bình Đại với 30 xã viên tham gia.

 

Kết quả sản xuất nuôi tôm

Năm 2022, Việt Nam nhập khẩu 328 con tôm sú bố mẹ, 184.859 tôm thẻ bố mẹ, 44.800 con hậu ấu trùng tôm sú và 16.000 con hậu ấu trùng tôm thẻ (bằng khoảng 77% so với năm 2021). Trong nước sản xuất được 21.000 con tôm thẻ chân trắng bố mẹ và 20.000 con tôm sú bố mẹ (bằng 100 % so với năm 2021). Cả nước có 2.294 cơ sở sản xuất ương dưỡng giống tôm nước lợ. Sản lượng tôm giống năm 2022 đạt 159,5 tỷ con (bằng 110 % so với năm 2021).

Diện tích tôm nước lợ thả nuôi đạt 747 nghìn ha (bằng 100% so với năm 2021), trong đó diện tích nuôi tôm sú 610 nghìn ha, diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng 117,306 nghìn ha, còn lại là tôm càng xanh và tôm khác. Sản lượng tôm nuôi các loại năm 2022 đạt 1.080,6 triệu tấn (tăng 8,5% so với năm 2021), trong đó sản lượng tôm sú đạt 271,4 nghìn tấn, tăng 1,9% so với năm 2021; sản lượng tôm thẻ chân trắng đạt 743,5 nghìn tấn, tăng 11,6% so với năm 2021, còn lại là tôm càng xanh và tôm khác.

Theo báo cáo của TCTS, diện tích nuôi tôm Bến Tre là 38.100 ha xếp hạng thứ 5 của cả nước, đứng sau tỉnh Sóc Trăng: 54.660 ha, Bạc Liêu: 141.241 ha, Kiên Giang: 143.352 ha và Cà Mau: 278.789 ha, trong đó, diện tích thả nuôi tôm chân trắng là 12.000 ha và tôm sú và tôm càng xanh 26.100 ha; tổng sản lượng 83.100 tấn đồng hạng 5 trong toàn quốc, gồm: 78.500 tấn tôm chân trắng và 4.600 tấn tôm sú.

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Tập trung mọi nguồn lực phát triển kinh tế huyện Thạnh Phú
• Công nghệ IOT cho hệ thống chiếu sáng thông minh
• Trí tuệ nhân tạo tạo sinh
• Bến Tre triển khai thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng hydrogen của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
• Công nghệ bán dẫn và ngành công nghiệp bán dẫn
• Công nghệ vũ trụ ảo-metaverse
• Các lĩnh vực công nghệ tối quan trọng, cuộc chạy đua giữa các cường quốc
• Công nghệ năng lượng xanh
• Công nghệ mới nổi: Hydro xanh
• Xu hướng các công nghệ mới nổi
• Tiềm năng phát triển nền kinh tế nông nghiệp tuần hoàn ở Bến Tre
• Phát triển nông nghiệp tích hợp đa giá trị từ vườn dừa
• Kinh tế sông gắn phát triển đô thị
• Cải tiến máy xay tàu lá dừa góp phần vào chuỗi liên kết nâng cao giá trị nông sản theo hướng hữu cơ bền vững
• Ba Tri Tổ chức Chương trình tuyên truyền thông điệp và Phát động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2022